Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas South JSC)
Mã chứng khoán:      PGS      19.40      +0.10 (+0.52%)      (cập nhật 02:00 30/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: http://www.pgs.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 2,458 3,691 4,711 3,981
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 7.12 7.29 5.94 4.3
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 15.12 20.77 19.55
ROA (%) 0 4.47 5.98 4.88
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2,458
P/E 7.12
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
BLW OTC 0 0.00 0 0
BWACO OTC 9 -1.00 0 0
CAWASCO OTC 9 0.00 0 0
CLSAWA OTC 50 -0.00 0 0
GDSAWA OTC 40 -3.33 0 0
LKWA OTC 0 0.00 0 0
NBWC OTC 12 +0.15 0 0
NIWACO OTC 0 0.00 0 0
NTWA OTC 12 -3.25 0 0
PHTSAWA OTC 15 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
 • Tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) thành lập ngày 28/03/2000.
 • Ngày 12/04/2006, thành lập Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV GAS SOUTH) với vốn chủ sở hữu là 208.254.403.247 đồng trên cơ sở sát nhập Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí Miền Nam và Bộ phận Kinh doanh Khí hóa lỏng của Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).
 • Ngày 20/12/2006, chuyển  thành Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam.
 • Ngày 15/11/2007, Công ty đã chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.
 • VĐL đến 31/12/2008 là 150 tỷ đồng (Tổng Công ty Dầu khí Việt nam nắm giữ 79,13% VĐL)
Lĩnh vực Kinh doanh
 • Kinh doanh khí hóa lỏng và các sản phẩm dầu khí.
 • Tổ chức hệ thống phân phối, vận chuyển, đóng bình kinh doanh khí hóa lỏng và các vật tư thiết bị.
 • Thiết kế, xây lắp và tư vấn đầu tư các công trình khí hóa lỏng, các công trình công nghiệp khí.
 • Chuyển giao công nghệ, khai thác kinh doanh, bảo dưỡng các công trình dân dụng liên quan đến khí hóa lỏng.
 • Cung cấp dịch vụ liên quan đến khí hóa lỏng.
 • Xuất nhập khẩu khí hóa lỏng.
 • Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt;
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lầu 4 - PetroVietnam Tower- Số 1-5 Lê Duẩn - P.Bến Nghé - Q.1 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 3910 0108
Fax: (84.8) 3910 0097
Email: lienhe@southherngas.com.vn
Website: http://www.pgs.com.vn