Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.55
761.86   (-0.85%)
GTGD :   3,221.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.69
97.96   (-0.70%)
GTGD :   491.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.06
56.35   (+0.11%)
GTGD :   107.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -8.17
728.47   (-1.11%)
GTGD :   1,293.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.29
180.56   (-1.25%)
GTGD :   197.8 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
Có 9 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong 4 tháng đầu năm
Đăng 10/05/2017 | 06:52 GMT+7  |   VietStock
Báo cáo của Bộ Tài chính về công tác cổ phần hóa cho biết, trong 04 tháng đầu năm 2017 đã có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng ...

Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 564 tỷ đồng; vốn điều lệ của 09 doanh nghiệp là 878.5 tỷ đồng, bao gồm nhà nước nắm giữ 412.9 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 347.3 tỷ đồng, bán cho người lao động 14.3 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 9.3 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 94.4 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4/2017, đã có 02 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, bao gồm: Công ty TNHH MTV dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/QK7 và Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Về thoái vốn, trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng, thu về 63 tỷ đồng. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3,101 tỷ đồng, trong đó SCIC đã bán vốn tại 16 doanh nghiệp với giá trị là 1,353 tỷ đồng, thu về 12,190 tỷ đồng./.

Thị trường
VN-Index -6.55 761.86 (-0.85%)
HNX-Index -0.69 97.96 (-0.70%)
UPCOM-Index +0.06 56.35 (+0.11%)
VN30-Index -8.17 728.47 (-1.11%)
HNX30-Index -2.29 180.56 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40