Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
CTCP Ô tô Trường Hải
Truong Hai Auto Corporation
Mã chứng khoán:      THACO      151.13      -0.48 (-0.31%)      (cập nhật 13:16 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất Ô tô & phụ tùng
Website: http://www.thacogroup.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Doanh thu BH và CC DV 41,494,266 21,928,481 13,305,028 10,389,199 11,611,191 8,204,968 6,594,013 4,009,086
Lợi nhuận gộp 10,148,502 5,070,570 2,627,861 1,655,934 1,902,805 1,374,421 1,305,675 671,528
LN thuần từ HĐKD 7,342,966 3,332,377 1,119,778 269,313 703,811 680,951 758,122 216,956
LNST thu nhập DN 7,076,577 3,280,653 1,121,195 245,329 673,247 669,683 743,149 216,460
LNST của CĐ cty mẹ 7,037,887 3,268,011 1,139,676 241,595 669,498 666,286 723,203 208,349
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tài sản ngắn hạn 20,809,767 10,449,091 7,245,958 6,211,584 5,266,469 3,971,604 3,717,406 1,900,416
Tổng tài sản 30,810,100 18,930,696 14,322,199 12,718,699 10,208,112 7,798,185 6,544,106 4,010,237
Nợ phải trả 16,200,667 10,497,039 9,028,315 8,201,521 5,707,844 3,384,863 2,829,453 1,348,785
Nợ ngắn hạn 15,805,596 9,582,636 7,661,983 7,479,340 5,557,248 3,246,340 2,636,176 1,278,519
Vốn chủ sở hữu 14,609,433 8,390,828 5,240,575 4,433,712 4,411,582 4,395,659 3,652,902 2,611,769
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 42,830 53,308 83,466 88,686 17,662 61,751 49,683
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS (VNĐ) 18,304 9,271 3,507 743 2,678 2,665 3,616 2,216
BVPS (VNĐ) 37,996 23,804 16,125 13,642 17,646 17,583 18,265 27,773
P/E 0 0 0 0 0 0 0 0
ROS (%) 17.05 14.96 8.43 2.36 5.8 8.16 11.27 5.4
ROE (%) 61.2 0 0 5.46 15.2 16.56 23.09 7.98
ROA (%) 28.3 0 0 2.11 7.44 9.29 13.7 5.2
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 18,304
P/E 0
P/B 3.98
Giá trị sổ sách 37,996
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
13/06 132 +0.60 (+0.46%) 0 0
12/06 132 -0.60 (-0.45%) 0 0
08/06 132 -0.60 (-0.45%) 0 0
07/06 133 -11.60 (-8.02%) 0 0
06/06 145 +4.74 (+3.39%) 0 0
05/06 140 -3.54 (-2.47%) 0 0
03/06 143 -1.93 (-1.33%) 0 0
02/06 145 -2.17 (-1.47%) 0 0
01/06 148 -0.97 (-0.65%) 0 0
30/05 148 +11.30 (+8.24%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
HPSCo OTC 0 0.00 0 0
MACHINCO OTC 5 -0.36 0 0
OTO32 OTC 22 +3.83 0 0
TMTAUTO OTC 41 -4.00 0 0
TRABUSBD OTC 0 0.00 0 0
DRC HOSE 32 -0.40 0 0
HUVC OTC 30 0.00 0 0
CSM HOSE 19 +0.30 0 0
SRC HOSE 16 -0.20 0 0
TRALAS OTC 10 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

-    Sản xuất lắp ráp xe tải, xe bus, xe du lịch, linh kiện phụ tùng
-    Vận tải giao nhận: đường bộ, vận tải biển
-    Xây dựng hạ tầng KCN
-    Đầu tư bất động sản

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 19 - KCN Biên Hòa - Đường 2A - P>An Bình - Tp.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.61) 389 1726
Fax: (84.61) 383 6621
Email: rep-office@thaco.com.vn
Website: http://www.thacogroup.vn