Logo Vinacorp

VN-Index :   -4.01
645.29   (-0.62%)
GTGD :   993.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.73
83.27   (-0.87%)
GTGD :   282.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.67
56.52   (-1.16%)
GTGD :   56.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -2.63
630.58   (-0.42%)
GTGD :   487.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.24
150.77   (-0.82%)
GTGD :   94.9 tỷ VNĐ
CTCP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận
CTCP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận
Mã chứng khoán:      BCID      15,000      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 03/07/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 202,032
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: