Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
CTCP Sonadezi Châu Đức
Mã chứng khoán:      SIDC      9.50      -0.25 (-2.56%)      (cập nhật 13:16 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
06/04/2012 SIDC: 25/04 tổ chức ĐHCĐ năm 2012
01/01/2012 SIDC: Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty
29/05/2011 SIDC: trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 3.6%
25/03/2011 SIDC: 29/04, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
23/05/2010 SIDC: trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 2.6%
21/04/2010 SIDC: 29/04 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
08/09/2009 Xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
02/05/2009 SIDC: 20/05, trả cổ tức năm 2008 tỷ lệ 3.8%
15/10/2008 Tổ hợp Sonadezi sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 619.12
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.04
ROS (%) 0
ROE (%) 5.68
ROA (%) 4.44
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 619
P/E 0.04
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
08/09 10 -0.25 (-2.56%) 0 0
01/09 10 -0.25 (-2.50%) 0 0
31/08 10 -0.50 (-4.76%) 0 0
14/05 11 +8.00 (+266.67%) 0 0
13/02 3 -11.00 (-78.57%) 0 0
17/06 14 -1,486.00 (-99.07%) 0 0
16/11 1,500 +1,494.00 (+24,900.00%) 0 0
24/05 6 -4.00 (-40.00%) 0 0
20/01 10 -4.00 (-28.57%) 0 0
12/01 14 -5.25 (-27.27%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGRC OTC 11 +0.02 0 0
APC1 OTC 8 +4.80 0 0
BCCI OTC 0 0.00 0 0
BCHN OTC 11 -2.00 0 0
BCRES OTC 19 -2.50 0 0
BTJSC OTC 9 -6.00 0 0
BTNH OTC 10 -1.00 0 0
UDJ UPCOM 5 -0.90 0 0
CI5L OTC 20 -1.50 0 0
CAVICOID OTC 10 -0.25 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: