Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (LCC)
Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (LCC)
Mã chứng khoán:      LCC      0      -1,600 (0.00%)      (cập nhật 02:45 02/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E -0.07
EPS -17,218
SLCP Niêm Yết 5,838,999
SLCP Lưu Hành 0
ROE 46.5%
ROA -17%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Đường Phai Vệ - P.Đông Kinh - Tp.Lạng Sơn - T.Lạng Sơn
Điện thoại: (84.25) 3870195 - 3717615
Fax: (84.25) 3872957
Email: info@ximanglangson.com.vn
Website: http://www.ximanglangson.com.vn