Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO)
Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO)
Mã chứng khoán:      SSG      1,400      +200 (+14.29%)      (cập nhật 16:15 30/03/2016)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E -0.43
EPS -2,328
SLCP Niêm Yết 5,000,000
SLCP Lưu Hành 0
ROE -245.33%
ROA -5.63%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 12 Đoàn Như Hài - P.12 - Q.4 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 3326 7282
Fax: (84.8) 3326 7285
Email: sesco@hcm.fpt.vn
Website: http://www.seagullshipping.com.vn