Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 841.46 +1.42 (+0.17%)
 • HNX-Index 112.78 -0.57 (-0.51%)
 • UPCOM-Index 56.22 +0.10 (+0.18%)
Doanh nghiệp
BIDV - Trách nhiệm với cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư
Đăng 08/07/2020 | 11:16 GMT+7  |   VietStock
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) với gần 25,500 cổ đông lớn (tính đến 31/12/2019) theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. 

IR 2020 - Doanh nghiệp tự giới thiệu 

BIDV - Trách nhiệm với cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) với gần 25,500 cổ đông lớn (tính đến 31/12/2019) theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Trong năm 2019, bên cạnh việc tuân thủ các quy định để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, BIDV đã tiếp tục đẩy mạnh thực thi các khuyến nghị của tư vấn PwC (Vietnam) Ltd. về quản trị công ty nhằm áp dụng các thông lệ về công bố thông tin và minh bạch, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, đảm bảo quyền cổ đông… theo các chuẩn mực quốc tế. 

Duy trì tương tác đa kênh, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư

ĐHĐCĐ được tổ chức hàng năm là một trong các kênh duy trì tương tác đa kênh giữa BIDV và cộng đồng các nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Công tác chuẩn bị về thời gian địa điểm, thủ tục chốt danh sách cổ đông, thông báo mời họp và công bố tài liệu đã được triển khai tuân thủ các quy định hiện hành và theo các thông lệ tốt về quản trị công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông có quyền được có ý kiến, biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của BIDV, đồng thời được trực tiếp chất vấn và đề xuất kiến nghị đối với Ban lãnh đạo BIDV. Sau Đại hội, BIDV luôn hoàn thiện các văn bản được nhất trí thông qua tại Đại hội và đăng tải lên chuyên trang Nhà đầu tư đảm bảo cho cổ đông, đặc biệt các cổ đông không tham dự Đại hội nắm được các nội dung quan trọng tại Đại hội.

Trong năm 2019, bên cạnh kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 4/2019, BIDV còn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 27/12/2019 để bầu bổ sung thành viên HĐQT đến từ đối tác chiến lược KEB Hana Bank và các nội dung sửa đổi Điều lệ, quy chế liên quan.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, BIDV đã gây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với số lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Với quy mô hoạt động và kinh nghiệm sâu rộng của mình, các nhà đầu tư đã có những phản hồi, khuyến nghị và cả đề xuất hữu ích, có giá trị thực tiễn đối với hoạt động của BIDV.

Trong năm 2019, BIDV đã có hơn 40 buổi tiếp xúc, làm việc với cộng đồng các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán đến từ nhiều quốc gia tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của BIDV cũng như khả năng đầu tư trong tương lai. Đồng thời, tham dự sự kiện tiếp xúc các nhà đầu tư tại thị trường Singapore và Nhật Bản (tháng 8/2019) do Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và Daiwa tổ chức để chủ động giới thiệu BIDV tới các nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, để đảm bảo được quyền lợi của các nhà đầu tư, đặc biệt với đặc thù số lượng cổ đông lớn, đa dạng, BIDV chú trọng đến công tác quản lý cổ đông. Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã tích cực hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân thông qua các kênh tương tác như điện thoại, email, chatbot trên website mới.

Tăng cường minh bạch thông tin, tạo niềm tin với nhà đầu tư

BIDV luôn coi trọng tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong hoạt động công bố thông tin. Điều này thể hiện ở việc BIDV đã xây dựng một Quy chế công bố thông tin đầy đủ chặt chẽ không chỉ đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật (tuân thủ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) mà còn đáp ứng được nhu cầu đa dạng về thông tin của nhà đầu tư, từ đó tạo dựng và duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Trong năm 2019, BIDV đã thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường, thông tin theo yêu cầu với gần 60 nội dung một cách kịp thời, đầy đủ, bao gồm các thông tin về các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo quản trị công ty, thông tin mời họp ĐHĐCĐ, thông tin xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, các quyết định về thay đổi nhân sự cấp cao…Các thông tin cũng đã được công bố bằng tiếng Anh trên website BIDV.

Ngoài ra, BIDV luôn nỗ lực đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các kênh cung cấp thông tin. Đến nay các kênh cung cấp thông tin tới cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư bao gồm: Thông tin cung cấp trực tiếp cho cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ; thông tin trao đổi tại các cuộc tiếp xúc nhà đầu tư, chuyên gia phân tích; kênh công bố thông tin trên website BIDV mới (thao tác thuận lợi trên các thiết bị cầm tay cùng nhiều tính năng mới bổ sung), cổng thông tin của Sở GDCK và UBCK Nhà nước; các ấn phẩm Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, bản tin định kỳ giành cho nhà đầu tư và các phương tin thông tin đại chúng khác.

Đặc biệt, trên cơ sở phê duyệt của các cơ quan quản lý, trong năm 2019, BIDV cũng đã hoàn thành việc công bố thông tin và thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức của năm 2017, 2018 tới tất cả các cổ đông với tỷ lệ 7%/năm bằng tiền mặt.

Định hướng hoạt động quan hệ nhà đầu tư 2020

Với việc tham gia chính thức của cổ đông chiến lược nước ngoài, sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng các nhà đầu tư và quá trình chuẩn bị áp dụng các quy định mới theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019, BIDV định hướng hoạt động quan hệ nhà đầu tư trong năm 2020 sẽ tập trung vào nội dung chính bao gồm:

 • Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cập nhật thông tin với cộng đồng các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư quan tâm cơ hội trở thành nhà đầu tư tài chính của BIDV nói riêng, để gia tăng tiềm lực tài chính và hỗ trợ phát triển hoạt động toàn diện của BIDV.
 • Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, triển khai các nội dung chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và lợi ích của các cổ đông.
 • Tiếp tục thực thi các khuyến nghị của bên tư vấn về các hoạt động liên quan đến công tác quan hệ nhà đầu tư; tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức các ấn phẩm truyền thông, xem xét bổ sung kênh chuyển tải thông tin qua webcast; đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin cung cấp trên website mới của BIDV.
 • Mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia phân tích tham gia các sự kiện thông qua kênh cầu truyền hình (video-conference), điện thoại hội nghị (conference call).
 • Tiếp tục duy trì hiệu quả công bố thông tin thông qua việc cung cấp kịp thời, chủ động và song song thông tin tiếng Việt và tiếng Anh, chủ động tuân thủ các quy định mới của Luật Chứng khoán 2019 và hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng 2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

FILI


Doanh nghiệp

Vinamilk sắp chi gần 3,500 tỷ để trả cổ tức đợt 1/2020

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   2 ngày trước

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM) vừa thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%. VNM cũng dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 5:1. Cổ đông đăng ký danh sách cuối cùng vào ngày 30/09.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 13,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 15,500
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 3,100
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,200
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 32,000
ACC CTCP Bê Tông Becamex 16,250
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 16,150
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,900
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 11,150
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,480
ANV CTCP Nam Việt 15,700
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 18,300
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 5,430
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 5,130
BBC CTCP Bibica 44,300
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 7,930
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 18,350
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 38,100
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 9,700
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 21,650
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 51,900
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,000
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 14,700
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 37,000
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 44,900
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 24,150
C47 CTCP Xây Dựng 47 9,100
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 14,400
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 6,750
CDC CTCP Chương Dương 28,400
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 17,350
CLC CTCP Cát Lợi 26,100
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,200
CLL CTCP Cảng Cát Lái 27,000
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 24,350
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 30,500
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 6,100
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 13,050
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 14,900
CNG CTCP CNG Việt Nam 19,500
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 47,450
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,950
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 78,600
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 22,750
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 12,400
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 56,000
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 5,880
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 19,700
DHA CTCP Hóa An 34,900
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 45,300
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 23,700
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 12,300
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 11,600
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,800
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 17,300
AME CTCP Alphanam E&C 6,900
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 14,800
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 8,100
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 3,400
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,300
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 18,500
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,200
B82 CTCP 482 500
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,700
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 6,900
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 33,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 8,000
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 700
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,800
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 9,600
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 11,700
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 13,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,300
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 9,400
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 17,400
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 3,100
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 24,100
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 29,800
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 42,600
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 6,900
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 15,700
CKV CTCP COKYVINA 10,900
CMC CTCP Đầu Tư CMC 3,800
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,200
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,600
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 16,200
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 22,400
CT6 CTCP Công Trình 6 3,400
CTA CTCP Vinavico 400
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 36,800
CTC CTCP Gia Lai CTC 5,800
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 8,400
CVN CTCP Vinam 13,400
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 8,600
D11 CTCP Địa Ốc 11 19,000
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 16,000
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 14,100
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 49,000
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 10,700
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 700
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 26,000
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 2,200
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 3,300
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 1,500
HDO CTCP Hưng Đạo Container 200
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 300
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,600
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 700
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 35,600
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 3,800
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 31,300
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 28,500
ADP CTCP Sơn Á Đông 17,600
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 23,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 11,700
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 4,700
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 300
CFC CTCP Cafico Việt Nam 23,100
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 4,800
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 9,900
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 18,100
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 23,900
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 22,400
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 11,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 65,000
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 26,300
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 9,400
DPP CTCP Dược Đồng Nai 15,500
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 11,600
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 35,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,500
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 19,000
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 8,600
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 1,100
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 33,500
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,400
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 13,800
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 16,000
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 37,400
HDM CTCP Dệt May Huế 14,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp