Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.37
716.87   (-0.05%)
GTGD :   3,436.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.35
86.27   (-0.41%)
GTGD :   399.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.15
55.48   (+0.27%)
GTGD :   301.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.19
667.42   (-0.18%)
GTGD :   1,344.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.97
157.60   (-0.61%)
GTGD :   182.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (An Gian Coffee Joint - Stock Company)
Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (An Gian Coffee Joint - Stock Company)
Mã chứng khoán:      AGC      0      0 (0.00%)      (cập nhật )
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0.14
EPS -17,435
SLCP Niêm Yết 8,300,000
SLCP Lưu Hành 8,300,000
ROE -649.84%
ROA -29.3%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Đường Số 4 - KCN Tam Phước - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai
Điện thoại: (84.61) 628 0299
Fax: (84.61) 628 0297
Email: contact@angiangcoffee.com
Website: http://www.angiangcoffee.com