Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
Tổng công ty Việt Thắng
Mã chứng khoán:      VICOTEX      18.50      +1.13 (+6.47%)      (cập nhật 13:16 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
24/05/2012 VICOTEX chi trả 20% cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
28/04/2012 VICOTEX: 21/4 ĐHCĐ thường niên năm 2012
13/05/2011 Tông công ty Việt Thắng chi trả 20% cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
17/04/2011 Tổng CT Việt Thắng được chào bán 6 triệu cp ra công chúng
24/03/2011 Vicotex sẽ phát hành cp xây nhà máy sợi 250 tỷ đồng
03/06/2010 VICOTEX: Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2010
21/11/2009 VICOTEX: Thông báo tạm chia cổ tức năm 2009
28/07/2009 VICOTEX: Thông báo đổi tên
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 4.936
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 27.28
ROA (%) 14.66
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 5
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
19/02 19 +1.13 (+6.47%) 0 0
09/01 17 +0.88 (+5.30%) 0 0
17/05 17 -0.25 (-1.45%) 0 0
10/05 17 -0.25 (-1.43%) 0 0
09/05 18 +1.00 (+6.06%) 0 0
27/01 27 +0.25 (+0.95%) 0 0
22/01 26 +0.25 (+0.96%) 0 0
19/01 26 +11.00 (+73.33%) 0 0
08/01 15 +4.00 (+36.36%) 0 0
06/01 11 +0.50 (+4.76%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGTEX28 OTC 13 0.00 0 0
ASAC OTC 15 +4.00 0 0
ASECO OTC 28 +1.42 0 0
BIGAMEX OTC 14 0.00 0 0
CENFI OTC 21 -4.00 0 0
CHIGAMEX OTC 11 0.00 0 0
CLMG OTC 49 -33.70 0 0
CLSJC OTC 13 0.00 0 0
COSMETIC OTC 12 0.00 0 0
COTTDONA OTC 12 -11.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
- Sản xuất, mua bán sản phẩm bông , xơ , sợi vải , sản phẩm may mặc
 
- Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hoá chất, nguyên vật liệu ngành công nghiệp, ngành xây dựng .
 
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Kinh doanh bất động sản
 
- Lắp đặt máy móc thiết bị ngành công nghiệp
 
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: