Logo Vinacorp

VN-Index :   0.00
723.52   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.03
91.35   (-0.03%)
GTGD :   25.74 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.14
57.35   (+0.25%)
GTGD :   8.08 tỷ VNĐ
VN30-Index :   0.00
693.49   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.32
167.14   (-0.19%)
GTGD :   15.874759348957 tỷ VNĐ
CTCP Procimex Việt Nam
Mã chứng khoán:      PROCIMEX      15.00      +1.00 (+6.67%)      (cập nhật 12:00 06/08/2010)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
20/12/2009 Quyết đinh phân phối cổ tức năm 2009
19/12/2009 Kết quả kinh doanh năm 2009 và đinh hướng kinh doanh năm 2010
15/12/2009 PROCIMEX phát triển những mảng thị trường riêng
18/10/2009 PROCIMEX: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2009 đạt hơn 78% kế hoạch
03/10/2009 PROCIMEX: Dự thảo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
28/06/2009 CTCP Procimex Việt Nam: Sự lựa chọn mới trên SANOTC
20/08/2003 Procimex: 7 tháng xuất khẩu 2,986 triệu USD
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 2.306
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 19.68
ROA (%) 11.78
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2.306
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ACFT OTC 6 0.00 0 0
AFAS OTC 20 0.00 0 0
AGREXIM OTC 19 0.00 0 0
AESC OTC 10 +35.00 0 0
SAFE OTC 25 0.00 0 0
AGRIMEXCM OTC 10 0.00 0 0
AIRSERCO OTC 14 0.00 0 0
APFCO OTC 63 0.00 0 0
SAPT OTC 12 0.00 0 0
AQUATW OTC 10 +0.25 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

-     Sản xuất chế biến hàng thuỷ sản, súc sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.


-     Dịch vụ gia công chế biến các sản phẩm thuỷ sản, súc sản và gia cầm.


-     Dịch vụ chế biến gia súc, gia cầm tập trung


-     Dịch vụ cấp đông và bảo quản các sản phẩm thuỷ sản, súc sản đông lạnh.


-    Kinh doanh hàng nhập khẩu phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông ngư nghiệp và nhu cầu người tiêu dùng trong nước.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: