Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.20
686.46   (+0.03%)
GTGD :   953.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.38
82.87   (-0.45%)
GTGD :   108.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.49
53.81   (+0.91%)
GTGD :   55.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.14
635.42   (+0.18%)
GTGD :   387.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.83
147.98   (-0.56%)
GTGD :   32.1 tỷ VNĐ
Kinh tế quốc tế
Chỉ bằng một tuyên bố, Trump đã xóa truyền thống được lưu hành suốt 11 đời Tổng thống Mỹ
Đăng 09/01/2017 | 16:00 GMT+7  |   CafeF
Trong một động thái mới đây nhất, ông Donald Trump - Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã xóa bị tiền lệ đã được thực hiện xuất 11 đời Tổng thống kể từ thời ông Eisenhower.
Thị trường
VN-Index +0.20 686.46 (+0.03%)
HNX-Index -0.38 82.87 (-0.45%)
UPCOM-Index +0.49 53.81 (+0.91%)
VN30-Index +1.14 635.42 (+0.18%)
HNX30-Index -0.83 147.98 (-0.56%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40