Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3645.38 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   708.14 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.52   (-0.24%)
GTGD :   111.66 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.26602355271 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Dược Becamex
Mã chứng khoán:      BCP      0.00      -12.00 (0.00%)      (cập nhật 16:00 26/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành:
Website: http://becamexpharma.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
04/04/2016 BCP: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
21/03/2016 BCP: 29/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
16/02/2016 BCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
07/09/2015 BCP: 14/9/2015, Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên 4.040.000 cổ phiếu
26/08/2015 BCP: Bản công bố thông tin
26/08/2015 BCP: Chấp thuận đăng ký giao dịch 4.040.000 cổ phiếu
21/08/2015 Lịch chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp
06/08/2015 Dược Becamex chốt danh sách đăng ký giao dịch trên HNX
04/12/2012 Dược Becamex: Thay đổi Tổng Giám đốc
05/08/2011 DHC, STU, BCP: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 275 1,259 745 1,813
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 35.68 0 0 0
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 9.62 0 14.89
ROA (%) 0 2.37 0 4.02
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 275
P/E 35.68
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGM HOSE 10.2 +0.05 0 0
AMD HOSE 13.4 -0.05 0 0
BCG HOSE 5 +0.13 0 0
BFC HOSE 35.1 -0.40 0 0
BID HOSE 17.9 +0.45 0 0
CAV HOSE 62.6 -0.50 0 0
CDO HOSE 4.5 +0.14 0 0
CII41401 HOSE 0 0.00 0 0
CLL HOSE 26.7 +0.45 0 0
CSV HOSE 29.5 -0.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - H.Bến Cát - T.Bình Dương
Điện thoại: (84.650) 355 3226
Fax: (84.650) 355 3327
Email: administrator@becamexpharma.vn
Website: http://becamexpharma.vn