Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.33
713.92   (+0.47%)
GTGD :   806.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
86.65   (+0.14%)
GTGD :   102.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
55.19   (+0.21%)
GTGD :   36.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.99
669.55   (+0.30%)
GTGD :   320.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
158.41   (+0.11%)
GTGD :   41.8 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
Mã chứng khoán:      AGM      0      0 (0.00%)      (cập nhật 09:45 21/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành:
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 3.92
EPS 2,602
SLCP Niêm Yết 18,200,000
SLCP Lưu Hành 18,200,000
ROE 1.46%
ROA 0.59%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự - P.Mỹ Long - Tp.Long Xuyên - T.An Giang
Điện thoại: (84.76) 384 4669
Fax: (84.76) 384 3239
Email: rice@angimex.com.vn
Website: http://www.angimex.com.vn