Logo Vinacorp

VN-Index :   -5.98
767.59   (-0.77%)
GTGD :   5,268.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.25
100.49   (-1.23%)
GTGD :   570.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
54.64   (+0.20%)
GTGD :   89.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.17
743.20   (-0.82%)
GTGD :   1,587.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.93
185.77   (-1.55%)
GTGD :   225.5 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
CNG báo lãi ròng hơn 112 tỷ đồng, vượt kế hoạch sau điều chỉnh
Đăng 12/01/2017 | 11:32 GMT+7  |   VietStock
Hội đồng quản trị CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận sau thuế hơn 112 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch sau điều chỉnh.

Được biết trước đó, Công ty này điều chỉnh kế hoạch doanh thu 2016 còn 827 tỷ đồng, giảm 25% so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, lãi ròng cũng được điều chỉnh giảm 17%, xuống mức 106 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Sản lượng khí tiêu thụ cả năm 2016 của CNG ước đạt 119.52 triệu SM3. Tổng doanh thu ghi nhận hơn 833 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch điều chỉnh; trong đó doanh thu chủ yếu đến từ khu vực miền Nam (714 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tương ứng ở mức 140.5 tỷ đồng và 112.4 tỷ đồng, cùng vượt 6% kế hoạch điều chỉnh cả năm./.

Thị trường
VN-Index -5.98 767.59 (-0.77%)
HNX-Index -1.25 100.49 (-1.23%)
UPCOM-Index +0.11 54.64 (+0.20%)
VN30-Index -6.17 743.20 (-0.82%)
HNX30-Index -2.93 185.77 (-1.55%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40