Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần X20
Mã chứng khoán:      GAT20      12.50      +1.50 (+13.64%)      (cập nhật 13:17 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
05/05/2012 GAT20: Trả cổ tức năm 2011
25/07/2011 GAT20: Trả cổ tức năm 2010
13/04/2010 CTCP X20: Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2010
30/12/2008 Công ty cổ phần X20: Đa dạng ngành nghề để "tăng tốc"
01/08/2008 Công ty cổ phần X20: sự lựa chọn mới trên SANOTC
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
30/03 13 +1.50 (+13.64%) 0 0
22/06 11 +1.00 (+10.00%) 0 0
08/01 10 -0.50 (-4.76%) 0 0
27/12 11 -0.50 (-4.55%) 0 0
03/08 11 -7.00 (-38.89%) 0 0
22/06 18 +6.00 (+50.00%) 0 0
05/04 12 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGTEX28 OTC 13 0.00 0 0
ASAC OTC 15 +4.00 0 0
ASECO OTC 28 +1.42 0 0
BIGAMEX OTC 14 0.00 0 0
CENFI OTC 21 -4.00 0 0
CHIGAMEX OTC 11 0.00 0 0
CLMG OTC 49 -33.70 0 0
CLSJC OTC 13 0.00 0 0
COSMETIC OTC 12 0.00 0 0
COTTDONA OTC 12 -11.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Kinh doanh hàng dệt, nhuộm, hàng may; nguyên phụ liệu hàng dệt, nhuộm, may;

 

- Dịch vụ tư vấn quản lý và kỹ thuật trong ngành dệt, nhuộm, may.

 

- Kinh doanh nhiên liệu, hóa chất, thuốc nhuộm phục vụ sản xuất, tiêu dùng;

 

- Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống phục vụ sản xuất, tiêu dùng;

 

- Kinh doanh các mặt hàng công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng;


Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: