Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3645.38 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   708.14 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.52   (-0.24%)
GTGD :   111.66 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.26602355271 tỷ VNĐ
CTCP May mặc Bình Dương (Protrade Garment JSC)
Mã chứng khoán:      BDG      36.00      +1.90 (+5.28%)      (cập nhật 16:00 26/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành:
Website: http://www.protradegarment.com
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
31/03/2016 BDG: Bản công bố thông tin
30/03/2016 BDG: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015
EPS (VNĐ) 996
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 996
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGM HOSE 10.2 +0.05 0 0
AMD HOSE 13.4 -0.05 0 0
BCG HOSE 5 +0.13 0 0
BFC HOSE 35.1 -0.40 0 0
BID HOSE 17.9 +0.45 0 0
CAV HOSE 62.6 -0.50 0 0
CDO HOSE 4.5 +0.14 0 0
CII41401 HOSE 0 0.00 0 0
CLL HOSE 26.7 +0.45 0 0
CSV HOSE 29.5 -0.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 7/128 KP.Bình Đức 1 - P. Bình Hòa - TX. Thuận An - T. Bình Dương
Điện thoại: (84.65) 0375 5143
Fax: (84.65) 0375 5415
Email: thanh.nguyen@protradegarment.com
Website: http://www.protradegarment.com