Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
Công ty CP Đóng Tàu và Dịch vụ dầu khí
Mã chứng khoán:      SBOG      18.33      +0.33 (+1.85%)      (cập nhật 13:17 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Cơ khí máy móc
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
24/12 18 +0.33 (+1.85%) 0 0
12/11 18 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AHBM OTC 17 +2.00 0 0
UAMC OTC 10 -4.00 0 0
CAMECO OTC 11 0.00 0 0
CK120 OTC 12 0.00 0 0
PMEC OTC 13 0.00 0 0
COMA OTC 11 -0.33 0 0
COMA2 OTC 0 0.00 0 0
COMA6 OTC 11 0.00 0 0
COMA7 OTC 11 0.00 0 0
COMAEL OTC 12 -5.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

• Đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy, tàu đánh cá;


• Cung ứng vật tư kỹ thuật, trang thiết bị, hóa chất khoan khai thác dầu khí;


• Sửa chữa, bảo trì tàu, giàn khoan và các công trình biển;


• Kinh doanh phế liệu, phế thải; thiết bị, phụ tùng, vật tư, sản phẩm điện tử, viễn thông phục vụ hàng hải và công trình biển;


• Hàng may mặc, giày dép và hàng thủ công mỹ nghệ;


• Thiết bị máy móc phụ tùng hàng tiêu dùng, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu phục vụ sản xuất, vật liệu xây dựng;


• Cắt phá dỡ tàu cũ;


• Lắp dựng hệ thống đường ống, bồn chứa nhiên liệu, hóa chất;

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: