Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
768.97   (+0.18%)
GTGD :   2,855.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.34
100.83   (+0.34%)
GTGD :   555.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.51   (-0.23%)
GTGD :   101.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.10
744.30   (+0.15%)
GTGD :   1,210.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.36
187.13   (+0.73%)
GTGD :   199.2 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
DHC: Kế hoạch lãi ròng 2017 giảm 23%, tăng vốn lên hơn 300 tỷ đồng
Đăng 19/05/2017 | 17:26 GMT+7  |   VietStock
Trong ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới của CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC), HĐQT sẽ trình kế hoạch 2017 với lãi ròng dự đạt 66 tỷ trọng, sụt giảm 23%. Bên cạnh đó, các phương ...

Cụ thể, sản lượng giấy kraft theo kế hoạch đạt 55,800 tấn và bao bì carton dự 31.2 triệu sản phẩm. Dù chỉ tiêu doanh thu thuần ghi nhận tăng trưởng 12% lên 750 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế kế hoạch lại giảm 23% còn 66 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình đại hội phương án chào bán hơn 5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, giá chào bán dự kiến 18,000 đồng/cp. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ sẽ được nâng lên hơn 300 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích huy động vốn đối ứng cho dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn II.

Đồng thời, DHC còn báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán 6 triệu cp hồi tháng 3/2016. Tổng số tiền ròng thu về hơn 159 tỷ đồng, trong đó hơn 139 tỷ đồng đã được đầu tư cho dự án Nhà máy đã đề cập ở trên và số còn lại được gửi Ngân hàng, tiếp tục sử dụng theo tiến độ triển khai của dự án.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, DHC ghi nhận doanh thu thuần hơn 668 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 86 tỷ đồng. Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%, trong đó 10% được thanh toán bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Sắp tới để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty dự kiến phát hành gần 2.6 triệu cp từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.

Bên cạnh đó, HĐQT còn trình phương án phát hành 800,000 cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 3.13%, có giá 18,000 đồng/cp nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và bổ sung vốn lưu động hỗ trợ kinh doanh. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017 sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chào bán và UBCKNN chấp thuận./.

Tài liệu đính kèm:

20170519_09. BAO CAO TINH HINH Sd VON CUA DOT CHAO BAN CO PHIEU RIENG

LE-2.pdf20170519_02.TT VE CAC ND XIN Y KIEN DHCD 2017.pdf

20170519_06. TT PHUONG AN PHAT HANH CP ĐE TRA CT NAM 2016.pdf

20170519_07. TT PHUONG AN PHAT HANH CP THEO CTLC CHO NLD-1.p

Thị trường
VN-Index +1.38 768.97 (+0.18%)
HNX-Index +0.34 100.83 (+0.34%)
UPCOM-Index -0.13 54.51 (-0.23%)
VN30-Index +1.10 744.30 (+0.15%)
HNX30-Index +1.36 187.13 (+0.73%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40