Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
 • VN-Index 814.65 +16.26 (+2.04%)
 • HNX-Index 110.43 0 (0%)
 • UPCOM-Index 55.51 0 (0%)
CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
VietNam Salvage Joint Stock Company
Mã CK:      SAL      9      -8.60 (-95.56%)      (cập nhật 18:15 03/08/2020)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Công nghiệp
Website: http://visal.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
16/10/2017 SAL: Bản công bố thông tin của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam
16/10/2017 SAL: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam
16/10/2017 SAL: Ngày 20/10/2017, giao dịch đầu tiên 8.310.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2012 2013 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 123,333 200,133 134,902 125,500
Lợi nhuận gộp 31,182 50,119 25,364 17,865
LN thuần từ HĐKD 1,598 4,715 4,320 22
LNST thu nhập DN 2,127 3,451 3,946 23
LNST của CĐ cty mẹ 2,127 3,451 3,946 23
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2012 2013 2015 2016
Tổng tài sản 120,209 153,064 138,263 133,153
Tài sản ngắn hạn 74,372 116,500 73,698 76,495
Nợ phải trả 76,755 110,911 51,217 49,714
Nợ ngắn hạn 70,088 108,244 51,217 49,714
Vốn chủ sở hữu 43,455 42,153 87,046 83,439
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012 2013 2015 2016
EPS (VNĐ) 730 1,160 475 3
BVPS (VNĐ) 14,914 14,170 10,475 10,041
ROS (%) 1.72 1.72 2.93 0.02
ROE (%) 5.02 8.06 0 0.03
ROA (%) 1.54 2.53 0 0.02
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 3
P/E 3,000.00
P/B 0.90
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 10,041
SLCP Niêm Yết 8,310,000
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
03/08 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
31/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
30/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
29/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
28/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
27/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
24/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
23/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
22/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
21/07 9.00 -8.60 (-95.56%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
PVB HNX 14.50 0.50 788 18.40
SCY UPCOM 13.00 ■■ 0.00 545 23.85
METALVN OTC 11.75 ■■ 0.00 0 0
CDN HNX 19.20 -0.30 1,977 9.71
VMI HNX 0.60 -0.60 1,101 0.54
SVG UPCOM 10.40 -10.30 110 94.55
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu: Quá trình hình thành và phát triển:

 • Ngày 30/06/1976, Tổng cục giao thông thủy bộ miền Nam có quyết định số 707/QĐTC thành lập Công ty trục vớt trực thuộc Phân cục đường biển miền Nam để trục vớt các phưong tiện tàu thuyền của Mỹ ngụy bị đánh đắm trong chiến tranh trên các tuyến đường vận tải thủy. Thăm dò đánh mốc báo hiệu nguy hiểm cho tàu thuyền biết khu vực có tàu đắm, giải phóng luồng lạch, giải phóng các chướng ngại vật ở bến cảng.
 • Ngày 15/03/1980 theo quyết định số 516/QĐ.TC chuyển Công ty trục vớt thành Công ty trục vớt cứu hộ trực thuộc Tổng cục đường biển chung của cả nước.
 • Ngày 10/09/1982 Chính phủ có quyết định số 156/HĐBT thành lập XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu bè, phương tiện bị nạn; thăm dò khai thác tài nguyên dưới đáy biển, trục vớt các phương tiện chìm đắm, khai thông luồng lạch, xây dựng các công trình phục vụ sửa chữa, kết hợp XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Cục hàng hải Việt nam với nhiệm vụ tổ chức cứu hộ các tàu bị nạn trên biển, trục vớt tàu đắm và thu hồi, bảo quản, bảo vệ những tài sản có trong các tàu bị đắm tại vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thanh thải chướng ngại vật trên các luồng ven biển.
 • Ngày 23/03/2006 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 721/QĐ-BGTVT đổi tên XNLH Trục vớt cứu hộ thành Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 25/06/2010 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1771/QĐ-BGTVT chuyển Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam o Bộ Giao thông vận tải làm chủ sở hữu.
 • Ngày 24/11/2011 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 2399/QĐ-BGTVT chuyển công ty về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo đảm an toản hàng hải miền Nam.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, ngày 26/05/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyêt định sổ 1954/QĐ-BGTVT về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam.
 • Ngày 13/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 3875/QĐ-BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2014 của Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam với giá trị thực tế phần vốn của nhà nước là 83.016.115.347 đồng. Ngày 27/10/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4067/QĐ-BGTVT điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2014 của Công ty là: 82.874.868.014 đồng.
 • Ngày 14/11/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4330/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cô phân hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Tông công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành công ty cổ phần.
 • Thực hiện phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, công ty đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ngày 29/12/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 06/03/2015 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visai) chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300430099 ngày 06 thảng 3 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 83.100.000.000 đồng.
 • Ngày 09/12/2015 Bộ GTVT ra quyết định số 4352/QĐ-BGTVT, quyết toán tiền thu về cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là 4.071.900 cổ phần.
 • Ngày 28/06/2016, Công ty được UBCKNN chấp thuận công ty đại chúng.
 • Ngày 19/09/2016 , Công ty được TTLKCK Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2016/GCNCP-VSD, số lượng đăng ký chứng khoán là 8.310.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh trục vớt tàu, hàng hóa, kỹ thuật ngầm dưới nước. Tìm kiếm cứu nạn trên biển. Lai dắt tàu. Lai dắt, hỗ trợ tàu biển và các phương tiện nổi tại các vùng nước cảng biển và đường dài. Cứu nạn và cứu hộ trên biển. Dịch vụ hàng hải. Hoạt động của tàu, Sà lan.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 360 Hai Bà Trưng - P. Tân Định - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3829 4023
Fax: (84.28) 3829 4025
Email: info@visal.com.vn - visaltgd@vnn.vn - visalco@gmail.com
Website: http://visal.com.vn

 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: (+84) 24 66873314
 • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp