Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.97
717.44   (+0.42%)
GTGD :   3,041.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.55
86.86   (+0.63%)
GTGD :   442.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.47
56.38   (+0.83%)
GTGD :   358.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.41
666.22   (+0.67%)
GTGD :   1,189.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.83
158.29   (+0.53%)
GTGD :   229.9 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (HABECO)
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (HABECO)
Mã chứng khoán:      BHP      11,500      -300 (-2.61%)      (cập nhật 18:00 27/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành:
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 30.63
EPS 408
SLCP Niêm Yết 9,179,290
SLCP Lưu Hành 0
ROE 5.48%
ROA 3.05%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 16 Lạch Tray - P.Lạch Tray - Q.Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng
Điện thoại: (84.31) 384 7004
Fax: (84.31) 384 5157
Email: biahanoihaiphong@vnn.vn
Website: http://biahaiphong.vn/