Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.97
717.44   (+0.42%)
GTGD :   3,095.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.55
86.86   (+0.63%)
GTGD :   456.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.47
56.38   (+0.83%)
GTGD :   384.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.41
666.22   (+0.67%)
GTGD :   1,189.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.83
158.29   (+0.53%)
GTGD :   228.4 tỷ VNĐ
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình - ABF
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình - ABF
Mã chứng khoán:      ABFM      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 0
P/E 0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
ROE %
ROA %
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư An Bình


Tên tiếng Anh: An Binh Fund Management


Tên viết tắt: ABF


Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng


Đăng ký kinh doanh số: 13/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp


Lịch sử hình thành và phát triển:


Ngành nghề kinh doanh:
- Lập và Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư;
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh có liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: