Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
Mã chứng khoán:      VIWASE      25.00      +5.00 (+25.00%)      (cập nhật 13:17 09/05/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 3.366
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 21.6
ROA (%) 9.11
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 3
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
26/01 25 +5.00 (+25.00%) 0 0
19/01 20 -3.50 (-14.89%) 0 0
12/01 24 +0.50 (+2.17%) 0 0
12/11 23 +0.02 (+0.10%) 0 0
11/11 23 -0.02 (-0.09%) 0 0
10/11 23 -0.02 (-0.10%) 0 0
08/11 23 -0.02 (-0.10%) 0 0
08/09 23 +0.20 (+0.88%) 0 0
07/09 23 +0.05 (+0.22%) 0 0
06/09 23 +0.25 (+1.11%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
BLW OTC 0 0.00 0 0
BWACO OTC 9 -1.00 0 0
CAWASCO OTC 9 0.00 0 0
CLSAWA OTC 50 -0.00 0 0
GDSAWA OTC 40 -3.33 0 0
LKWA OTC 0 0.00 0 0
NBWC OTC 12 +0.15 0 0
NIWACO OTC 0 0.00 0 0
NTWA OTC 12 -3.25 0 0
PHTSAWA OTC 15 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp


- Tư vấn đầu tư và xây dựng

- Đầu tư xây dựng kinh doanh các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp.

- Nhận thầu thi công xây dựng, lắp đặt và cung ứng vật tư thiết bị cho các công trình cấp, thoát nước và công trình xử lý nước thải, các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình điện, đường dây và trạm biến thế đến 35KV; Tổng thầu thực hiện các dự án cấp thoát nước theo hình thức chìa khoá trao tay; Khoan khai thác nước ngầm.

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo trong lĩnh vực chuyên ngành cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: