Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 871.21 -5.25 (-0.60%)
  • HNX-Index 115.66 -0.50 (-0.43%)
  • UPCOM-Index 57.25 +0.09 (+0.16%)
Kinh tế đầu tư
Bộ GTVT: Kéo dài thu phí BOT để bù đắp chi phí thu tự động không dừng
Đăng 01/06/2020 | 13:32 GMT+7  |   VietStock
Bộ GTVT đề xuất "xem xét, quyết định việc tiếp tục thu phí tại một số trạm sau khi hết thời gian thu phí hoàn vốn cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ, để hoàn vốn cho dự án thu phí điện tử không dừng".

Bộ GTVT: Kéo dài thu phí BOT để bù đắp chi phí thu tự động không dừng

Bộ GTVT đề xuất "xem xét, quyết định việc tiếp tục thu phí tại một số trạm sau khi hết thời gian thu phí hoàn vốn cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ, để hoàn vốn cho dự án thu phí điện tử không dừng".

* Không kiểm soát được thu phí BOT

* Chính phủ ra nghị quyết: Dự án ở đâu, trạm thu phí BOT phải ở đó

4/5 trạm thu phí của VEC chưa triển khai thu phí tự động không dừng. ẢNH M.H

Như chúng tôi đã đưa tin về việc Bộ trưởng Bộ Giao thôn vận tải tự kiểm điểm, nhận hình thức “phê bình nghiêm khắc” vì để chậm thu phí tự động không dừng, khi đến nay chưa được một nửa trong số 93 trạm BOT triển khai thu phí không dừng, trong khi Quốc hội yêu cầu phải hoàn thiện toàn bộ vào cuối 2019.

Mới có 800.000 - 900.000 xe dán thẻ

Về tồn tại, hạn chế dẫn đến tình trạng trên, báo cáo của Chính phủ thừa nhận “tiến độ thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng chưa đáp ứng được theo yêu cầu của Thủ tướng”.

Số lượng xe dán thẻ cũng chưa đạt được như yêu cầu (mới có khoảng 800.000 - 900.000 xe), dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả của hệ thống thu phí tự động không dừng đã lắp đặt.

Các trạm do địa phương quản lý thì việc tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ còn vướng mắc, lúng túng (nếu địa phương tổ chức đấu thầu lựa chọn thời gian sẽ lâu, hiệu quả kinh tế không cao và không đáp ứng được tiến độ).

Báo cáo chỉ ra 7 nguyên nhân khách quan, bao gồm, hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh; nhiều dự án BOT sụt giảm doanh thu, chưa tăng được phí theo lộ trình; vướng mắc của VEC; chủ phương tiện vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, trong khi việc thanh toán, nộp và quản lý tài khoản giao thông chưa thuận tiện; và số lượng phương tiện tham gia quá thấp.

“Kinh nghiệm các cá nhân tham gia thực hiện, quản lý, giám sát dự án gần như chưa có”

Có 4 nguyên nhân chủ quan được đề cập đến. Thứ nhất là dự án thu phí tự động không dừng theo hình thức Hợp đồng BOO là hình thức đầu tư mới, phức tạp, liên quan đến lợi ích nhiều chủ thể, trong khi các cơ quan quản lý nhà nước chưa có kinh nghiệm thực tế, nên trong quá trình tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định số 07/2017 còn có một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc hoàn thiện các thủ tục để nhà cung cấp dịch vụ triển khai lắp đặt hệ thống ETC tại các trạm BOT gặp nhiều khó khăn, vương mắc do các Họp đồng BOT đã ký trước đây không có chủ trương áp dụng thu phí không dừng, nên cần ký phụ lục với tất cả các nhà đầu tư, mà quá trình đàm phán phụ lục phát sinh nhiều vướng mắc, khó khăn.

Thứ ba là quy định về trình tự, thủ tục triển khai lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP rất phức tạp, dẫn đến thời gian tổ chức lựa chọn nhà đàu tư thực hiện dự án giai đoạn 2 mất rất nhiều thời gian (tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư B002 mất 10 tháng...).

Thứ tư là “kinh nghiệm các cá nhân tham gia thực hiện, quản lý, giám sát dự án gần như chưa có”, nên trong quá trình triển khai thực hiện còn phát sinh các tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Bổ sung chế tài dừng thu phí với các trạm không triển khai

Tuy có nhiều tồn tại, nhưng theo Chính phủ, đến nay, cơ bản những khó khăn, vướng mắc đã và đang được giải quyết, đã có sự thống nhất đồng thuận của các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch, ngân hàng tài trợ vốn, tiến độ dự án trong thời gian gần đây có nhiều chuyển biến khả quan.

Các trạm thu phí trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên và một số trạm cửa ngõ có lưu lượng lớn đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng, bước đầu tạo được sự thuận lợi cho người sử dụng.

Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng lộ trình, giải pháp để triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng trong năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện dự án thông qua việc sửa đổi Quyết định số 07/2017 của Thủ tướng, trong đó “tập trung tháo gỡ một số nội dung vướng mắc chính”, như, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống thiết bị ETC tại trạm thu phí, hạn chế xung đột lợi ích giữa nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ, thông qua việc quy định nhà đầu tư BOT có thể đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị ETC tại trạm để kết nối với trung tâm dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ thu phí đầu tư.

Bộ GTVT cũng sẽ chưa yêu cầu lắp đặt ngay 100% số làn ETC, mà duy trì tối thiểu 1 làn thu phí hỗn hợp (cả thu phí không dừng, cả thu phí 1 dừng) hoặc 1 làn thu phí một dừng/1 chiều xe chạy tại mỗi trạm thu phí.

Bộ cũng sẽ bổ sung quy định chế tài, bao gồm cả việc dừng thu phí đối với các trạm thu phí không thực hiện việc triên khai thu phí không dừng đúng tiến độ yêu cầu.

Kéo dài thời gian thu phí để bù đắp chi phí triển khai thu không dừng?

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, do thực trạng các dự án BOT sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu dẫn đến có ảnh hưởng tới phương án tài chính của các dự án BOT và dự án BOO.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tài chính cho dự án thu phí không dừng, Bộ GTVT đề xuất giải pháp, trong trường hợp việc trích chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng không đảm bảo tính khả thi theo phương án tài chính của dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền “xem xét, quyết định việc tiếp tục thu phí tại một số trạm thu phí sau khi hết thời gian thu phí hoàn vốn cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ, để kinh doanh để hoàn vốn cho dự án thu phí điện tử không dừng.

Bộ cũng hướng đến việc tạo thuận lợi trong quá trình đàm phám các hợp đồng dịch vụ thu phí giữa các nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ cũng như phù họp với thực tế, đề xuất thêm quy định liên quan đến chi phí quản lý thu phí ETC và chi phí quản lý, giám sát công tác thu phí của các nhà đầu tư BOT.

Thực hiện nghiêm túc việc phân làn giao thông tại các trạm thu phí theo hướng xe không dán thẻ không được đi vào làn ETC để khuyến khích chủ phương tiện tham gia dịch vụ thu phí không dừng.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Thanh Niên đã đưa tin việc Công ty TNHH thu phí tự động VETC - doanh nghiệp triển khai đầu tư dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 (BOO1) đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT cho dừng thực hiện hợp đồng thu phí không dừng, do quá lỗ.

Theo VETC, lỗ lũy kế của DN này đến 30.9 là 300 tỉ, do tỷ lệ thu phí tự động không dừng thấp, thực tế chỉ đạt khoảng 10% so với kế hoạch.

Do đó, VETC đề nghị Bộ GTVT lựa chọn nhà đầu tư khác nhận chuyển giao dự án hoặc nhà nước nhận lại dự án tiếp tục triển khai thực hiện. Nếu bắt buộc phải tiếp tục thực hiện dự án, Công ty VETC đề nghị Bộ GTVT chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của hợp đồng dự án.

Trên thực tế, vướng mắc mấu chốt nhất khiến dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 liên tục gặp vấn đề, là do mâu thuẫn trong trích lập doanh thu giữa VETC và các nhà đầu tư BOT.

Các nhà đầu tư BOT cho rằng, mức trích lập doanh thu tính trên tổng doanh thu dự án quá cao. Hiện với những trạm nhà đầu tư tự đầu tư, lắp đặt hệ thống vẫn phải trích lập cho VETC thấp nhất là 0,6%, cao nhất là khoảng 3% phí kết nối. Với những trạm do VETC đầu tư lắp đặt thiết bị, chi phí trích lại cho VETC là 5 - 7%. 

Vũ Hân

Thanh Niên


Kinh tế đầu tư

Điện một giá: Giá nào?

Kinh tế đầu tư  |   VietStock  |   11 giờ trước

Phương án một giá điện mà Bộ Công Thương đang tính toán có thể sẽ hợp lòng người tiêu dùng dưới khía cạnh bảo đảm công bằng nhưng không chắc sẽ có lợi hơn trong tình huống mức giá đưa ra "trên trời".

Khởi tố 2 đồng phạm trong vụ án Công ty Nhật Cường

Kinh tế đầu tư  |   VietStock  |   1 ngày trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang thụ lý điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 12,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 15,500
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 3,000
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,100
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 32,700
ACC CTCP Bê Tông Becamex 16,450
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 24,950
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,400
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 14,350
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,570
ANV CTCP Nam Việt 17,650
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 19,400
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 5,660
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 5,300
BBC CTCP Bibica 48,000
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 7,970
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 19,250
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 41,500
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 11,700
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 22,450
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 53,900
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 11,000
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 15,500
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 37,600
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 47,800
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 22,350
C47 CTCP Xây Dựng 47 8,830
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 13,700
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 8,000
CDC CTCP Chương Dương 23,300
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 18,200
CLC CTCP Cát Lợi 27,050
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,370
CLL CTCP Cảng Cát Lái 30,300
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 27,200
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 29,700
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 6,400
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 12,150
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 16,700
CNG CTCP CNG Việt Nam 21,000
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 42,500
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 15,300
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 79,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 23,800
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 14,900
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 56,500
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 6,000
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 20,900
DHA CTCP Hóa An 30,700
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 41,500
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 24,000
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 14,300
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 11,300
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,300
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 20,900
AME CTCP Alphanam E&C 7,800
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 17,200
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 9,200
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 3,600
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,400
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 22,500
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,200
B82 CTCP 482 400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 12,800
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,300
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 33,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 7,200
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 800
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,500
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 11,600
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,500
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 13,000
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,300
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 9,800
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 17,400
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 4,100
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 23,400
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 29,300
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 39,000
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 8,000
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 12,000
CKV CTCP COKYVINA 12,000
CMC CTCP Đầu Tư CMC 4,800
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,200
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,600
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 16,100
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 23,900
CT6 CTCP Công Trình 6 3,400
CTA CTCP Vinavico 300
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 29,800
CTC CTCP Gia Lai CTC 4,100
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 8,100
CVN CTCP Vinam 13,000
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 8,600
D11 CTCP Địa Ốc 11 19,300
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 15,000
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 14,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 46,400
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 11,000
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 600
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 26,500
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 2,300
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 3,300
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 1,900
HDO CTCP Hưng Đạo Container 300
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 300
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,600
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 700
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 35,600
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 3,800
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 32,700
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 28,400
ADP CTCP Sơn Á Đông 19,000
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 19,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 11,700
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 4,700
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 400
CFC CTCP Cafico Việt Nam 23,100
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 3,500
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 8,800
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 18,100
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 17,500
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 26,000
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 10,300
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 109,800
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 26,300
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,300
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 9,400
DPP CTCP Dược Đồng Nai 16,800
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 9,100
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 35,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,500
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 19,500
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 8,600
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 900
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 32,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,800
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 13,800
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 16,000
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 37,400
HDM CTCP Dệt May Huế 15,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp