Logo Vinacorp

VN-Index :   -3.24
712.94   (-0.45%)
GTGD :   4267.19 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.36
89.77   (-0.40%)
GTGD :   1046.54 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.35
57.72   (-0.61%)
GTGD :   203.71 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.73
677.96   (-0.25%)
GTGD :   1872.07 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.40
161.92   (-0.85%)
GTGD :   492.86241846739 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của SCPC tại CTCP Sách - Thiết bị Bến Tre

IPO - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   26/12/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VietinBankSc) xin trân trọng thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bến Tre ngày 21/12/2016 như sau:

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản xuất khẩu Khánh Hòa

IPO - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   26/12/2016

Căn cứ Quyết định của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa về việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xuất khẩu Khánh Hòa. Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

Thông báo đấu giá CP của Tổng CT Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Công nghệ địa Vật lý

IPO - Cổ phần hóa  |   Vinacorp  |   06/12/2016

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-ĐTKDV ngày 11/11/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(“SCIC”) thông qua phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý, Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo như sau:

Thị trường
VN-Index -3.24 712.94 (-0.45%)
HNX-Index -0.36 89.77 (-0.40%)
UPCOM-Index -0.35 57.72 (-0.61%)
VN30-Index -1.73 677.96 (-0.25%)
HNX30-Index -1.40 161.92 (-0.85%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40