Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (Vinaconex Xuan Mai JSC)
Mã chứng khoán:      XMC      0.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật )
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://xmcc.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
08/04/2015 XMC: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015
25/12/2013 2013 - Năm kỷ lục của hủy niêm yết
06/11/2013 Vinaconex Xuân Mai hủy niêm yết tự nguyện từ 11/11
06/11/2013 XMC: Thông báo về việc hủy niêm yết 19.998.240 cổ phiếu XMC
29/10/2013 XMC: Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy làm Phó TGĐ từ 31/10/2013
15/10/2013 Vinaconex Xuân Mai bất ngờ thông qua huỷ niêm yết trên HNX
15/10/2013 XMC: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2013
09/10/2013 XMC: Cổ đông lớn bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã mua 1.934.000 cp
03/10/2013 XMC: Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường
02/10/2013 XMC: Thay đổi đăng ký kinh doanh
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2013 2012 2011 2010
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2013 2012 2011 2010
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2012 2011 2010
EPS (VNĐ) -4,200 -505 900 6,750
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E -1.52 -13.06 9.22 3.16
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) -31.01 -3.11 5.11 26.58
ROA (%) -4.18 -0.5 0.94 5.29
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS -4,200
P/E -1.52
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
OSVP OTC 17 -0.13 0 0
2TCORP OTC 6 -25.40 0 0
AAFC OTC 3 -8.75 0 0
AVICON OTC 24 -1.83 0 0
ACCCO OTC 11 -0.05 0 0
ACE UPCOM 28 -0.60 0 0
ACSC OTC 24 0.00 0 0
ADCC OTC 17 +0.50 0 0
AECS OTC 30 -0.40 0 0
AGRINCO OTC 37 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

Lịch sử Hình thành:

Công ty cổ phần Bê tông & Xây dựng VINACONEX Xuân Mai là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam (VINACONEX), được thành lập ngày 29 tháng 11 năm 1983 theo Quyết định số 1434-BXD/TCCB của Bộ Xây Dựng. Từ năm 2004, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với trên 2000 cán bộ công nhân viên.

Trong những năm qua Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt. Đến nay, Công ty là một đơn vị lớn của ngành Xây dựng hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trụ sở chính tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Công ty có nhiều các đơn vị thành viên.

Lĩnh vực Kinh doanh
Kinh doanh bất động sản
- Miền Bắc
- Miền Nam
SXCN và VL xây dựng
- Cấu kiện, bê tông dự ứng lực tiền chế
- Cửa, vách, tường nhôm kính
- Bê tông thương phẩm
- Vật liệu xây dựng khác
Thi công xây lắp
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp và công cộng
- Gia công lắp dựng kết cấu thép
- Thi công xử lý nền móng yếu
- Công trình giao thông
Tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6325 1022 - 6325 1027
Fax: (84.4) 6325 1012
Email: info@xuanmaicorp.vn
Website: http://xmcc.com.vn