Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh
Mã chứng khoán:      TANIDECO      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
22/04/2012 TANIDECO: 27/4, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
02/01/2012 TANIDECO: tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 tỷ lệ 15%
06/04/2011 TANIDECO: 29/04, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
12/12/2010 TANIDECO: chi trả cố tức đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 10%
21/04/2010 TANIDECO: tiếp tục chi cổ tức 1% vốn điều lệ năm 2009
28/01/2010 TANIDECO: Tạm ứng cổ tức 17% năm 2009 bằng tiền mặt
10/05/2008 TANIDECO: Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2007
01/05/2008 CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh: Đại hội cổ đông lần 1 năm 2008
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 2.892
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 20.15
ROA (%) 3.11
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 3
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGRC OTC 11 +0.02 0 0
APC1 OTC 8 +4.80 0 0
BCCI OTC 0 0.00 0 0
BCHN OTC 11 -2.00 0 0
BCRES OTC 19 -2.50 0 0
BTJSC OTC 9 -6.00 0 0
BTNH OTC 10 -1.00 0 0
UDJ UPCOM 7 +0.80 0 0
CI5L OTC 20 -1.50 0 0
CAVICOID OTC 10 -0.25 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp


-       Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình công cộng, xây dựng nhà ở và xây dựng khác.

-       Trang trí nội thất.

-       Đầu tư phát triển nhà và kinh doanh công trình đô thị.

-       Lập dự án và khảo sát thiết kế các công trình XD dân dụng & công nghiệp.

-       Quy hoạch chi tiết xây dựng.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: