Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.27
709.52   (-0.18%)
GTGD :   3,338.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.22
86.61   (-0.25%)
GTGD :   467.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
56.52   (-0.28%)
GTGD :   167.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.96
655.99   (-0.30%)
GTGD :   1,108.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.44
157.90   (-0.28%)
GTGD :   233.8 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (VINACAFÉ BH)
Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (VINACAFÉ BH)
Mã chứng khoán:      VCF      0      0 (0.00%)      (cập nhật 02:45 02/03/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Đồ uống
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 12.24
EPS 11,112
SLCP Niêm Yết 26,579,135
SLCP Lưu Hành 26,579,135
ROE 30.97%
ROA 19.72%
Giới thiệu doanh nghiệp

Các thành tựu đạt được:

- Giải thưởng quốc tế WIPO năm 2005

- Danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước phong tặng vì "Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1997 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc"

 

 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai
Điện thoại: (84.61) 383 6554 - 383 4470
Fax: (84.61) 383 6108
Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com
Website: http://www.vinacafebienhoa.com