Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 850.74 -4.31 (-0.50%)
  • HNX-Index 116.23 -0.64 (-0.54%)
  • UPCOM-Index 56.74 -0.12 (-0.22%)
Doanh nghiệp
Chủ tịch MBG Group: Đặt IR lên vị trí hàng đầu trong công tác đối ngoại
Đăng 07/07/2020 | 11:32 GMT+7  |   VietStock
“Muốn có một mã cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư thì doanh nghiệp nhất định phải đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp. Công việc IR phải được diễn ra thường xuyên liên tục. Cần tạo được lòng tin của nhà đầu tư, khi có lòng tin thì nhà đầu tư mới ‘xuống tiền’ để mua cổ phiếu của doanh nghiệp”.

Chủ tịch MBG Group: Đặt IR lên vị trí hàng đầu trong công tác đối ngoại

“Muốn có một mã cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư thì doanh nghiệp nhất định phải đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp. Công việc IR phải được diễn ra thường xuyên liên tục. Cần tạo được lòng tin của nhà đầu tư, khi có lòng tin thì nhà đầu tư mới ‘xuống tiền’ để mua cổ phiếu của doanh nghiệp”.

Đó là chia sẻ của ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MBG (MBG Group, HNX: MBG) khi đề cập đến vai trò và tầm quan trọng của hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR).

Các giải pháp để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh 2020

Xin ông chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật mà MBG Group đã đạt được trong năm vừa qua?

Chủ tịch Phạm Huy Thành: Trong năm vừa qua, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh doanh vượt xa so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu 2019 đạt gần 663 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt gần 11% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 21 tỷ đồng, tăng 48% và cùng vượt 20% chỉ tiêu được cổ đông giao phó.

Hai năm trở lại đây (2018 - 2019), Công ty duy trì được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, chủ yếu đến từ những ngành nghề cốt lõi. Ngoài ra, Công ty mở rộng các lĩnh vực đầu tư bất động sản. Trước mắt, lĩnh vực đầu tư bất động sản tuy chưa tạo doanh thu ngay nhưng đang tạo ra giá trị thặng dư cho doanh nghiệp trong tương lai.

Đối mặt với viễn cảnh bất định như hiện nay, Công ty đề ra định hướng, chiến lược kinh doanh trong năm 2020 như thế nào, thưa ông?

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây.

Ông Phạm Huy Thành.

Thứ nhất là nguồn vốn, MBG Group sẽ đưa ra các phương án sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm. Tùy thuộc tình hình thực tế của Công ty, HĐQT xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh.

Tất cả nguồn vốn hiện có hoặc sẽ huy động phải được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận và rủi ro để huy động các nguồn vốn bổ sung. Thiết lập quan hệ với các ngân hàng lớn như BIDV, Sacombank, MB…

Về giải pháp thị trường và chính sách bán hàng, Công ty sẽ trung thành với chiến lược “đi tắt đón đầu”, tập trung vào các phân khúc thị trường hẹp và các sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của Công ty. Tập trung nhóm khách hàng nội địa truyền thống đã gắn bó lâu năm với công ty.

Tăng cường tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để tìm hiểu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và quảng bá thương hiệu MAXXBAU. Xây dựng cơ chế linh hoạt trong thanh toán thương mại, thu hút khách hàng nhằm giảm thiểu hàng tồn kho.

Thứ ba, trong công tác quản trị doanh nghiệp, năm 2020, MBG Group sẽ kiện toàn mạnh mẽ bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn cùng với các Công ty liên kết theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Áp dụng các biện pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Tập đoàn cùng với việc hoàn thiện chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực và chế độ đãi ngộ người lao động trên nguyên tắc gắn kết, chia sẽ lợi ích dựa trên kết quả công việc..

Về quản trị tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị của công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty đại chúng niêm yết, lựa chọn và ứng dụng phương thức quản trị mới tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống và từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng văn minh hiện đại. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và các quy trình, phương thức quản trị tiên tiến, hiện đại trong công tác quản trị Công ty.

Tôn trọng quyền cổ đông và ứng xử bình đẳng giữa các cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài. Kịp thời và minh bạch trong công bố thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các tổ chức được tiếp cận thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định.

Xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi và tranh thủ các ý kiến đóng góp, sáng kiến của cổ đông cho sự phát triển của Công ty.

Cuối cùng là giải pháp xây dựng nội bộ và văn hóa ứng xử trong công ty bằng cách tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh thi đua, động viên người lao động gắn bó với công ty, xây dựng Quy chế văn hóa ứng xử của người lao động trong công ty.

Sản phẩm sơn mang nhãn hiệu Maxxbau của MBG

Đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp

Ông đánh giá như thế nào về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) trong bối cảnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp lên sàn cùng với tình hình kinh tế ngày một khó khăn hơn?

Muốn có một mã cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư thì doanh nghiệp nhất định phải đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp. Công việc IR phải được diễn ra thường xuyên liên tục. Cần tạo được lòng tin của nhà đầu tư, khi có lòng tin thì nhà đầu tư mới ‘xuống tiền’ để mua cổ phiếu của doanh nghiệp.

Thực tế, có thể coi thị trường chứng khoán như là nơi trao đổi mua bán lòng tin của nhà đầu tư với nhà đầu tư hoặc của nhà đầu tư với doanh nghiệp về một cổ phiếu của doanh nghiệp. Trên thị trường chứng khoán phần nhiều có sự mua bán theo tâm lý đám đông nên doanh nghiệp cần phải làm tốt hoạt động IR nhằm tạo lòng tin và thu hút được nhà đầu tư.

Quan điểm của ông việc nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến hoạt động IR khi cần?

Chất lượng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hoạt động quan hệ cổ đông đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp, không chỉ trước mắt mà cả về dài hạn. Khi hoạt động IR hiệu quả sẽ tăng cường tính minh bạch, duy trì mối quan hệ với các cổ đông trung thành và thu hút cổ đông mới, thu hút thêm sự quan tâm của giới đầu tư, phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp.

Vì những lý do đó, hoạt động IR cần phải tiến hành thường xuyên liên tục nhằm kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp.

Về công tác Quan hệ nhà đầu tư (IR) của MBG Group trong năm qua, làm sao Công ty vẫn đáp ứng được hoạt động công bố thông tin một cách kịp thời và hiệu quả trước diễn biến dịch Covid – 19 bùng phát khiến nhiều hoạt động bị đình trệ?

Khi có phát sinh giao dịch, Công ty đều chủ động công bố thông tin đầy đủ đối với các giao dịch liên quan. Chúng tôi xây dựng hệ thống làm việc online nhằm đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, các sự kiện không bị đình trệ.

Công tác gặp gỡ trao đổi thông tin giữa Công ty và các nhà đầu tư trong và ngoài nước được thực hiện ra sao?

Website Công ty được xem bằng nhiều thứ tiếng, có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh kịp thời các thông tin được công bố. Khi các nhà đầu tư ngoại quan tâm tới doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp luôn sắp xếp lịch để làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư.

Việc phản hồi bằng email khi được nhà đầu tư đặt câu hỏi tới doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất cũng được chúng tôi thực hiện một cách xuyên suốt.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện công tác truyền thông để nhà đầu tư hiểu doanh nghiệp hơn, tin tưởng và gắn bó với doanh nghiệp.

Chiến lược IR của Công ty nhằm đồng hành gắn kết cổ đông, nhà đầu tư?

Chúng tôi cho rằng để việc tổ chức và triển khai hoạt động IR hiệu quả, HĐQT doanh nghiệp cần thể hiện cam kết cao để hướng Công ty đến một văn hoá đối thoại cởi mở hơn với các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng, các chuyên viên phân tích và báo chí.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần tiến đến thành lập bộ phận chuyên trách IR, chỉ định rõ chuyên viên chuyên trách IR; quán triệt rõ với nội bộ tầm quan trọng của IR, quyền hạn và những hỗ trợ cần thiết;… thường xuyên rà soát kế hoạch và hoạt động IR, theo dõi và tiếp nhận những phản hồi từ thị trường và nhà đầu tư để có những hiệu chỉnh kịp thời và quản trị tốt rủi ro.

Cám ơn ông!

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

CTCP Tập đoàn MBG (HNXMBG) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng 2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

PC

FILI


Doanh nghiệp

VCG rút khỏi An Khánh JVC, Bất động sản Cường Vũ và Star Invest liền thoái vốn?

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Trong hai phiên 13 - 14/08, cổ phiếu VCG của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng hơn 127 triệu cp. Với cơ cấu cổ đông hiện tại của VCG, nhiều khả các giao dịch này thuộc về các cổ đông lớn.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động của Dệt May Nha Trang

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Tại ngày 30/06/2020, khoản nợ ngắn hạn của CTCP Dệt - May Nha Trang (UPCoM: NTT) lớn hơn tài sản ngắn hạn gần 77 tỷ đồng. Theo ý kiến của kiểm toán, những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Doanh nghiệp dệt may ‘suy kiệt’ trong quý 2 do đơn hàng giảm mạnh

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất và xuất khẩu ngành dệt may gặp vô vàn khó khăn như thiếu hụt nguồn nguyên liệu, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh do bị hoãn, hủy đơn hàng. Bên cạnh đó, các khách hàng giãn tiến độ giao hàng và chậm thanh toán làm cho các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn.

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi ròng nửa năm giảm hơn 90%

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) vừa công bố BCTC bán niên 2020 với kết quả kinh doanh ảm đạm. Điều này dường như nằm trong dự đoán khi lượt khách tham gia dịch vụ cáp treo và xe trượt ống của Công ty suy yếu rõ rệt vào quý 2 do tác động của dịch Covid-19. Ngoài ra, việc quyết định tạm dừng hoạt động 2 dịch vụ trên trong tháng 8 cho thấy kết quả kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục đối mặt khó khăn.

Ngân hàng giảm chi phí vốn

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Những nguồn vay mới từ tổ chức quốc tế cùng với đà hạ lãi suất tiền gửi trong nước đang giúp VPBank giảm đáng kể chi phí vốn, qua đó tối ưu lợi nhuận ngân hàng.

Sau loạt văn bản từ VAFI, Cảng Quy Nhơn dời ngày chốt quyền để nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   2 ngày trước

CTCP Cảng Quy Nhơn (OTC: QNP) vừa công bố thông tin bất thường về quyết định dời ngày chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). Trong thời gian qua, Công ty này liên tục bị Hiệp hội Các Nhà Đầu tư Tài chính (VAFI) đưa ra các phản ánh và kiến nghị liên quan đến những dấu hiệu bất thường trong lập dự toán tổng mức đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Bến số 1 Cảng Quy Nhơn.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 13,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 15,500
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 3,100
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,200
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 32,000
ACC CTCP Bê Tông Becamex 16,250
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 16,150
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,900
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 11,700
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,430
ANV CTCP Nam Việt 16,250
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 19,000
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 5,840
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 5,160
BBC CTCP Bibica 45,200
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 8,610
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 17,700
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 39,000
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 9,740
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 22,450
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 51,700
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,250
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 15,000
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 37,000
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 45,850
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 24,500
C47 CTCP Xây Dựng 47 8,820
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 13,450
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 7,060
CDC CTCP Chương Dương 24,000
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 17,350
CLC CTCP Cát Lợi 26,700
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,200
CLL CTCP Cảng Cát Lái 26,700
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 26,000
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 30,700
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 6,100
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 13,100
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 15,200
CNG CTCP CNG Việt Nam 19,850
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 49,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 15,050
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 78,500
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 23,500
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 13,450
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 57,300
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 5,900
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 19,300
DHA CTCP Hóa An 36,300
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 45,000
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 25,300
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 13,500
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 10,800
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,400
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 17,300
AME CTCP Alphanam E&C 6,900
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 14,800
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 11,100
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 3,200
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,300
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 18,500
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,300
B82 CTCP 482 400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,700
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 6,700
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 33,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 8,000
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 700
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,800
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 10,500
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 11,700
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 13,200
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,000
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 9,800
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 17,400
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 3,300
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 25,600
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 30,200
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 42,600
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 6,900
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 15,700
CKV CTCP COKYVINA 11,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 4,500
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,200
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,600
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 16,100
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 23,800
CT6 CTCP Công Trình 6 3,400
CTA CTCP Vinavico 400
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 35,000
CTC CTCP Gia Lai CTC 6,300
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 8,300
CVN CTCP Vinam 13,300
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 8,600
D11 CTCP Địa Ốc 11 18,000
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 16,000
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 14,100
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 47,650
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 14,100
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 800
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 26,000
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 2,500
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 3,300
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 1,600
HDO CTCP Hưng Đạo Container 200
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 300
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,600
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 700
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 35,600
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 3,800
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 31,100
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 31,500
ADP CTCP Sơn Á Đông 17,500
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 20,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 11,700
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 4,700
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 300
CFC CTCP Cafico Việt Nam 23,100
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 3,500
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 8,600
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 16,600
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 18,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 27,000
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 13,400
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 55,300
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 36,000
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 9,400
DPP CTCP Dược Đồng Nai 15,500
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 15,800
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 35,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,500
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 19,700
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 8,600
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 1,200
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 33,200
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,000
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 13,800
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 14,500
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 37,400
HDM CTCP Dệt May Huế 14,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp