Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.69
771.96   (+0.61%)
GTGD :   1,707.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.06
98.87   (+1.08%)
GTGD :   439.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.46
55.91   (+0.83%)
GTGD :   63.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.52
743.45   (+0.75%)
GTGD :   800.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +2.16
181.80   (+1.20%)
GTGD :   177.1 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
Doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 2 tỷ USD, tăng gần 21%
Đăng 15/07/2017 | 20:12 GMT+7  |   VNF
(VNF) - Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, tương đương trên 2 tỷ USD, tăng 20,77% so với cùng kỳ 2016. Bảo hiểm quân đội: Doanh thu 1.016 tỷ, lãi 74,2 tỷ 6 tháng đầu năm Bảo hiểm Mirae chi 52 triệu USD thâu tóm 50% cổ phần Prévoir Việt Nam

Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý Bảo hiểm cho thấy, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng, tăng 20,77% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.340 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 27.829 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 264.644 tỷ đồng, tăng 19,11%, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 70.333 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước 194.311 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 159.574 tỷ đồng, tăng 23,22%...

6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước 217.592 tỷ đồng, tăng 17,88%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư ước đạt 35.460 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 182.132 tỷ đồng…

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước 13.331 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước 6.626 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước 6.705 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công hơn 15.005 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 15 năm đến 30 năm.

Thị trường
VN-Index +4.69 771.96 (+0.61%)
HNX-Index +1.06 98.87 (+1.08%)
UPCOM-Index +0.46 55.91 (+0.83%)
VN30-Index +5.52 743.45 (+0.75%)
HNX30-Index +2.16 181.80 (+1.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40