Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Da Tây Đô
Mã chứng khoán:      TDLC      20.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 13:17 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
11/04/2012 Da Tây Đô: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền theo tỷ lệ 10%
22/03/2012 Năm 2012, TDL đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 50%
03/03/2012 TAYDOLEATHER: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
17/02/2012 TAYDOLEATHER: TB họp ĐHCĐ năm 2012
26/10/2011 Da Tây Đô: Tạm ngưng đăng ký giao dịch tại HNX
18/10/2011 Tay Do Leather tạm ngưng kế hoạch lên sàn UPCoM
04/04/2011 Da Tây Đô: thông báo về việc mở TK giao dịch và lưu ký cổ phiếu
30/03/2011 Năm 2011, Da Tây Đô đặt kế hoạch lãi 5 tỷ đồng
14/03/2011 Năm 2010, EPS của Da Tây Đô đạt 4.443 đồng
19/02/2011 TDL: Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 2.312
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 12.33
ROA (%) 2.8
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
10/03 20 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGTEX28 OTC 13 0.00 0 0
ASAC OTC 15 +4.00 0 0
ASECO OTC 28 +1.42 0 0
BIGAMEX OTC 14 0.00 0 0
CENFI OTC 21 -4.00 0 0
CHIGAMEX OTC 11 0.00 0 0
CLMG OTC 49 -33.70 0 0
CLSJC OTC 13 0.00 0 0
COSMETIC OTC 12 0.00 0 0
COTTDONA OTC 12 -11.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Sản xuất kinh doanh ngành da. Mua hóa chất và thiết bị máy móc kinh doanh ngành da, giày.

 

- Kinh doanh da các loại, vật tư phụ liệu ngành da, giả da, vải.

 

- Kinh doanh và sản xuất hàng tiêu dùng các loại (bóp, dây nịt, cặp da).

 

 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: