Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.01
747.26   (+0.14%)
GTGD :   1,533.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.23
94.04   (+0.24%)
GTGD :   252.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.22
57.83   (-0.38%)
GTGD :   34.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.27
722.53   (+0.04%)
GTGD :   542.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.34
175.42   (+0.20%)
GTGD :   142.6 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIPCO )
Mã chứng khoán:      VIP      7.25      +0.05 (+0.69%)      (cập nhật 10:15 30/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Vận tài công nghiệp
Website: http://www.vipco.com.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 832 3,555 2,345 917
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 11.42 3.66 4.6 6.76
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 21.67 14.89 6.29
ROA (%) 0 12.24 7.42 2.65
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 832
P/E 11.42
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALTC OTC 12 -3.00 0 0
CASHIN OTC 11 0.00 0 0
CCHP OTC 9 0.00 0 0
CGT OTC 13 -1.50 0 0
HPPO OTC 15 +2.80 0 0
CLPC OTC 26 +1.00 0 0
CLPI OTC 13 +2.00 0 0
DANASHIP OTC 11 +4.50 0 0
DHPL OTC 9 0.00 0 0
DNPJsc OTC 29 +0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
 • Tiền thân là Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy 1 trực thuộc Tổng công ty xăng dầu thành lập năm 1980.
 • Ngày 26/12/2005 Theo chủ trương cổ phần hóa của Chính Phủ và Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thuỷ 1 đã tiến hành cổ phần hoá và chuyển đổi thành Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
 • Ngày 9/10/2006 Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam và Công ty Vận Tải Xăng Dầu VIPCO đã chính thức tiến hành bàn giao tài sản, nguồn vốn, tổ chức bộ máy, lao động và điều hành quản lý từ Doanh nghiệp nhà nước Công ty vận tải xăng dầu đương thuỷ 1 cho Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng đầu VIPCO.
 • Ngày 12/12/2006 Cổ phiếu của Công ty  đã chính thức niêm yết và giao dịch trên TTGDCK TP/HCM.
 • VĐL hiện tại của Công ty là 796.499.000.000 đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
 • Vận tải ven biển và viễn dương.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá.
 • Dịch vu giao nhận hàng hóa XNK.
 • Kinh doanh bất động sản (nhà cửa, kho tàng) và vật liệu xây dựng.
 • Khai thuê hải quan.
 • Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Cho thuê nhà, văn phòng.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 37 Phan Bội Châu - P.Quang Trung - Q.Hồng Bàng - Tp.Hải Phòng
Điện thoại: (84.31) 383 8680
Fax: (84.31) 383 8033
Email: vipco.hp@vnn.vn
Website: http://www.vipco.com.vn