Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
CTCP Đầu tư và Phát triển Viễn thông Miền Tây
Mã chứng khoán:      WIDT      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Viễn thông
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
28/03/2011 WIDT: 08/04, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
17/03/2010 WIDT: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008
05/03/2010 WIDT: Tờ trình phát hàn cổ phiếu năm 2008-2009
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
CADICO OTC 31 +12.50 0 0
CPCT OTC 11 0.00 0 0
CTIN OTC 20 +1.75 0 0
DOTEC OTC 13 -4.50 0 0
ELCOM OTC 50 +0.13 0 0
FTELECOM OTC 60 -7.00 0 0
KASATI OTC 15 +0.53 0 0
LTSC OTC 0 0.00 0 0
PTCO OTC 13 -1.00 0 0
PTP UPCOM 0 -9.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 

- Mua bán thiết bị viễn thông, máy điện thoại các loại, linh kiện và thiết bị tin học, máy móc - thiết bị văn phòng.

- Dịch vụ thu hộ cước phí (điện thoại, internet).

- Đại lý cung cấp dịch vụ internet (không hoạt động tại trụ sở).

- Mua bán phần mềm tin học.

- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.

- Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet (không kinh doanh đại lý truy cập internet tại trụ sở).

- Quảng cáo thương mại.

- Dịch vụ nghiên cứu phân tích thị trường.

- Xúc tiến thương mại.

- Tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: