Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.01
747.26   (+0.14%)
GTGD :   1,533.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.23
94.04   (+0.24%)
GTGD :   252.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.22
57.83   (-0.38%)
GTGD :   34.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.27
722.53   (+0.04%)
GTGD :   542.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.34
175.42   (+0.20%)
GTGD :   142.6 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMHPC)
Mã chứng khoán:      TMP      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 10:15 30/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Điện
Website: http://www.tmhpp.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 2,985 3,419 2,234 2,091
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 9.78 8.39 7.52 5.5
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 24.32 17.06 17.15
ROA (%) 0 15.69 10.7 10.5
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2,985
P/E 9.78
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALHC OTC 20 -6.50 0 0
AVHPC OTC 15 -10.00 0 0
BBHC OTC 15 +2.00 0 0
BCHP OTC 10 -1.00 0 0
BDHC OTC 12 -8.00 0 0
BHHC OTC 10 -0.05 0 0
BLHC OTC 15 0.00 0 0
BRTPC OTC 25 -0.45 0 0
CAVICOHP OTC 8 -1.13 0 0
CDHC1 OTC 15 +4.20 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Tiền thân là Nhà máy thủy điện Thác Mơ thành lập ngày 11/06/1994 của Bộ Năng lượng, là đơn vị trực thuộc công ty Điện lực 2.
  • Ngày 30/3/2005 chuyển nhà máy thủy điện Thác Mơ thành công ty thành viên hoạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
  • Ngày 20/9/2006 chuyển thành công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
  • Ngày 18/6/2009 Công ty niêm yết cổ phiếu tại Hose với số VĐL 700 tỷ đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
  • Sản xuất điện năng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo và lắp đặt các thiết bị điện, các công trình thuỷ công, các công trình kiến trúc nhà máy điện.
  • Tư vấn dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khu 05 - Thị trấn Thác Mơ - H.Phước Long - T.Bình Phước
Điện thoại: (84.651) 221 6308
Fax: (84.651) 377 8268
Email: info@tmhpp.com.vn
Website: http://www.tmhpp.com.vn