Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC)
Mã chứng khoán:      KHP      10.30      -0.05 (-0.49%)      (cập nhật 07:15 26/06/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 2,243 1,775 1,795 2,757
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 5.13 7.72 6.8 2.97
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 12.93 13.17 21.21
ROA (%) 0 5.74 6.4 10.66
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2,243
P/E 5.13
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALHC OTC 20 -6.50 0 0
AVHPC OTC 15 -10.00 0 0
BBHC OTC 15 +2.00 0 0
BCHP OTC 10 -1.00 0 0
BDHC OTC 12 -8.00 0 0
BHHC OTC 10 -0.05 0 0
BLHC OTC 15 0.00 0 0
BRTPC OTC 25 -0.45 0 0
CAVICOHP OTC 8 -1.13 0 0
CDHC1 OTC 15 +4.20 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành

Sở điện lực Khánh Hòa được thành lập theo quyết định 554 NL/TCCB - LĐ ngày 30 tháng 06 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng

Điện lực Khánh Hòa là một đơn vị trực thuộc Công ty điện lực 3 được thành lập trên nền tảng Sở điện lực Khánh Hòa theo quyết định số 261 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/03/1996 của Tổng công ty điện lực Khánh Hòa.

 Đến ngày 06/12/2004, Công ty nhận được Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Điện lực Khánh Hòa thành Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Lĩnh vực Kinh doanh

Sản xuất kinh doanh điện năng; xây dựng lắp đặt quản lý vận hành và sửa chữa nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện Diesel, máy phát điện Diesel

- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối điện áp đến 110KV

- Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, giám sát nhà máy điện công suất nhỏ, đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110KV và các công trình viễn thông.

- Xây lắp công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110KV, xây lắp các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện

- Kinh doanh thiết bị viễn thông, đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng

- Kinh doanh thương mại, dịch vụ khách sạn, thiết bị và phần mềm máy tính, bất động sản, vận chuyển hàng hoá

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: