Logo Vinacorp

VN-Index :   -5.98
767.59   (-0.77%)
GTGD :   5,268.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.25
100.49   (-1.23%)
GTGD :   570.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
54.64   (+0.20%)
GTGD :   89.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.17
743.20   (-0.82%)
GTGD :   1,587.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.93
185.77   (-1.55%)
GTGD :   225.5 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 184 tỷ đồng, cổ tức 2016 tỷ lệ 50%
Đăng 21/03/2017 | 10:58 GMT+7  |   VietStock
Năm 2017, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 7,400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 184 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 15% trở lên.

HĐQT QNS sẽ trình cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới. Cụ thể, tổng doanh thu 2017 dự kiến đạt 7,400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 207 tỷ và 184 tỷ đồng. Cổ tức dự chi với tỷ lệ trên 15%.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Về kế hoạch đầu tư năm 2017, QNS sẽ tiếp tục triển khai đầu tư dây chuyền luyện đường từ đường thô sang đường RE có công suất 1,000 tấn/ngày thuộc dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 18,000 tấn/ngày. Đồng thời hoàn thiện các hạng mục để đưa dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 50%, trong đó 20% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu. Tỷ lệ 50% dự kiến này giảm 16.7% so với năm 2015 và gấp 3 lần so với kế hoạch năm 2016.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2016 cho cổ đông trong 2 đợt với tổng tỷ lệ 10%; đợt 1 vào tháng 9/2016 (5%) và đợt 2 vào tháng 1/2017 (5%). Số cổ tức còn lại 20% sẽ được chi trả cho cổ đông có danh sách chốt ngày 14/04 tới đây.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, QNS sẽ phát hành khoảng 56,26 triệu cp, tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành 10,000 đồng/cp, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý và người lao động, tỷ lệ phát hành từ 1-3% tùy theo tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty. Giá phát hành theo giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2017. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2016, lãi ròng hợp nhất của Công ty tăng 14% lên 1,409 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 3 lần kế hoạch (201 tỷ đồng). EPS tương ứng 8,927 đồng./.

Thị trường
VN-Index -5.98 767.59 (-0.77%)
HNX-Index -1.25 100.49 (-1.23%)
UPCOM-Index +0.11 54.64 (+0.20%)
VN30-Index -6.17 743.20 (-0.82%)
HNX30-Index -2.93 185.77 (-1.55%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40