Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.18
768.79   (-0.02%)
GTGD :   2,790.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.30
101.13   (+0.30%)
GTGD :   545.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.25
54.26   (-0.46%)
GTGD :   87.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.64
743.66   (-0.09%)
GTGD :   1,146.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
186.75   (-0.20%)
GTGD :   234.6 tỷ VNĐ
Tài chính ngân hàng
ĐHCĐ PGBank: Chủ tịch HĐQT nhận lương thấp hơn nhân viên
Đăng 21/04/2017 | 16:10 GMT+7  |   CafeF
Lương của chủ tịch PGBank cả năm 2016 là chưa đến 132 triệu đồng.

Chiều nay 21/4, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Theo kế hoạch ĐHCĐ bắt đầu từ 14h30 tuy nhiên sau 15h đại hội mới bắt đầu.

Theo báo cáo được trình bày tại đại hội, năm 2016, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 153 tỷ đồng, chỉ bằng 55% so với kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản đến cuối năm 2016 ở mức 24.824 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng hơn 17.500 tỷ; huy động vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Tổng thu nhập từ hoạt động đạt hơn 982 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này cũng thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Ngân hàng đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản lên gần 29.000 tỷ đồng trong năm nay. Các chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đều cao hơn năm trước song kế hoạch lợi nhuận lại thấp hơn mức đạt đươc, chỉ ở 150 tỷ đồng. Ngân hàng chưa có giải thích gì về kế hoạch lợi nhuận sụt giảm này.

Trong các tờ trình quyết toán phần thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS. Theo đó năm 2016 ĐHCĐ đã phê duyệt thù lao của các chủ tịch HĐQT là 0,95 và của thành viên HĐQT là 0,76 tháng thu nhập trước thuế bình quân của nhân viên ngân hàng.

Năm qua, tổng thù lao của chủ tịch HĐQT PGBank là chưa đến 132 triệu đồng trong khi của các thành viên HĐQT là gần 739 triệu đồng.

Kế hoạch năm 2017, ngân hàng tiếp tục đề xuất mức lương của chủ tịch HĐQT là 0,95 và của các thành viên HĐQT không chuyên trách là 0,76 tháng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng trong cả năm.

(Tiếp tục cập nhật...)

Tùng Lâm

Theo Trí thức trẻ

Thị trường
VN-Index -0.18 768.79 (-0.02%)
HNX-Index +0.30 101.13 (+0.30%)
UPCOM-Index -0.25 54.26 (-0.46%)
VN30-Index -0.64 743.66 (-0.09%)
HNX30-Index -0.38 186.75 (-0.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40