Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
CTCP Thủy điện Sê San 4A
Mã chứng khoán:      SHJC      10.00      -2.00 (-16.67%)      (cập nhật 13:16 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
19/07/2012 Sê San 4A: tạm ứng cổ tức năm 2012
10/06/2012 Sê San 4A: Kết quả ĐHCĐ năm 2012
22/11/2011 Nhà máy Thủy điện Sê San 4A hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia
05/05/2010 BIC bảo hiểm cho nhà máy Thủy điện Sê San 4A
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
12/07 10 -2.00 (-16.67%) 0 0
16/03 12 -3.00 (-20.00%) 0 0
09/03 15 -8.16 (-35.24%) 0 0
08/03 23 -0.12 (-0.53%) 0 0
02/03 23 -0.26 (-1.12%) 0 0
01/03 24 -0.29 (-1.22%) 0 0
28/02 24 -0.50 (-2.06%) 0 0
27/02 24 -0.19 (-0.76%) 0 0
26/02 25 -0.23 (-0.92%) 0 0
25/02 25 -0.31 (-1.22%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALHC OTC 20 -6.50 0 0
AVHPC OTC 15 -10.00 0 0
BBHC OTC 15 +2.00 0 0
BCHP OTC 10 -1.00 0 0
BDHC OTC 12 -8.00 0 0
BHHC OTC 10 -0.05 0 0
BLHC OTC 15 0.00 0 0
BRTPC OTC 25 -0.45 0 0
CAVICOHP OTC 8 -1.13 0 0
CDHC1 OTC 15 +4.20 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 

- Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các nhà máy thủy điện;

- Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông thủy lợi

- Sản xuất kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng

- San lắp mặt bằng

- Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện.

- Sản xuất kinh doanh điện năng;

- Sửa chữa, bảo trì, thử nghiệm các nhà máy điện, lưới điện;

- Kinh doanh thương mại, dịch vụ và du lịch;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị;

- Các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: