Logo Vinacorp

VN-Index :   0.00
723.52   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.12
91.26   (-0.13%)
GTGD :   16.15 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.18
57.39   (+0.31%)
GTGD :   6.55 tỷ VNĐ
VN30-Index :   0.00
693.49   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.39
167.07   (-0.23%)
GTGD :   4.2372603909539 tỷ VNĐ
CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long
Mã chứng khoán:      HLBECO      31.00      -1.00 (-3.23%)      (cập nhật 12:00 26/10/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Đồ uống
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 1.836
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.02
ROS (%) 0
ROE (%) 6.46
ROA (%) 3.35
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1.836
P/E 0.02
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ACHAUB OTC 4 +7.90 0 0
CTBB OTC 10 +0.50 0 0
HABECO OTC 43.5 -0.50 0 0
HALICO OTC 40 -5.00 0 0
HAPROVOLKA OTC 15 +15.00 0 0
HAPROWINE OTC 0 0.00 0 0
HHBC OTC 34 +2.30 0 0
HHBEER OTC 0 0.00 0 0
HNHDB OTC 16.5 +19.50 0 0
HNIS OTC 24.5 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

-Sản xuất nhập khẩu hàng nước giải khát có cồn và không có cồn (bia, rượu và các loại nước giải khát).

 

-Kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: