Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TAN CANG LOGISTICS)
Mã chứng khoán:      TCL      29.85      -0.05 (-0.17%)      (cập nhật 18:30 27/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://www.tancanglogistics.com
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 4,310 5,165 4,068 3,267
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 7.12 6.22 6.15 4.62
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 22.12 19.99 17.07
ROA (%) 0 12.8 10.64 8
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4,310
P/E 7.12
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALTC OTC 12 -3.00 0 0
CASHIN OTC 11 0.00 0 0
CCHP OTC 9 0.00 0 0
CGT OTC 13 -1.50 0 0
HPPO OTC 15 +2.80 0 0
CLPC OTC 26 +1.00 0 0
CLPI OTC 13 +2.00 0 0
DANASHIP OTC 11 +4.50 0 0
DHPL OTC 9 0.00 0 0
DNPJsc OTC 29 +0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
 • Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng được thành lập theo Quyết định số 442/QĐ-TC-TCLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Tân Cảng Sài Gòn, là công ty con của Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Bộ Quốc Phòng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần.
 • Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng chính thức hoạt động, hạch toán kinh doanh độc lập từ ngày 01 tháng 4 năm 2007.
 • Ngày 24/12/2009: 17 triệu cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
Lĩnh vực Kinh doanh
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa;
 • Dịch vụ Logistics;
 • Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Đại lý vận tải đường biển;
 • Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa;
 • Dịch vụ khai thuê hải quan;
 • Dịch vụ cho thuê kho bãi, kiểm đếm, đóng gói hàng hóa (trừ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật);
 • Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế;
 • Đại lý tàu biển;
 • San lấp mặt bằng, xây dựng sửa chữa công trình dân dụng, công trình thủy phục vụ cảng biển, cảng sông;
 • Sửa chữa đóng mới container, rơ mooc;
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 1295B - Nguyễn Thị Định - P.Cát Lái - Q.2 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.8) 3742 2234
Fax: (84-8) 3742 3206
Email: logistics@saigonnewport.com.vn
Website: http://www.tancanglogistics.com