Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Nhà Máy Thuỷ Điện A Lưới
Mã chứng khoán:      ALHC      19.50      -6.50 (-25.00%)      (cập nhật 15:49 02/06/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
10/11/2009 MNHC: Quyết toán các hợp đồng của Dự án Thủy điện A Lưới
30/10/2008 Hội đồng Quản trị và Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Sài Gòn đi thực tế tại công trình Thủy điện A Lưới
30/10/2008 CTCP Thủy điện Miền Trung_Đàm phán giá điện cho Nhà máy thủy điện A Lưới
28/08/2008 Điều chỉnh hợp đồng vay vốn thương mại cho CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP)
27/08/2008 Ưu đãi đầu tư cho Dự án thủy điện A Lưới
13/08/2008 Công trình Nhà máy thuỷ điện A Lưới: Bám sát tiến độ
20/06/2007 ALHC: Bổ sung 686,5 triệu kWh/năm
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
13/06 20 -6.50 (-25.00%) 0 0
08/05 26 +9.33 (+56.00%) 0 0
07/05 17 -2.33 (-12.28%) 0 0
03/05 19 +2.33 (+14.00%) 0 0
02/05 17 -2.33 (-12.28%) 0 0
30/04 19 -7.00 (-26.92%) 0 0
24/02 26 +7.00 (+36.84%) 0 0
23/02 19 -7.00 (-26.92%) 0 0
02/02 26 +14.11 (+118.65%) 0 0
30/01 12 -0.28 (-2.33%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AVHPC OTC 15 -10.00 0 0
BBHC OTC 15 +2.00 0 0
BCHP OTC 10 -1.00 0 0
BDHC OTC 12 -8.00 0 0
BHHC OTC 10 -0.05 0 0
BLHC OTC 15 0.00 0 0
BRTPC OTC 25 -0.45 0 0
CAVICOHP OTC 8 -1.13 0 0
CDHC1 OTC 15 +4.20 0 0
CPTP OTC 18 +8.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: