Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Mã chứng khoán:      SOBE      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Truyền thông - Xuất bản
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
14/07/2011 SOBE: Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2011
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 2.439
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 21.99
ROA (%) 15.16
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABCG OTC 100 +90.00 0 0
ACSVN OTC 15 0.00 0 0
RTDC OTC 15 +2.50 0 0
BVTI OTC 7,000 0.00 0 0
CTCO OTC 11 -10.50 0 0
DTSC OTC 15 0.00 0 0
GTNG OTC 15 -14.50 0 0
MKTC OTC 0 0.00 0 0
NETPAYMENT OTC 0 0.00 0 0
TICM OTC 12 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn.


 - Sao chép bảng ghi các loại ( trừ loại nhà nước cấm )


 - Bán sách, báo, tạp chí, thiết bị trường học, thiết bị giảng dạy được phép lưu hành.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: