Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.20
717.73   (+0.17%)
GTGD :   3,483.3 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
89.54   (+0.25%)
GTGD :   524.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
57.62   (+0.01%)
GTGD :   110.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.87
680.49   (-0.13%)
GTGD :   1,500.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.34
166.80   (-0.20%)
GTGD :   351.5 tỷ VNĐ
Đấu giá - Cổ phần hóa
ABS Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
Đăng 22/12/2016 | 17:30 GMT+7  |   Vinacorp
(abs.vn)_ABS Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2016)

1.             Tên tổ chức phát hành:  Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

2.             Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

3.             Số điện thoại: (84-31) 3.859.809.

4.             Số Fax: (84-31) 3.827.848.

5.             Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

6.             Cổ phiếu chào bán:

-            Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

-            Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

-            Mã cổ phiếu: DVC;

-            Mệnh giá:  10.000 đồng;

-            Số lượng đăng ký chào bán: 1.395.427 cổ phiếu;

-            Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3.

7.             Khối lượng vốn cần huy động: 13.954.270.000 đồng .

8.             Mục đích huy động vốn: đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.

9.             Giá chào bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu.

10.         Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.

11.         Thời hạn nhận đăng ký mua:

-          Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2017;

-          Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 16/01/2017 - 28/02/2017;

-          Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 16/01/2017 - 24/02/2017, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

12.         Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-          Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

+     Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoáng nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

-          Địa điểm công bố bản cáo bạch:

Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Điện thoại: (84-31) 3.859.809

Website: http://www.dichvucang.com/

Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: tầng 4 tòa nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3562 4626

Website: www.abs.com.vn

13.         Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Hải Phòng.

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Số tài khoản:  3231.0000.174397 .

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Hà Văn Tiến

FILE ĐÍNH KÈM

Bản cáo bạch

Giấy CN chào bán

Thị trường
VN-Index +1.20 717.73 (+0.17%)
HNX-Index +0.22 89.54 (+0.25%)
UPCOM-Index 0.00 57.62 (+0.01%)
VN30-Index -0.87 680.49 (-0.13%)
HNX30-Index -0.34 166.80 (-0.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40