Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
723.52   (+0.19%)
GTGD :   3844.75 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.01
91.38   (+0.01%)
GTGD :   584.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.31
57.21   (-0.54%)
GTGD :   117.56 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.17
693.49   (+0.60%)
GTGD :   1750.49 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.90
167.46   (+0.54%)
GTGD :   372.87513870706 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BIDIWASSCO)
Mã chứng khoán:      BDW      0.00      -7.30 (0.00%)      (cập nhật 05:15 28/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành:
Website: http://binhdinhwaco.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
19/04/2016 BDW: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
10/03/2016 BDW: 21/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
02/02/2016 BDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
22/12/2015 BDW: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015
29/10/2015 BDW: Bổ nhiệm Ông Dương Tiến Dũng làm TV HĐQT từ 01/11/2015
05/10/2015 BDW: 14/10/2015, Ngày giao dịch đầu tiên đăng ký 12.410.800 cp
29/09/2015 Hơn 12,4 triệu cổ phiếu của Cấp thoát nước Bình Định được chấp thuận giao dịch tại HNX
28/09/2015 BDW: Bản công bố thông tin
28/09/2015 BDW: Chấp thuận đăng ký giao dịch 12.410.800 cổ phiếu
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 424 250 362 343
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 23.6 0 0 0
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 3.75 3.26 3.3
ROA (%) 0 1.26 0.89 0.79
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 424
P/E 23.6
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGM HOSE 10 -0.20 0 0
AMD HOSE 13.4 -0.05 0 0
BCG HOSE 4.8 -0.20 0 0
BFC HOSE 35.1 -0.10 0 0
BID HOSE 17.75 -0.15 0 0
CAV HOSE 62.5 -0.10 0 0
CDO HOSE 4.3 -0.20 0 0
CII41401 HOSE 0 0.00 0 0
CLL HOSE 26.5 -0.20 0 0
CSV HOSE 29 -0.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 146 Lý Thái Tổ - P.Quang Trung - TP.Quy Nhơn - T.Bình Định
Điện thoại: (84.56) 374 7.06
Fax: (84.56) 384 7843
Email:
Website: http://binhdinhwaco.com.vn