Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3645.38 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   708.14 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.52   (-0.24%)
GTGD :   111.66 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.26602355271 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (AGREX SAIGON.)
Mã chứng khoán:      AGX      0.00      -14.40 (0.00%)      (cập nhật 16:15 26/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành:
Website: http://agrexland.com
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 3,542 3,795 3,004 3,114
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 8.75 0 0 0
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 0 0 0
ROA (%) 0 0 0 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 3,542
P/E 8.75
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGM HOSE 10.2 +0.05 0 0
AMD HOSE 13.4 -0.05 0 0
BCG HOSE 5 +0.13 0 0
BFC HOSE 35.1 -0.40 0 0
BID HOSE 17.9 +0.45 0 0
CAV HOSE 62.6 -0.50 0 0
CDO HOSE 4.5 +0.14 0 0
CII41401 HOSE 0 0.00 0 0
CLL HOSE 26.7 +0.45 0 0
CSV HOSE 29.5 -0.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần - P.6 - Q.3 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 3930 3186
Fax: (84.8) 3872 5194
Email: info@agrexsaigon.com.vn
Website: http://agrexland.com