Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.01
747.26   (+0.14%)
GTGD :   1,533.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.23
94.04   (+0.24%)
GTGD :   252.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.22
57.83   (-0.38%)
GTGD :   34.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.27
722.53   (+0.04%)
GTGD :   542.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.34
175.42   (+0.20%)
GTGD :   142.6 tỷ VNĐ
CTCP Dây và Ống đồng Trần Phú
Mã chứng khoán:      TPCW      7.50      -1.50 (-16.67%)      (cập nhật 13:16 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Thiết bị điện tử
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
23/07/2011 TPCW chi trả cổ tức 10% năm 2010 bằng tiền mặt
02/06/2011 TPCW: 30/6 ĐHCĐ thường niên năm 2011
14/09/2009 TPCW: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 1.058
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.03
ROS (%) 0
ROE (%) 9.23
ROA (%) 4.98
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1
P/E 0.03
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
27/03 8 -1.50 (-16.67%) 0 0
19/04 9 -0.50 (-5.26%) 0 0
14/04 10 -12.50 (-56.82%) 0 0
03/09 22 -0.18 (-0.79%) 0 0
02/09 22 -0.02 (-0.11%) 0 0
01/09 22 -0.01 (-0.06%) 0 0
31/08 22 -0.02 (-0.08%) 0 0
30/08 22 -0.02 (-0.09%) 0 0
29/08 22 -0.02 (-0.10%) 0 0
27/08 22 -1.34 (-5.67%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
CADIVI OTC 15 -15.00 0 0
HANAKA OTC 6 -2.00 0 0
HANEL OTC 12 -0.00 0 0
KTGR OTC 0 0.00 0 0
NAGA OTC 10 -7.00 0 0
NIKKO OTC 10 -7.00 0 0
TODIMAX OTC 0 0.00 0 0
VESCO OTC 16 +0.25 0 0
VICADI OTC 0 0.00 0 0
VIETREE OTC 0 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

-    Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu dây đồng kỹ thuật điện và dây cáp điện các loại;

-    Kinh doanh các chủng loại dây điện gồm: dây trần và dây bọc cách điện, dây e may;

-    Kinh doanh nguyên liệu vật tư kim loại màu (đồng, nhôm);
 
-   Kinh doanh hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm), phụ gia, nhựa PVC, nguyên vật liệu cho ngành điện;

-     Xuất nhập khẩu các loại hàng hoá Công ty kinh doanh;

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: