Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 991.59 +4.37 (+0.44%)
  • HNX-Index 102.07 -0.13 (-0.13%)
  • UPCOM-Index 56.54 -0.18 (-0.31%)
Lịch sử giao dịch
Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện Giá hiện tại
16/09/2019 16/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 PWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 16 -16.20 (-100.00%)
17/09/2019 17/09/2019 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 14.995.157 cp 14 +0.20 (+1.40%)
19/09/2019 20/09/2019 23/10/2019 TLG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 20:1); thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 57 0 (0%)
18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 HLG HOSE Giao dịch 44.375.385 cổ phiếu đăng ký giao dịch 8 0 (0%)
18/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 PTX UPCOM Giao dịch 1.949.228 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -8.50 (-85.86%)
18/09/2019 19/09/2019 30/09/2019 SHP HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 24 0 (0%)
18/09/2019 LDG HOSE Giao dịch 1.865.000 cp niêm yết bổ sung 10 -0.10 (-0.97%)
17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 PMP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 14 0 (0%)
13/09/2019 13/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 NAS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 30 -30 (-100.00%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 HWS UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 17 -17.40 (-100.00%)
17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 DCI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 3 -2.80 (-100.00%)
17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 HVX HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) 3 -0.20 (-6.78%)
17/09/2019 SMC HOSE Giao dịch 5.996.331 cp niêm yết bổ sung 12 -0.80 (-6.87%)
12/09/2019 12/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 APP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:2) 7 -0.70 (-10.77%)
17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 WSB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 48 +0.30 (+0.63%)
17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 NAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 16 -16 (-100.00%)
17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 DAR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 7 -7.20 (-100.00%)
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 PTG UPCOM Giao dịch 129.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung 3 -1.50 (-60.00%)
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 KAC HOSE Giao dịch 23.999.999 cổ phiếu đăng ký giao dịch 16 +1 (+6.25%)
16/09/2019 17/09/2019 26/09/2019 VNM HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 122 -0.60 (-0.49%)
16/09/2019 17/09/2019 03/10/2019 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 16 -16 (-97.56%)
12/09/2019 13/09/2019 25/09/2019 BSH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 26 -24.30 (-93.46%)
11/09/2019 11/09/2019 VNG HOSE Niêm yết bổ sung 8.962.203 cp 21 +0.10 (+0.48%)
13/09/2019 16/09/2019 02/10/2019 HCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.800 đ/cp) 13 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 15/10/2019 SPC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 25 -23.50 (-95.92%)
13/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 EFI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -3.30 (-100.00%)
13/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 VHH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 7 -7.70 (-118.46%)
13/09/2019 16/09/2019 27/09/2019 CTS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 9 0 (0%)
13/09/2019 16/09/2019 04/10/2019 DNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 30 -29.80 (-100.00%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 APP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 2%) 7 -0.70 (-10.77%)
10/09/2019 10/09/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
13/09/2019 16/09/2019 16/10/2019 HD8 UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 -7.10 (-82.56%)
13/09/2019 16/09/2019 09/10/2019 BTT HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 35 -2.40 (-6.82%)
12/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 L18 HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 9 -8.60 (-100.00%)
12/09/2019 13/09/2019 29/09/2019 HID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 DCD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 19 -19 (-100.00%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 CIA HNX Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 185:100) 16 0 (0%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 PPE HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 6 -0.30 (-5.17%)
11/09/2019 12/09/2019 26/09/2019 ALT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 11 +1 (+9.01%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 26 +0.80 (+3.08%)
11/09/2019 11/09/2019 11/09/2019 GEG UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 27 +0.30 (+1.09%)
11/09/2019 12/09/2019 30/09/2019 VAV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 43 -43.20 (-100.00%)
09/09/2019 VE1 HNX Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 8 -8.20 (-100.00%)
11/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 PSL UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 22 -22 (-100.00%)
11/09/2019 11/09/2019 30/09/2019 SNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
10/09/2019 11/09/2019 26/09/2019 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 22 -0.40 (-1.85%)
10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 BCM UPCOM Giao dịch 1.010.223.700 cổ phiếu niêm yết bổ sung 31 +0.20 (+0.65%)
10/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 VSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 7 -7 (-100.00%)
10/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 MBN Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 0 0 (0%)
10/09/2019 11/09/2019 26/09/2019 TDC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 10 +0.40 (+4.17%)
09/09/2019 10/09/2019 26/09/2019 DMC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 69 -1.50 (-2.17%)
09/09/2019 10/09/2019 20/09/2019 SB1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 11 -10.10 (-96.19%)
09/09/2019 10/09/2019 25/09/2019 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 26 -24.50 (-96.08%)
09/09/2019 10/09/2019 10/10/2019 EMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 38 -38 (-100.00%)
06/09/2019 09/09/2019 27/09/2019 CTR UPCOM Trả cổ tức năm 2018 (1.000đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:171) 47 +0.20 (+0.43%)
09/09/2019 CMG HOSE Giao dịch 2.944.656 cp niêm yết bổ sung 39 0 (0%)
06/09/2019 06/09/2019 MHC HOSE Niêm yết bổ sung 3.763.068 cp 4 -0.10 (-2.44%)
09/09/2019 PDN HOSE Giao dịch 6.173.967 cp niêm yết bổ sung 69 +3.30 (+4.79%)
09/09/2019 10/09/2019 17/09/2019 MCT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 16 -15.20 (-93.83%)
09/09/2019 PVD HOSE Giao dịch 38.279.629 cp niêm yết bổ sung 18 +0.40 (+2.22%)
06/09/2019 06/09/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
09/09/2019 10/09/2019 09/09/2019 LBE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 27 -27.40 (-100.00%)
09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 MEG UPCOM Giao dịch 44.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 34 +4.30 (+12.84%)
09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 NDP UPCOM Giao dịch 5.550.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 -18.50 (-100.00%)
09/09/2019 10/09/2019 10/10/2019 SC5 HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 25 +0.60 (+2.41%)
04/09/2019 04/09/2019 PVD HOSE Niêm yết bổ sung 38.279.629 cp 18 +0.40 (+2.22%)
06/09/2019 09/09/2019 26/09/2019 VNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 35 -34.50 (-100.00%)
06/09/2019 09/09/2019 20/09/2019 VCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 36 -36 (-100.00%)
04/09/2019 05/09/2019 16/09/2019 QHW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
06/09/2019 09/09/2019 22/10/2019 TVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 13 -12.80 (-96.97%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 C69 HNX Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 2:1) 26 +0.10 (+0.38%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 STG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -0.10 (-0.75%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 TA9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 8 -0.10 (-1.19%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 C69 HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 2:1) 26 +0.10 (+0.38%)
06/09/2019 09/09/2019 10/10/2019 NTF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 22 -21 (-95.45%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 PVX HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 2 0 (0%)
06/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 CAB Giao dịch 45.745.876 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 04/09/2019 NLG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:8.23) 29 +0.10 (+0.35%)
06/09/2019 09/09/2019 23/09/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 03 2 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 23/09/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 2 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 27/09/2019 CTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17,1%) 47 +0.20 (+0.43%)
30/08/2019 03/09/2019 16/08/2019 VTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 26 -26 (-100.00%)
05/09/2019 06/09/2019 25/09/2019 DNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 18 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 27/09/2019 BMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 12 -12.30 (-100.00%)
04/09/2019 05/09/2019 12/09/2019 DS3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 3 0 (0%)
06/09/2019 09/09/2019 01/10/2019 VET UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 65 -65.50 (-100.77%)
06/09/2019 09/09/2019 01/10/2019 BHN HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (7.557 đ/cp) 79 -2.70 (-3.40%)
30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) 30 +0.10 (+0.33%)
06/09/2019 09/09/2019 06/09/2019 SDG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 38 -38.40 (-100.00%)
06/09/2019 09/09/2019 24/09/2019 RAL HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.500 đ/cp) 79 +2.30 (+2.91%)
06/09/2019 PIA HNX Giao dịch đầu tiên 3.900.000 cổ phiếu niêm yết 31 -31.20 (-100.00%)
05/09/2019 HNG HOSE Giao dịch 221.710.000 cp niêm yết bổ sung 17 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 27/09/2019 SAB HOSE Trả cổ tức bổ sung năm 2018 (1.500 đ/cp) 264 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 07/10/2019 POS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 9 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 ABT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (2.000 đ/cp) 36 +0.50 (+1.40%)
05/09/2019 06/09/2019 05/09/2019 CTX HNX Thưởng cp (tỷ lệ 199,416023%) 15 0 (0%)
05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019 CAV HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (2.500 đ/cp) 52 0 (0%)
04/09/2019 05/09/2019 04/09/2019 PHS UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 11 -0.30 (-2.78%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 TVB HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) 17 -0.40 (-2.37%)
03/09/2019 04/09/2019 09/09/2019 HDB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26 +0.30 (+1.14%)
03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 BLW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -11.90 (-99.17%)
30/08/2019 30/08/2019 CMG HOSE Niêm yết bổ sung 2.944.656 cp 39 0 (0%)
30/08/2019 30/08/2019 SMC HOSE Niêm yết bổ sung 5.996.331 cp 12 -0.80 (-6.87%)
30/08/2019 03/09/2019 30/08/2019 HHV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 11 -10.70 (-100.00%)
30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 30 +0.10 (+0.33%)
30/08/2019 NVB HNX Giao dịch đầu tiên 109.134.035 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -0.20 (-2.82%)
30/08/2019 MPT HNX Giao dịch đầu tiên 1.555.164 cổ phiếu niêm yết bổ sung 2 0 (0%)
29/08/2019 29/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 300.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TTH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:25) 3 -0.10 (-3.45%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 NS3 UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) 24 -24 (-100.00%)
29/08/2019 DTD HNX Giao dịch đầu tiên 2.199.997 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 -0.40 (-2.63%)
29/08/2019 30/08/2019 18/09/2019 NQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 11 -11.10 (-99.11%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 FCN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 12 0 (0%)
28/08/2019 28/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 6.100.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019 PIA HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 31 -31.20 (-100.00%)
28/08/2019 28/08/2019 HNG HOSE Niêm yết bổ sung 221.710.000 cp 17 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 20/09/2019 BDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 11 -11 (-100.00%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 INC HNX trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 6 -6.40 (-100.00%)
27/08/2019 27/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 500.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 CAP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10%) 29 -1.10 (-3.77%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 KTS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 +0.30 (+2.08%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 QNW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (179đ/cp) 9 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 SZC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 -0.30 (-1.68%)
27/08/2019 28/08/2019 16/09/2019 XDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 18 -8.90 (-49.17%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 GTS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -7.80 (-100.00%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TCJ UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 4 -3.90 (-100.00%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 IBD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 -12.50 (-100.00%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 ATB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 0 (0%)
29/08/2019 FRT HOSE Giao dịch 10.301.792 cp niêm yết bổ sung 48 +1.50 (+3.16%)
29/08/2019 30/08/2019 30/09/2019 GAS HOSE Trả cổ tức đợt 03 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (2.300 đ/cp) 103 +2.40 (+2.32%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 FDT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 33 -32.50 (-100.00%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 FMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:20) 27 +0.40 (+1.48%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 MPC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 28 0 (0%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 SLS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 41 +2.50 (+6.17%)
29/08/2019 30/08/2019 29/08/2019 TTH HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 3 -0.10 (-3.45%)
29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 V12 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 12 -11.10 (-90.24%)
27/08/2019 28/08/2019 20/09/2019 LCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,5đ/cp) 10 0 (0%)
23/08/2019 26/08/2019 10/09/2019 CTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 8 -8.20 (-100.00%)
23/08/2019 23/08/2019 HAX HOSE Niêm yết bổ sung 1.731.000 cp 19 0 (0%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 FMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:20) 27 +0.40 (+1.48%)
26/08/2019 27/08/2019 09/09/2019 BWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13,61%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 13,37%) 40 -3.30 (-8.25%)
26/08/2019 27/08/2019 16/09/2019 CC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
23/08/2019 23/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 100.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
28/08/2019 29/08/2019 28/08/2019 CLG HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 -0.10 (-5.46%)
28/08/2019 DHC HOSE Giao dịch 8.959.257 cp niêm yết bổ sung 33 -0.30 (-0.90%)
28/08/2019 29/08/2019 13/09/2019 VSC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (800 đ/cp) 28 -0.40 (-1.42%)
27/08/2019 28/08/2019 19/09/2019 VGV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (360đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
27/08/2019 28/08/2019 12/09/2019 SIC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 -0.10 (-1.02%)
26/08/2019 27/08/2019 26/08/2019 ACS UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 -14.50 (-90.63%)
26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 TRA HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 63 +0.40 (+0.63%)
26/08/2019 27/08/2019 26/09/2019 ACE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 24 -22.70 (-94.19%)
26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 DC1 UPCOM Giao dịch 149.970 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -1.10 (-16.92%)
22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 DDN UPCOM Giao dịch 2.021.812 cổ phiếu niêm yết bổ sung 11 -10.40 (-99.05%)
22/08/2019 22/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 34 -2.20 (-6.43%)
21/08/2019 21/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 900.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
22/08/2019 22/08/2019 PDN HOSE Niêm yết bổ sung 6.173.967 cp 69 +3.30 (+4.79%)
22/08/2019 22/08/2019 HID HOSE Niêm yết bổ sung 1.710.734 cp niêm yết bổ sung 2 0 (0%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 18 +1.10 (+6.13%)
23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 MBN Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 0 0 (0%)
21/08/2019 21/08/2019 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 10.301.792 cp 48 +1.50 (+3.16%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 VIX HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 0 (0%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 BMV UPCOM TTổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 10 -10 (-100.00%)
20/08/2019 20/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 BDC UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13 -12.20 (-96.06%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 MCH UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 72 -0.50 (-0.69%)
23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 TVH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.191đ/cp) 17 -14.40 (-86.75%)
23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 SCC UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -0.50 (-16.13%)
22/08/2019 TDH HOSE Giao dịch 12.243.457 cp niêm yết bổ sung 10 +0.20 (+1.94%)
22/08/2019 TV2 HOSE Giao dịch 9.234.451 cp niêm yết bổ sung 88 0 (0%)
22/08/2019 23/08/2019 22/08/2019 BDT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16 +0.50 (+3.16%)
22/08/2019 SKG HOSE Giao dịch 5.756.779 cp niêm yết bổ sung 11 -0.10 (-0.90%)
22/08/2019 23/08/2019 19/09/2019 VFG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 42 -0.10 (-0.24%)
22/08/2019 YEG HOSE Giao dịch 3.910.000 cp niêm yết bổ sung 56 -1.70 (-3.02%)
22/08/2019 23/08/2019 06/09/2019 HST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (350 đ/cp) 7 -6.40 (-95.52%)
21/08/2019 22/08/2019 21/08/2019 NSL UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 -9 (-100.00%)
21/08/2019 22/08/2019 21/08/2019 DTN UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 8 -7.90 (-100.00%)
20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 HFC UPCOM Giao dịch 365.336 cổ phiếu niêm yết bổ sung 39 -36.80 (-94.36%)
19/08/2019 19/08/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
20/08/2019 21/08/2019 30/08/2019 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 92 +4.10 (+4.46%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 23 -23 (-100.00%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DTG UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:17) 14 +1.70 (+12.50%)
20/08/2019 21/08/2019 20/09/2019 DNE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 8 -8.30 (-100.00%)
20/08/2019 21/08/2019 20/08/2019 VPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 0 (0%)
20/08/2019 21/08/2019 20/08/2019 CNT UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -2.90 (-100.00%)
19/08/2019 DRH HOSE Giao dịch 2.200.000 cp niêm yết bổ sung 7 -0.10 (-1.37%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DTG UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17%) 14 +1.70 (+12.50%)
19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 VXP Giao dịch 3.600.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 ALV UPCOM Giao dịch 2.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 2 -2.30 (-95.83%)
19/08/2019 SFI HOSE Giao dịch 1.854.416 cp niêm yết bổ sung 24 +0.10 (+0.42%)
16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 SZC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 18 -0.30 (-1.68%)
19/08/2019 20/08/2019 20/09/2019 TPC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 10 -0.80 (-7.66%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 FLC HOSE Bán ưu đãi (tỷ lệ 1.000:422) 4 0 (0%)
16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 VCF HOSE Trả cổ tức năm 2018 (24.000 đ/cp) 168 -2 (-1.19%)
16/08/2019 16/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.800.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
19/08/2019 VCI HOSE Giao dịch 1.000.000 cp thay đổi niêm yết 33 +0.50 (+1.50%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 I10 UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 05/09/2019 GHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 37 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 06/09/2019 IBC HOSE ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 20 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 L14 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 57 +0.40 (+0.70%)
19/08/2019 20/08/2019 19/09/2019 VPI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) 42 0 (0%)
19/08/2019 20/08/2019 30/08/2019 SOV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 35 -35 (-100.00%)
19/08/2019 D2D HOSE Giao dịch 10.654.984 cp niêm yết bổ sung 70 -1.50 (-2.14%)
19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5%) 23 -23 (-100.00%)
15/08/2019 15/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 3.300.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 GEX HOSE Trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ NVCSH (tỷ lệ 20:3) 23 -0.30 (-1.33%)
16/08/2019 19/08/2019 12/09/2019 BIC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 24 +0.60 (+2.51%)
16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 SZC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 18 -0.30 (-1.68%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 NHT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 64 -0.70 (-1.09%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 TUG UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -8 (-100.00%)
16/08/2019 19/08/2019 16/08/2019 PSD HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 12 -12.10 (-100.00%)
16/08/2019 EMC HOSE Giao dịch 3.824.333 cp niêm yết bổ sung 14 +0.90 (+6.45%)
16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 VCF HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (24.000 đ/cp) 168 -2 (-1.19%)
16/08/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 2 0 (0%)
15/08/2019 15/08/2019 TV2 HOSE Niêm yết bổ sung 9.234.451 cp 88 0 (0%)
15/08/2019 16/08/2019 16/09/2019 VC9 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 10 -10.30 (-100.00%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 TVA UPCOM Giao dịch 300.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 19 +1 (+5.24%)
15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 FPT HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 58 +0.90 (+1.56%)
15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 SDV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 27 -27.40 (-100.00%)
14/08/2019 14/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.900.000 cp 15 +0.20 (+1.33%)
15/08/2019 16/08/2019 05/09/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 29 -29.20 (-100.00%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 TDP UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:12) 16 -0.10 (-0.61%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 CGP UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 12 +0.20 (+1.64%)
15/08/2019 15/08/2019 15/08/2019 FOX UPCOM Giao dịch 22.612.760 cổ phiếu niêm yết bổ sung 46 +0.50 (+1.09%)
15/08/2019 16/08/2019 15/08/2019 BHN HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 79 -2.70 (-3.40%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 TDP UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12%) 16 -0.10 (-0.61%)
14/08/2019 14/08/2019 TDH HOSE Niêm yết bổ sung 12.243.457 cp 10 +0.20 (+1.94%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 VIB UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18%) 18 0 (0%)
13/08/2019 13/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.700.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DXG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:22), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 4:1) 17 +0.10 (+0.60%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DVC UPCOM Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100:49) 10 -10 (-100.00%)
14/08/2019 IBC HOSE Giao dịch 7.576.676 cp niêm yết bổ sung 20 0 (0%)
12/08/2019 12/08/2019 SFI HOSE Niêm yết bổ sung 1.854.416 cp 24 +0.10 (+0.42%)
12/08/2019 12/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 7.400.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
12/08/2019 12/08/2019 SKG HOSE Niêm yết bổ sung 5.756.779 cp 11 -0.10 (-0.90%)
14/08/2019 07/08/2019 28/08/2019 SVC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 38 -0.60 (-1.56%)
14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 AAA HOSE Tạm ứng cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) 16 -0.40 (-2.51%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 SHB HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 +0.10 (+1.56%)
14/08/2019 08/08/2019 14/08/2019 NVL HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 62 0 (0%)
14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 KSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 13 +0.20 (+1.54%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 BDB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 -9.90 (-100.00%)
14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 VTL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 21 -2.30 (-10.80%)
14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 VTV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 8 +0.50 (+6.41%)
14/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 C71 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 6 -0.90 (-15.79%)
14/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 DIG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 14 +0.20 (+1.40%)
14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 FOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 127 +2 (+1.57%)
13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 NUE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (889đ/cp) 8 0 (0%)
13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 BHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
13/08/2019 14/08/2019 30/08/2019 TTT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 52 -51.50 (-100.00%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 TDP UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 -0.10 (-0.61%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DXG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:22), bán ưu đãi (tỷ lệ 4:1) 17 +0.10 (+0.60%)
13/08/2019 14/08/2019 13/08/2019 DVC UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 49%) 10 -10 (-100.00%)
13/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 CCI HOSE Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (600 đ/cp) 15 +0.50 (+3.45%)
09/08/2019 09/08/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 4.900.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 VCS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 92 +4.10 (+4.46%)
12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 LDW Giao dịch 64.983.807 cổ phiếu niêm yết bổ sung 0 0 (0%)
09/08/2019 09/08/2019 VFG HOSE Niêm yết bổ sung 475.403 cp 42 -0.10 (-0.24%)
09/08/2019 12/08/2019 01/10/2019 AMV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/ cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 40%) 19 -0.10 (-0.53%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 PMW UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 -24.10 (-100.00%)
09/08/2019 12/08/2019 11/09/2019 TVU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.168đ/cp) 11 +0.10 (+0.94%)
09/08/2019 12/08/2019 29/08/2019 HRB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 43 -40.50 (-94.19%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 MCH UPCOM Giao dịch 3.049.325 cổ phiếu niêm yết bổ sung 72 -0.50 (-0.69%)
09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 PMW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 24 -24.10 (-100.00%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 CXH UPCOM Giao dịch 245.846 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 -7 (-87.50%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 PSL UPCOM Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 4:3) 22 -22 (-100.00%)
09/08/2019 12/08/2019 11/09/2019 MRF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 20 -1.10 (-5.50%)
09/08/2019 12/08/2019 23/08/2019 NHH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1:1) 36 +4.70 (+12.91%)
09/08/2019 12/08/2019 09/08/2019 DHN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2 10 -9.80 (-100.00%)
09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 TIE UPCOM Giao dịch 9.569.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -8.10 (-95.29%)
08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 CCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 -9.50 (-95.00%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 HHP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 12 +0.10 (+0.85%)
08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 SJG UPCOM Giao dịch 448.867.812 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 -5.50 (-100.00%)
08/08/2019 09/08/2019 09/09/2019 VHM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 89 +0.50 (+0.56%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 FTS HOSE Mua 59 cp lô lẻ làm cp quỹ 12 -0.10 (-0.81%)
08/08/2019 08/08/2019 08/08/2019 DTI UPCOM Giao dịch 421.754 cổ phiếu niêm yết bổ sung 13 -0.20 (-1.53%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 PGV UPCOM Giao dịch 1.062.819.933 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -0.30 (-3.00%)
06/08/2019 06/08/2019 IBC HOSE Niêm yết bổ sung 7.576.676 cp 20 0 (0%)
07/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 CAM Giao dịch 14.400 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 21/08/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 54 -54.30 (-100.00%)
06/08/2019 06/08/2019 D2D HOSE Niêm yết bổ sung 10.654.984 cp 70 -1.50 (-2.14%)
08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 SZE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 12 0 (0%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 SDX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -6.80 (-100.00%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 HHP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) 12 +0.10 (+0.85%)
09/08/2019 12/08/2019 22/08/2019 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 30 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 30/08/2019 PSE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 6 -5.70 (-100.00%)
05/08/2019 06/08/2019 05/08/2019 VIE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 10 -10 (-100.00%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 SGC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 129 -128.80 (-100.00%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 VNF HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29 -29 (-100.00%)
06/08/2019 07/08/2019 06/08/2019 SJ1 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 -0.20 (-1.12%)
13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 PVT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 18 -0.30 (-1.67%)
12/08/2019 13/08/2019 12/08/2019 BOT UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 54 0 (0%)
12/08/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 2 0 (0%)
09/08/2019 12/08/2019 30/08/2019 SBV HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 8 +0.30 (+3.62%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 PSL UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 4:3) 22 -22 (-100.00%)
08/08/2019 DAT HOSE Giao dịch 2.190.493 cp niêm yết bổ sung 18 0 (0%)
08/08/2019 TVS HOSE Giao dịch 14.922.325 cp niêm yết bổ sung 11 0 (0%)
08/08/2019 09/08/2019 26/08/2019 GVR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 14 -0.10 (-0.74%)
08/08/2019 09/08/2019 03/09/2019 NWT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (220đ/cp) 6 -5.60 (-93.33%)
08/08/2019 09/08/2019 08/08/2019 SBT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 +0.40 (+2.23%)
08/08/2019 09/08/2019 19/08/2019 HDW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (680đ/cp) 13 0 (0%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 NAF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 22 -0.20 (-0.91%)
07/08/2019 08/08/2019 07/08/2019 MHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 4 -0.10 (-2.44%)
05/08/2019 05/08/2019 05/08/2019 TRS UPCOM Giao dịch 485.461 cổ phiếu niêm yết bổ sung 35 -35 (-100.00%)
05/08/2019 06/08/2019 05/08/2019 HFT UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 14 -14 (-100.00%)
05/08/2019 06/08/2019 29/08/2019 IHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 9 -7.40 (-87.06%)
05/08/2019 06/08/2019 20/08/2019 CHP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 21 0 (0%)
05/08/2019 BSI HOSE Giao dịch 11.096.434 cp niêm yết bổ sung 12 -0.65 (-4.98%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 DNH UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 27 -26.50 (-100.00%)
02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 PCF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -10 (-100.00%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 EME UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 29 -28.50 (-100.00%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 MQN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 39%) 30 +0.50 (+1.65%)
02/08/2019 05/08/2019 19/08/2019 PMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 61 -1.20 (-1.97%)
02/08/2019 05/08/2019 26/08/2019 PGD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 33 +0.90 (+2.74%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 KHD UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 20 +0.10 (+0.50%)
02/08/2019 05/08/2019 15/08/2019 NTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 161 -3.10 (-1.92%)
02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019 PEQ UPCOM Giao dịch 1.086.154 cổ phiếu niêm yết bổ sung 36 -36.20 (-100.00%)
02/08/2019 05/08/2019 01/10/2019 BTP HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (500 đ/cp) 12 0 (0%)
02/08/2019 05/08/2019 02/08/2019 BMJ UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12 -12.30 (-100.00%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 TAC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.400 đ/cp) 25 +0.50 (+2.00%)
02/08/2019 05/08/2019 30/08/2019 ACC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20 -0.10 (-0.50%)
01/08/2019 01/08/2019 EMC HOSE Niêm yết bổ sung 3.824.333 cp 14 +0.90 (+6.45%)
01/08/2019 DTA HOSE Giao dịch 2.200.000 cp niêm yết bổ sung 6 +0.10 (+1.67%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 FRT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 48 +1.50 (+3.16%)
01/08/2019 01/08/2019 01/08/2019 MPC UPCOM Giao dịch 60.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 28 0 (0%)
01/08/2019 02/08/2019 12/08/2019 BDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 37 +0.50 (+1.37%)
01/08/2019 02/08/2019 22/08/2019 NAU Trả cổ tức bằng tiền mặt (75đ/cp) 0 0 (0%)
01/08/2019 02/08/2019 15/08/2019 VC7 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 4%) 7 0 (0%)
01/08/2019 02/08/2019 01/08/2019 DCI UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -2.80 (-100.00%)
01/08/2019 02/08/2019 20/08/2019 HCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 35 -35.40 (-100.00%)
01/08/2019 02/08/2019 27/08/2019 VPG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 23 +0.10 (+0.44%)
01/08/2019 PC1 HOSE Giao dịch 26.553.635 cp niêm yết bổ sung 21 +0.30 (+1.40%)
01/08/2019 TDM HOSE Giao dịch 14.500.000 cp niêm yết bổ sung 29 -0.40 (-1.39%)
31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 PHS UPCOM Giao dịch 70.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 11 -0.30 (-2.78%)
31/07/2019 31/07/2019 TEG HOSE Niêm yết bổ sung 2.943.786 cp 6 0 (0%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 SVN HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2 (-100.00%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 VTK UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 32 -0.70 (-2.19%)
31/07/2019 01/08/2019 15/08/2019 TCT HOSE Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) 46 0 (0%)
30/07/2019 30/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TMB HNX Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 10 -10 (-100.00%)
30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 DOP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%) 12 -12.20 (-100.00%)
31/07/2019 01/08/2019 31/07/2019 FRT HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 48 +1.50 (+3.16%)
31/07/2019 01/08/2019 23/08/2019 VSM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 12 -11.50 (-100.00%)
31/07/2019 01/08/2019 16/08/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 02 2 0 (0%)
31/07/2019 01/08/2019 13/08/2019 FIC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
30/07/2019 30/07/2019 TVS HOSE Niêm yết bổ sung 14.922.325 cp 11 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 10/09/2019 NMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 9 -8.70 (-100.00%)
30/07/2019 CTF HOSE Giao dịch 5.939.968 cp niêm yết bổ sung 21 +0.30 (+1.45%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TMB HNX Thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 10 -10 (-100.00%)
30/07/2019 31/07/2019 08/08/2019 FHS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 26 -26 (-100.00%)
26/07/2019 26/07/2019 BSI HOSE Niêm yết bổ sung 11.096.434 cp 12 -0.65 (-4.98%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 DP1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 13 -0.20 (-1.57%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 XHC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đồng/cp) 22 -22.10 (-100.00%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 MTS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -1 (-11.11%)
30/07/2019 31/07/2019 27/08/2019 BDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 -12.20 (-96.06%)
29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 4 -0.60 (-16.67%)
25/07/2019 25/07/2019 DAT HOSE Niêm yết bổ sung 2.190.493 cp 18 0 (0%)
30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 VBB UPCOM Giao dịch 419.019.904 cổ phiếu đăng ký giao dịch 15 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 09/08/2019 TMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 14 -0.50 (-3.70%)
30/07/2019 31/07/2019 30/07/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (tỷ lệ 1.000:625) 88 0 (0%)
30/07/2019 31/07/2019 15/08/2019 TMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
30/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 DOP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%) 12 -12.20 (-100.00%)
29/07/2019 GIL HOSE Giao dịch 4.004.976 cp niêm yết bổ sung 21 -0.20 (-0.94%)
29/07/2019 30/07/2019 16/08/2019 DSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 -11.10 (-100.00%)
26/07/2019 29/07/2019 09/08/2019 CCV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.618đ/cp) 35 -32.40 (-92.57%)
25/07/2019 25/07/2019 TDM HOSE Niêm yết 14.500.000 cp niêm yết bổ sung 29 -0.40 (-1.39%)
25/07/2019 25/07/2019 PC1 HOSE Niêm yết bổ sung 26.553.635 cp 21 +0.30 (+1.40%)
29/07/2019 30/07/2019 29/07/2019 PVD HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) 18 +0.40 (+2.22%)
29/07/2019 30/07/2019 10/09/2019 NTP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 38 0 (0%)
29/07/2019 GMC HOSE Giao dịch 2.325.308 cp niêm yết bổ sung 27 -0.60 (-2.19%)
29/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 KST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 16 -15.60 (-100.00%)
28/07/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 14 0 (0%)
27/07/2019 30/07/2019 19/08/2019 BLN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 4 -0.60 (-16.67%)
08/07/2019 26/07/2019 DBC HOSE Giao dịch lần đầu 91.099.828 cp 23 -0.10 (-0.44%)
26/07/2019 GEX HOSE Giao dịch 18.000.000 cp niêm yết bổ sung 23 -0.30 (-1.33%)
26/07/2019 29/07/2019 26/07/2019 VIC HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 123 +0.40 (+0.33%)
25/07/2019 26/07/2019 22/08/2019 BMD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 7 +0.90 (+12.50%)
25/07/2019 26/07/2019 25/07/2019 ACB HNX trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 30%) 22 -0.20 (-0.89%)
24/07/2019 25/07/2019 28/08/2019 MDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 9 -8.50 (-100.00%)
24/07/2019 24/07/2019 CII HOSE Giao dịch 124.879 cp niêm yết bổ sung 21 +0.10 (+0.48%)
24/07/2019 24/07/2019 VPH HOSE Giao dịch 8.668.299 cp niêm yết bổ sung 4 0 (0%)
24/07/2019 25/07/2019 08/08/2019 KDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 31 -0.90 (-2.87%)
24/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 CMG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100.000: 4.088) 39 0 (0%)
24/07/2019 VSC HOSE Giao dịch 5.010.494 cp niêm yết bổ sung 28 -0.40 (-1.42%)
24/07/2019 25/07/2019 24/07/2019 PCG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 14 -13.50 (-100.00%)
23/07/2019 24/07/2019 23/07/2019 VTJ HNX Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -8.20 (-100.00%)
23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 LDW Trả cổ tức bằng tiền mặt (82đ/cp) 0 0 (0%)
23/07/2019 24/07/2019 02/08/2019 S4A HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (700 đ/cp) 28 -0.80 (-2.86%)
23/07/2019 24/07/2019 19/08/2019 YTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 72 -72.40 (-100.00%)
23/07/2019 24/07/2019 20/08/2019 NBB HOSE ĐHCĐ bất thường năm 2019 19 +0.30 (+1.56%)
23/07/2019 24/07/2019 08/08/2019 PNJ HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (800 đ/cp) 82 +0.30 (+0.36%)
23/07/2019 24/07/2019 05/08/2019 DTT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 12 +0.10 (+0.83%)
23/07/2019 24/07/2019 23/07/2019 VDM UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -14.50 (-100.00%)
16/07/2019 23/07/2019 NAF HOSE Giao dịch 7.259.681 cp niêm yết bổ sung 22 -0.20 (-0.91%)
12/07/2019 23/07/2019 HDG HOSE Giao dịch 23.729.253 cp niêm yết bổ sung 34 -0.30 (-0.87%)
23/07/2019 24/07/2019 23/08/2019 VC1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 13 -0.40 (-3.20%)
22/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 HBW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 32 -31.40 (-98.74%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 NSL UPCOM Giao dịch 6.209.630 cổ phiếu đăng ký giao dịch 9 -9 (-100.00%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 DTB Giao dịch 1.558.248 cổ phiếu đăng ký giao dich 0 0 (0%)
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 APF UPCOM Giao dịch 1.503.019 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 +0.20 (+0.95%)
19/07/2019 19/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.500.000 cp 15 +0.20 (+1.33%)
22/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 PEN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 -6.70 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 14/08/2019 VIF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 22 +0.30 (+1.36%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 XDH UPCOM Giao dịch 3.120.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -8.90 (-49.17%)
19/07/2019 22/07/2019 12/08/2019 VSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 36 -35.70 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 DHC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 5:1) 33 -0.30 (-0.90%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 PIC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 10 -0.30 (-2.91%)
19/07/2019 22/07/2019 15/08/2019 HMS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 26 0 (0%)
19/07/2019 19/07/2019 GMC HOSE Niêm yết bổ sung 2.325.308 cp 27 -0.60 (-2.19%)
18/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 2.000.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
19/07/2019 22/07/2019 08/08/2019 ICN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 88 -88 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 14/08/2019 MTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 14 -13.60 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 09/08/2019 IN4 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 63 -11 (-17.46%)
19/07/2019 TV2 HOSE Giao dịch 2.462.508 cp niêm yết bổ sung 88 0 (0%)
19/07/2019 22/07/2019 19/08/2019 RTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 5 -4.40 (-84.62%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 HGM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 39 -39.30 (-100.00%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 IDN UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 10 -10 (-100.00%)
19/07/2019 22/07/2019 19/07/2019 HGW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 10 -9.40 (-97.92%)
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 KGU UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 16 +0.50 (+3.14%)
19/07/2019 22/07/2019 12/08/2019 VSH HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 19 +0.40 (+2.11%)
18/07/2019 18/07/2019 VPH HOSE Niêm yết 8.668.299 cp niêm yết bổ sung 4 0 (0%)
18/07/2019 18/07/2019 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 6.200.000 cp 26 +1.60 (+6.27%)
18/07/2019 18/07/2019 CII HOSE Niêm yết bổ sung 124.879 cp 21 +0.10 (+0.48%)
18/07/2019 19/07/2019 19/08/2019 NNT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 22 -21.70 (-100.00%)
18/07/2019 19/07/2019 06/08/2019 IRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (286đ/cp) 10 -9.70 (-97.00%)
18/07/2019 19/07/2019 01/08/2019 DWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 12 -12.10 (-100.00%)
18/07/2019 18/07/2019 18/07/2019 XMC UPCOM Giao dịch 2.749.134 cổ phiếu niêm yết bổ sung 12 +0.60 (+5.08%)
18/07/2019 19/07/2019 30/07/2019 PYU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 12 0 (0%)
18/07/2019 19/07/2019 31/07/2019 PDN HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 69 +3.30 (+4.79%)
18/07/2019 SHI HOSE Giao dịch 1.700.844 cp niêm yết bổ sung 9 +0.20 (+2.12%)
17/07/2019 17/07/2019 GEX HOSE Niêm yết bổ sung 18.000.000 cp 23 -0.30 (-1.33%)
18/07/2019 19/07/2019 13/08/2019 VLP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 2 -2.20 (-100.00%)
18/07/2019 19/07/2019 09/08/2019 UPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 20 -20 (-100.00%)
17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 PMW UPCOM Giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 24 -24.10 (-100.00%)
17/07/2019 17/07/2019 17/07/2019 BM9 Giao dịch 3.795.680 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
17/07/2019 18/07/2019 16/08/2019 C36 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
17/07/2019 PMG HOSE Giao dịch 4.174.247 cp niêm yết bổ sung 19 0 (0%)
17/07/2019 22/07/2019 08/08/2019 VPS HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (600 đ/cp) 11 +0.70 (+6.14%)
17/07/2019 18/07/2019 06/08/2019 DFC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.300đ/cp) 24 -24.20 (-102.98%)
17/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 PGS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 32 -0.30 (-0.95%)
17/07/2019 18/07/2019 19/08/2019 VGC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 20 +0.10 (+0.51%)
17/07/2019 HDC HOSE Giao dịch 7.493.173 cp niêm yết bổ sung 22 +0.80 (+3.61%)
15/07/2019 15/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 2.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 VFG HOSE Đã phát hành 475.403 cp ESOP 42 -0.10 (-0.24%)
16/07/2019 16/07/2019 CTF HOSE Niêm yết bổ sung 5.939.968 cp 21 +0.30 (+1.45%)
16/07/2019 16/07/2019 NAF HOSE Niêm yết bổ sung 7.259.681 cp 22 -0.20 (-0.91%)
15/07/2019 15/07/2019 GIL HOSE Niêm yết bổ sung 4.004.976 cp 21 -0.20 (-0.94%)
16/07/2019 16/07/2019 TCM HOSE Giao dịch 3.786.863 cp niêm yết bổ sung 22 -0.40 (-1.80%)
16/07/2019 HCM HOSE Giao dich 176.125.505 cp niêm yết bổ sung 23 +0.50 (+2.21%)
16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 QNS UPCOM Giao dịch 5.851.492 cổ phiếu niêm yết bổ sung 30 +0.10 (+0.33%)
16/07/2019 17/07/2019 15/08/2019 LM8 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 24 -1.80 (-7.44%)
16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 BMF UPCOM Giao dịch 2.079.800 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 -23.50 (-100.00%)
16/07/2019 TNA HOSE Giao dịch 4.466.764 cp niêm yết bổ sung 14 +0.40 (+2.96%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 ORS UPCOM Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 6 +0.10 (+1.79%)
15/07/2019 16/07/2019 26/07/2019 TSG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.150đ/cp) 9 -9.20 (-100.00%)
15/07/2019 16/07/2019 08/08/2019 ACC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.800 đ/cp) 20 -0.10 (-0.50%)
15/07/2019 15/07/2019 MSN HOSE Niêm yết bổ sung 5.796.899 cp 78 +1.30 (+1.67%)
15/07/2019 KPF HOSE Giao dịch 857.896 cp niêm yết bổ sung 29 +0.60 (+2.07%)
15/07/2019 16/07/2019 29/07/2019 EMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 26 -24.70 (-94.27%)
15/07/2019 16/07/2019 20/08/2019 FT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.200đ/cp) 26 -26.20 (-100.00%)
15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 KOS HOSE Hủy ĐKGD cổ phiếu 26 -0.50 (-1.89%)
15/07/2019 16/07/2019 16/08/2019 FCN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 12 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 30/07/2019 CKV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 -14 (-100.00%)
15/07/2019 16/07/2019 25/07/2019 DHT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 42 -1.30 (-3.08%)
15/07/2019 NVL HOSE Giao dịch 52.500.000 cp niêm yết bổ sung 62 0 (0%)
15/07/2019 16/07/2019 24/07/2019 VNE HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (400 đ/cp) 4 0 (0%)
12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 AGP UPCOM Trả cổ tức (1.200 đ/cp), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 3:1) 29 -29 (-100.00%)
12/07/2019 12/07/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.000.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
12/07/2019 15/07/2019 15/08/2019 PVM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (350đ/cp) 10 0 (0%)
12/07/2019 12/07/2019 HDG HOSE Niêm yết bổ sung 23.729.253 cp 34 -0.30 (-0.87%)
12/07/2019 15/07/2019 24/07/2019 TVA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 19 +1 (+5.24%)
12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 AGP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 33,33%) 29 -29 (-100.00%)
12/07/2019 15/07/2019 30/07/2019 NQT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (320đ/cp) 9 -8.70 (-96.67%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 PRT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 -2.20 (-17.19%)
12/07/2019 12/07/2019 TV2 HOSE Niêm yết bổ sung 2.462.508 cp 88 0 (0%)
12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 GEG UPCOM Giao dịch 9.709.127 cổ phiếu niêm yết bổ sung 27 +0.30 (+1.09%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 SMN HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -10.30 (-100.00%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 SFI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 24 +0.10 (+0.42%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 IKH UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.90 (-100.00%)
12/07/2019 15/07/2019 22/07/2019 LMI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 10 -9.60 (-96.00%)
12/07/2019 15/07/2019 10/08/2019 DNA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 23 -23 (-100.00%)
12/07/2019 15/07/2019 15/08/2019 KBC HOSE Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (500 đ/cp) 16 +0.10 (+0.64%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 BT6 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 2 0 (0%)
10/07/2019 10/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
12/07/2019 15/07/2019 29/07/2019 PBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 5%) 9 -0.70 (-7.69%)
12/07/2019 CLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 2 -0.10 (-5.46%)
12/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 TMW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14 -14.20 (-100.00%)
12/07/2019 15/07/2019 29/07/2019 HGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150,1đ/cp) 10 -9.40 (-97.92%)
12/07/2019 15/07/2019 25/07/2019 PTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 3 -1.50 (-60.00%)
12/07/2019 15/07/2019 26/07/2019 SMC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 12 -0.80 (-6.87%)
11/07/2019 12/07/2019 24/07/2019 HWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (349,8đ/cp) 17 -17.40 (-100.00%)
11/07/2019 12/07/2019 31/07/2019 VCP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 38 -38 (-100.00%)
11/07/2019 12/07/2019 30/07/2019 SZL HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) 49 -1.10 (-2.25%)
11/07/2019 12/07/2019 22/07/2019 SGT HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 6 +0.10 (+1.64%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 VLC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16 -0.60 (-3.75%)
11/07/2019 12/07/2019 11/07/2019 SFI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 24 +0.10 (+0.42%)
11/07/2019 12/07/2019 31/07/2019 PMJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.650đ/cp) 12 -11.90 (-100.00%)
03/07/2019 11/07/2019 Giao dịch lần đầu 13.800.000 cp 0 0 (0%)
11/07/2019 12/07/2019 30/07/2019 CDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 8 -8 (-100.00%)
10/07/2019 10/07/2019 VSC HOSE Niêm yết bổ sung 5.010.494 cp 28 -0.40 (-1.42%)
10/07/2019 10/07/2019 HBC HOSE Niêm yết bổ sung 9.800.421 cp 14 +0.10 (+0.74%)
10/07/2019 10/07/2019 TNA HOSE Niêm yết bổ sung 4.466.764 cp 14 +0.40 (+2.96%)
09/07/2019 09/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 KHS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 100:13) 14 -13.50 (-100.00%)
10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 SOV UPCOM Giao dịch 1.914.900 cổ phiếu đăng ký giao dịch 35 -35 (-100.00%)
10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019 HDO UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 1 -0.60 (-100.00%)
10/07/2019 PNJ HOSE Giao dịch 55.664.978 cp niêm yết bổ sung 82 +0.30 (+0.36%)
09/07/2019 09/07/2019 SHI HOSE Niêm yết bổ sung 1.700.844 cp 9 +0.20 (+2.12%)
08/07/2019 08/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.600.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
09/07/2019 10/07/2019 30/07/2019 NTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 20 -20.20 (-100.00%)
09/07/2019 10/07/2019 09/08/2019 SBT HOSE Chi trả cổ tức niên độ 2017-2018 (400 đ/cp) 18 +0.40 (+2.23%)
09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 FGL UPCOM Giao dịch 8.194.977 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -10 (-100.00%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 KHS HNX Thưởng cp (tỷ lệ 13%) 14 -13.50 (-100.00%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 VE1 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 8 -8.20 (-100.00%)
09/07/2019 10/07/2019 24/07/2019 TVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 28 -27.80 (-100.00%)
09/07/2019 09/07/2019 HCM HOSE Niêm yết bổ sung 176.125.505 cp 23 +0.50 (+2.21%)
08/07/2019 08/07/2019 TCM HOSE Niêm yết bổ sung 3.786.863 cp 22 -0.40 (-1.80%)
09/07/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 CMI UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2.50 (-104.17%)
09/07/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 30/07/2019 CDC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 15 +0.70 (+4.61%)
09/07/2019 10/07/2019 28/08/2019 TLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 13 -12.70 (-100.00%)
09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 BHG Giao dịch 5.078.978 cổ phiếu niêm yết bổ sung 0 0 (0%)
09/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 HID HOSE Trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 100:3) 2 0 (0%)
25/06/2019 08/07/2019 AST HOSE Giao dịch 9.000.000 cp niêm yết bổ sung 68 +0.50 (+0.74%)
08/07/2019 KDH HOSE Giao dịch 124.205.756 cp niêm yết bổ sung 26 +1.60 (+6.27%)
08/07/2019 09/07/2019 22/07/2019 DRI UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 +0.30 (+5.08%)
08/07/2019 09/07/2019 08/07/2019 HHV UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 11 -10.70 (-100.00%)
08/07/2019 09/07/2019 25/07/2019 LBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (850đ/cp) 12 -12 (-100.00%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 VIB UPCOM Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3,181%) 18 0 (0%)
04/07/2019 04/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 CEO HNX Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp), bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 3:2) 10 0 (0%)
08/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 SJ1 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 6%) 18 -0.20 (-1.12%)
05/07/2019 08/07/2019 22/07/2019 KGM UPCOM Grả cổ tức bằng tiền mặt (460đ/cp) 7 -6.80 (-100.00%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 LTC UPCOM Giao dịch 4.586.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 -3.70 (-100.00%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 ATD Giao dịch 1.544.300 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
04/07/2019 PGN HNX Giao dịch đầu tiên 3.300.000 cổ phiếu niêm yết 10 -9.60 (-100.00%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 VDL HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -0.90 (-4.79%)
03/07/2019 03/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 900.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 9 -0.10 (-1.16%)
05/07/2019 08/07/2019 09/08/2019 FBC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp) 8 -8.10 (-100.00%)
05/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 CMD UPCOM Giao dịch 15.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 15 -14.80 (-100.00%)
05/07/2019 08/07/2019 25/07/2019 HPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 6 -1 (-16.95%)
05/07/2019 08/07/2019 05/07/2019 DDG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 26 -0.10 (-0.39%)
05/07/2019 08/07/2019 08/08/2019 TCH HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (690 đ/cp) 24 +0.80 (+3.39%)
02/07/2019 02/07/2019 KPF HOSE Niêm yết bổ sung 857.896 cp 29 +0.60 (+2.07%)
02/07/2019 02/07/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 VTP UPCOM Giao dịch 17.129.323 cổ phiếu niêm yết bổ sung 133 +1 (+0.75%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 LNC Giao dịch 8.230.067 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
04/07/2019 05/07/2019 22/07/2019 SBL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 13 -1.70 (-13.08%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 GVR UPCOM Giao dịch 3.872.045.669 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 14 -0.10 (-0.74%)
04/07/2019 05/07/2019 31/07/2019 PSN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
04/07/2019 05/07/2019 04/07/2019 D2D HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 1:1) 70 -1.50 (-2.14%)
04/07/2019 05/07/2019 04/07/2019 TCB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 0 (0%)
04/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 NTF UPCOM Giao dịch 6.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 22 -21 (-95.45%)
04/07/2019 05/07/2019 10/09/2019 CEO HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 3:2) 10 0 (0%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 S99 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 9 -0.10 (-1.16%)
03/07/2019 04/07/2019 03/07/2019 V11 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 -0.30 (-100.00%)
03/07/2019 04/07/2019 28/07/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 14 0 (0%)
03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 IPH UPCOM Giao dịch 38.431 cổ phiếu đăng ký giao dịch 185 -185 (-100.00%)
03/07/2019 04/07/2019 29/07/2019 QLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.627đ/cp) 6 -6.30 (-100.00%)
03/07/2019 04/07/2019 22/07/2019 CAN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 30 -30 (-100.00%)
02/07/2019 03/07/2019 02/07/2019 PDV UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 133:105) 4 -4.30 (-100.00%)
02/07/2019 03/07/2019 17/07/2019 DHG HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 91 -0.40 (-0.44%)
02/07/2019 03/07/2019 02/07/2019 NHV UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 14 -12 (-86.33%)
02/07/2019 03/07/2019 15/07/2019 TND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 10 0 (0%)
02/07/2019 03/07/2019 19/07/2019 NVL HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 62 0 (0%)
01/07/2019 02/07/2019 01/07/2019 ABR UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 20 -18.90 (-94.97%)
01/07/2019 01/07/2019 PNJ HOSE Niêm yết bổ sung 55.664.978 cp 82 +0.30 (+0.36%)
01/07/2019 01/07/2019 KDH HOSE Niêm yết bổ sung 124.205.756 cp 26 +1.60 (+6.27%)
01/07/2019 02/07/2019 19/07/2019 BHK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 11 -11 (-100.00%)
01/07/2019 ANV HOSE Giao dịch 2.495.000 cp niêm yết bổ sung 25 0 (0%)
01/07/2019 02/07/2019 17/07/2019 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 -14.60 (-100.00%)
30/06/2019 KSH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
30/06/2019 STK HOSE Giao dịch 10.789.146 cp niêm yết bổ sung 22 +0.30 (+1.40%)
30/06/2019 KSH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 65 +1 (+1.55%)
29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 6 0 (0%)
29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 65 +1 (+1.55%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 11 -0.10 (-0.90%)
28/06/2019 01/07/2019 15/07/2019 AAV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 +0.10 (+0.98%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 NNG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 +0.50 (+7.25%)
28/06/2019 BTP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 0 (0%)
28/06/2019 28/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 DTI UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1000:38) 13 -0.20 (-1.53%)
28/06/2019 HPG HOSE Giao dịch 637.166.949 cp niêm yết bổ sung 23 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 BSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 15 -15.20 (-100.00%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 DTI UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 3,8%) 13 -0.20 (-1.53%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 MPT HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 2 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 HAV UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -4.90 (-100.00%)
28/06/2019 01/07/2019 09/07/2019 NET HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 34 0 (0%)
28/06/2019 TIE UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 9 -8.10 (-95.29%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 IKH UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.90 (-100.00%)
28/06/2019 01/07/2019 28/06/2019 HKT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 3 -2.70 (-100.00%)
28/06/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 SKG HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (1.000 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 11 -0.10 (-0.90%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 KHB UPCOM Giao dịch 29.075.499 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -0.70 (-100.00%)
28/06/2019 KAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 +1 (+6.25%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 XMC UPCOM Giao dịch 54.991.980 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 +0.60 (+5.08%)
28/06/2019 FPT HOSE Giao dịch 61.654.716 cổ phiếu thay đổi niêm yết 58 +0.90 (+1.56%)
28/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 HSM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 8 -8 (-103.90%)
28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019 HDP UPCOM Giao dịch 709.205 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9 -8.70 (-100.00%)
19/06/2019 28/06/2019 VPG HOSE Giao dịch 3.449.882 cp niêm yết bổ sung 23 +0.10 (+0.44%)
28/06/2019 01/07/2019 22/07/2019 PJS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 -10.50 (-100.00%)
28/06/2019 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 3 0 (0%)
28/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 ADP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 16 -16 (-97.56%)
18/06/2019 28/06/2019 FTS HOSE Giao dịch 10.930.363 cp niêm yết bổ sung 12 -0.10 (-0.81%)
27/06/2019 27/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
27/06/2019 28/06/2019 11/07/2019 HLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 7 -7.10 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 DC1 UPCOM Trả cổ tức (1.500 đ/cp), và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 7 -1.10 (-16.92%)
27/06/2019 28/06/2019 27/06/2019 DDN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 11 -10.40 (-99.05%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 POV UPCOM Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:25) 9 -8.50 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 09/07/2019 AMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 21 -20.60 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 DC1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%) 7 -1.10 (-16.92%)
27/06/2019 28/06/2019 24/07/2019 CCL HOSE Trả cổ tức năm 2017 (200 đ/cp) 10 +0.50 (+4.98%)
27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 VNR HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 21 -20.60 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 26/07/2019 VHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 6 -0.20 (-3.45%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 YRC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 9 -7.10 (-82.56%)
27/06/2019 28/06/2019 01/08/2019 BCM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 31 +0.20 (+0.65%)
27/06/2019 28/06/2019 27/06/2019 DDN UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5%) 11 -10.40 (-99.05%)
27/06/2019 28/06/2019 15/07/2019 SHE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 14 -0.20 (-1.48%)
27/06/2019 28/06/2019 19/07/2019 APC HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 23 +0.60 (+2.64%)
27/06/2019 28/06/2019 19/07/2019 SEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.572đ/cp) 11 -11.20 (-100.00%)
27/06/2019 LTC UPCOM Hủy niêm yết 4.586.000 cổ phiếu 4 -3.70 (-100.00%)
27/06/2019 LCG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 9 -0.10 (-1.08%)
27/06/2019 28/06/2019 10/07/2019 POV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 9 -8.50 (-100.00%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 VE9 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 -0.10 (-7.69%)
27/06/2019 28/06/2019 30/08/2019 VHL HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 27 -1 (-3.70%)
27/06/2019 DTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 6 +0.10 (+1.67%)
26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
27/06/2019 28/06/2019 29/07/2019 PBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (483đ/cp) 12 -11.90 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 18/07/2019 MAC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 6 -5.90 (-100.00%)
27/06/2019 28/06/2019 15/08/2019 VIT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 14 0 (0%)
27/06/2019 28/06/2019 25/07/2019 NBP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 13 -12.80 (-100.00%)
26/06/2019 27/06/2019 10/10/2019 PVP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 +0.20 (+2.78%)
26/06/2019 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 46 0 (0%)
26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019 BKH UPCOM Giao dịch 1.750.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 48 +2.90 (+6.07%)
26/06/2019 27/06/2019 11/07/2019 NBR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -5.80 (-100.00%)
26/06/2019 SJF HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 2 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 26/07/2019 TDH HOSE Trả cổ tức 2018 (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100:15) 10 +0.20 (+1.94%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 CCV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 35 -32.40 (-92.57%)
26/06/2019 EVS HNX Giao dịch đầu tiên 60.000.400 cổ phiếu niêm yết 10 +0.10 (+0.99%)
26/06/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 39 0 (0%)
26/06/2019 FLC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 0 (0%)
25/06/2019 25/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 5.100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 17 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TPP HNX Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100000:4047) 10 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 29/08/2019 ANV HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (300 đ/cp) 25 0 (0%)
26/06/2019 CMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 39 0 (0%)
26/06/2019 27/06/2019 10/07/2019 PTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 9 +0.30 (+3.33%)
26/06/2019 27/06/2019 26/06/2019 DPC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 15 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 26/07/2019 PTI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 16 -15.50 (-100.00%)
24/06/2019 24/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.700.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 DAT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 18 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SHG UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3 -2.60 (-100.00%)
14/06/2019 25/06/2019 SGN HOSE Giao dịch 9.585.739 cp niêm yết bổ sung 86 -0.40 (-0.47%)
19/06/2019 25/06/2019 SAV HOSE Giao dịch 643.887 cp niêm yết bổ sung 9 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp), trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 20%) 35 -35 (-100.00%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 TPP HNX Bán ưu đãi (tỷ lệ 100:40,47) 10 0 (0%)
25/06/2019 25/06/2019 AST HOSE Niêm yết bổ sung 9.000.000 cp 68 +0.50 (+0.74%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 JVC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 DTD HNX Thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 15 -0.40 (-2.63%)
25/06/2019 26/06/2019 25/06/2019 SCI HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 17 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 26/07/2019 HAT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp) 33 +0.10 (+0.31%)
25/06/2019 26/06/2019 12/07/2019 VPH HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (700 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:10) 4 0 (0%)
25/06/2019 LDG HOSE Giao dịch 49.597.997 cp niêm yết bổ sung 10 -0.10 (-0.97%)
25/06/2019 26/06/2019 10/07/2019 ABC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 +0.40 (+4.00%)
25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 DNB Giao dịch 50.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
24/06/2019 24/06/2019 HPG HOSE Niêm yết bổ sung 637.166.949 cp 23 0 (0%)
21/06/2019 21/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 1.400.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 VCW UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 36 -36 (-100.00%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 BDF UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10 -10 (-100.00%)
24/06/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 10/07/2019 DCG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 26 -26.10 (-100.00%)
24/06/2019 25/06/2019 11/07/2019 PNP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 7 -9.50 (-143.94%)
24/06/2019 25/06/2019 10/07/2019 SFG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (400 đ/cp) 7 -0.10 (-1.39%)
24/06/2019 25/06/2019 09/07/2019 HTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 TPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23 0 (0%)
24/06/2019 25/06/2019 26/07/2019 AGM HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 11 -0.30 (-2.80%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 HLB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 105 +1.60 (+1.53%)
24/06/2019 25/06/2019 24/06/2019 DAT HOSE Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:5) 18 0 (0%)
24/06/2019 TTF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
22/06/2019 AGR HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.13%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 GMC HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 27 -0.60 (-2.19%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:2) 88 0 (0%)
21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 ALV UPCOM Giao dịch 3.157.936 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -2.30 (-95.83%)
21/06/2019 SIC HNX Giao dịch đầu tiên 3.999.779 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -0.10 (-1.02%)
21/06/2019 FMC HOSE giao dịch 1.200.000 cp niêm yết bổ sung 27 +0.40 (+1.48%)
21/06/2019 DIC HOSE ĐHĐCĐTN 2019 3 0 (0%)
21/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 IVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 9 +0.20 (+2.17%)
21/06/2019 24/06/2019 09/07/2019 HVT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 38 -0.60 (-1.60%)
21/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 SDP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019 ASA UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -2 (-100.00%)
21/06/2019 24/06/2019 10/07/2019 GND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 24 -0.30 (-1.26%)
21/06/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 17 0 (0%)
20/06/2019 21/06/2019 09/07/2019 BDT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (606đ/cp) 16 +0.50 (+3.16%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 GMC HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 27 -0.60 (-2.19%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 PSD HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:20) 12 -12.10 (-100.00%)
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 TEG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1) 6 0 (0%)
20/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 TV2 HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 10:2) 88 0 (0%)
20/06/2019 21/06/2019 10/07/2019 BSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 14 +0.20 (+1.48%)
20/06/2019 DGC HNX Giao dịch đầu tiên 16.169.805 cổ phiếu niêm yết bổ sung 27 -0.30 (-1.13%)
20/06/2019 21/06/2019 19/07/2019 DAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 -1.60 (-16.49%)
19/06/2019 NTH HNX Giao dịch đầu tiên 10.802.053 cổ phiếu niêm yết 30 -0.20 (-0.67%)
19/06/2019 20/06/2019 19/07/2019 MDC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
19/06/2019 19/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 500.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 APG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 9 -0.40 (-4.30%)
18/06/2019 18/06/2019 FTS HOSE Niêm yết bổ sung 10.930.363 cp 12 -0.10 (-0.81%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PPP HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 20 -20 (-100.00%)
19/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 BLW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (129đ/cp) 12 -11.90 (-99.17%)
19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 PTX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 10 -8.50 (-85.86%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 HFC UPCOM Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6%) 39 -36.80 (-94.36%)
19/06/2019 19/06/2019 VPG HOSE Niêm yết bổ sung 3.449.882 cp 23 +0.10 (+0.44%)
19/06/2019 19/06/2019 SAV HOSE Niêm yết bổ sung 643.887 cp 9 0 (0%)
18/06/2019 18/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 300.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 SAL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (382đ/cp) 9 -8.60 (-95.56%)
19/06/2019 20/06/2019 25/07/2019 TVT HOSE Trả cổ tức năm 2018 (10.000 đ/cp) 22 0 (0%)
19/06/2019 20/06/2019 28/08/2019 DVP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 44 +1.50 (+3.38%)
19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 DNS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (950đ/cp) 12 -11.10 (-92.50%)
19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 PAC HOSE Chi quyết toán cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 28 +0.40 (+1.43%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 BSI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:10) 12 -0.65 (-4.98%)
19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 SHS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 7 +0.10 (+1.35%)
19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 DSV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PC1 HOSE Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:20) 21 +0.30 (+1.40%)
19/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 PRO UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 3 -3.40 (-100.00%)
19/06/2019 ITD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 12 -0.10 (-0.86%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 GIL HOSE Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 100:21) 21 -0.20 (-0.94%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 CXH UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 8 -7 (-87.50%)
18/06/2019 FRT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 48 +1.50 (+3.16%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 POT HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 TGP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -5.40 (-100.00%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 NAU Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 0 0 (0%)
18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 CLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 -0.10 (-5.46%)
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 VSF UPCOM Giao dịch 385.169.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -7 (-100.00%)
18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 QNS UPCOM Giao dịch 58.513.854 cổ phiếu niêm yết bổ sung 30 +0.10 (+0.33%)
18/06/2019 KHB UPCOM Hủy niêm yết 29.075.499 cổ phiếu 1 -0.70 (-100.00%)
18/06/2019 19/06/2019 11/07/2019 STP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 7 -6.50 (-100.00%)
18/06/2019 19/06/2019 28/06/2019 CIA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 16 0 (0%)
17/06/2019 17/06/2019 LDG HOSE Niêm yết bổ sung 49.597.997 cp 10 -0.10 (-0.97%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 TBC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500 đ/cp) 25 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 04/07/2019 KMT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 9 -8.90 (-100.00%)
17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 BPW UPCOM Giao dịch 2.431.858 cổ phiếu niêm yết bổ sung 21 -20.80 (-100.00%)
17/06/2019 18/06/2019 26/07/2019 TVS HOSE Trả cổ tức 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (20%); thưởng cp (tỷ lệ 100:3.5) 11 0 (0%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 HBE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 8 -8 (-100.00%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 CXH UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%) 8 -7 (-87.50%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 TMG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 40 -40 (-100.00%)
17/06/2019 18/06/2019 05/07/2019 STK HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 22 +0.30 (+1.40%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 ICC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.700đ/cp) 45 -44.80 (-100.00%)
17/06/2019 18/06/2019 17/06/2019 TFC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -0.50 (-9.09%)
17/06/2019 18/06/2019 28/06/2019 D2D HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.500 đ/cp) 70 -1.50 (-2.14%)
15/06/2019 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 +0.80 (+3.39%)
15/06/2019 TCH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 +0.80 (+3.39%)
14/06/2019 14/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 400.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 SDD UPCOM Giao dịch 16.007.685 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -2.60 (-104.00%)
14/06/2019 17/06/2019 01/07/2019 CAG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (196 đ/cp) 95 -95.40 (-100.00%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 TQW Giao dịch 8.933.200 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 TAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 17 -17 (-100.00%)
14/06/2019 14/06/2019 SGN HOSE Niêm yết bổ sung 9.585.739 cp 86 -0.40 (-0.47%)
04/06/2019 14/06/2019 DPG HOSE Giao dịch 14.999.848 cp niêm yết bổ sung 45 +0.60 (+1.34%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 MKP UPCOM Giao dịch 3.828.187 cổ phiếu niêm yết bổ sung 49 -47.80 (-97.75%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 PID UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 6 -6.30 (-100.00%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 HD3 UPCOM Giao dịch 2.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 -10 (-100.00%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 CMI UPCOM Giao dịch 16.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 2 -2.50 (-104.17%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 CTF HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:1), thưởng cp (tỷ lệ 20:1) 21 +0.30 (+1.45%)
14/06/2019 17/06/2019 10/07/2019 LWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (480đ/cp) 18 -17.90 (-100.00%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 NHH UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 36 +4.70 (+12.91%)
14/06/2019 17/06/2019 27/06/2019 FRT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 48 +1.50 (+3.16%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 BCE HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 7 +0.10 (+1.45%)
14/06/2019 ALV UPCOM Hủy niêm yết 3.157.936 cổ phiếu 2 -2.30 (-95.83%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 TID UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22 +2.80 (+13.02%)
14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019 BFC HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 15 0 (0%)
14/06/2019 ICF UPCOM ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 -1 (-100.00%)
14/06/2019 17/06/2019 25/10/2019 VPD HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) 18 +0.50 (+2.82%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 MPC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 28 0 (0%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 EVS HNX Hủy ĐKGD cổ phiếu 10 +0.10 (+0.99%)
14/06/2019 17/06/2019 27/06/2019 OPC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 52 +1 (+1.92%)
14/06/2019 17/06/2019 17/07/2019 PCM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (123,7đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 THN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -6 (-100.00%)
14/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 SBT HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18 +0.40 (+2.23%)
14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 CER UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 11 0 (0%)
14/06/2019 17/06/2019 03/07/2019 LAS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 7 +0.10 (+1.47%)
13/06/2019 13/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 C22 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 22 -20.60 (-93.64%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 HLE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (650đ/cp) 4 -4.30 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 DHM HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 25/06/2019 VND HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 14 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 L10 HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 12 +0.80 (+6.43%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 SPI HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
13/06/2019 ASA UPCOM Hủy niêm yết 10.000.000 cổ phiếu 2 -2 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 17/07/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 46 +0.50 (+1.09%)
13/06/2019 14/06/2019 24/06/2019 DSS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (960đ/cp) 7 -6.10 (-85.92%)
13/06/2019 14/06/2019 26/06/2019 TAP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.158đ/cp) 8 -8.20 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 SON UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10.10 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 15/07/2019 VNF HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 29 -29 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 PLC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đ/cp) 14 -14 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 NLS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (520đ/cp) 10 -9.50 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 VHG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 1 +0.10 (+12.50%)
12/06/2019 12/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 7.200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 SJM UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+7.69%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 STS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 -14 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 11/07/2019 IMP HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 48 0 (0%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 TNG HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5:1) 18 -0.70 (-3.95%)
13/06/2019 14/06/2019 13/06/2019 HDO UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 -0.60 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 27/06/2019 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 28 -27.50 (-100.00%)
13/06/2019 14/06/2019 31/07/2019 HPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 32 -31.30 (-99.37%)
13/06/2019 14/06/2019 26/06/2019 DPM HOSE Chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 (500 đ/cp) 13 +0.10 (+0.77%)
13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 IDC UPCOM Giao dịch 109.012.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 -0.30 (-1.68%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 TSJ UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 30 -30 (-100.00%)
12/06/2019 FCN HOSE Giao dịch 19.503.180 cp niêm yết bổ sung 12 0 (0%)
12/06/2019 13/06/2019 27/06/2019 TCO HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (300 đ/cp) 8 -0.60 (-7.32%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 NAF HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 22 -0.20 (-0.91%)
12/06/2019 13/06/2019 28/06/2019 TRA HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 63 +0.40 (+0.63%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 EMG UPCOM Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 26 -24.70 (-94.27%)
12/06/2019 NRC HNX Giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 24 -0.20 (-0.85%)
12/06/2019 13/06/2019 02/07/2019 STU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 7 -5.90 (-88.06%)
12/06/2019 13/06/2019 12/06/2019 VEA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 53 +0.70 (+1.32%)
12/06/2019 13/06/2019 26/06/2019 THR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -5.70 (-100.00%)
11/06/2019 11/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 9.800.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 NDW Giao dịch 34.311.748 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 HDG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (tỷ lệ 100:25) 34 -0.30 (-0.87%)
11/06/2019 12/06/2019 25/06/2019 DDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (151đ/cp) 6 -5.30 (-96.36%)
11/06/2019 12/06/2019 26/06/2019 DHA HOSE Trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 (2.000 đ/cp) 31 +0.90 (+2.93%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 VGI UPCOM Giao dịch 800.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 32 -0.10 (-0.32%)
11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 PWA UPCOM Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 15 -0.60 (-4.05%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 TEL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -7.10 (-100.00%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 STT UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -8.50 (-100.00%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 CT3 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 +1.20 (+12.63%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 GTN HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 19 +0.10 (+0.52%)
11/06/2019 12/06/2019 18/07/2019 TYA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.770 đ/cp) 13 -0.20 (-1.51%)
11/06/2019 DHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2018 91 -0.40 (-0.44%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 HDG HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 100:25) 34 -0.30 (-0.87%)
11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 VGR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 20 -19.50 (-100.00%)
11/06/2019 12/06/2019 11/06/2019 KDH HOSE Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản; trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 100:5); thưởng cp (tỷ lệ 100:25) 26 +1.60 (+6.27%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 TKU HNX Trả cổ tức năm 2018 (750 đ/cp) và bằng cp (tỷ lệ 1000:75) 8 -7.80 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 NLG HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2,92%) 29 +0.10 (+0.35%)
11/06/2019 12/06/2019 24/06/2019 VGT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 9 +0.10 (+1.12%)
11/06/2019 AMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 26/06/2019 UDJ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 8 0 (0%)
11/06/2019 12/06/2019 12/07/2019 HEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 15 -14.60 (-100.00%)
11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 VIN UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 12 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 CC4 UPCOM Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13 +0.10 (+0.77%)
10/06/2019 11/06/2019 20/06/2019 NFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 6 -5.70 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 HFB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 DTA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 6 +0.10 (+1.67%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 DSP UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -11.10 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 27/06/2019 RAT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 7 -6.50 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 NLG HOSE Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 29 +0.10 (+0.35%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 PMG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:11) 19 0 (0%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 MHY Giao dịch 31.800 cổ phần đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 BXT Giao dịch 63.400 cổ phần đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 21/06/2019 BMI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 25 +0.20 (+0.79%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 NNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (9,58đ/cp) 10 0 (0%)
10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019 TAN Giao dịch 1.343.505 cổ phần đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 HNM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -5 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 10/06/2019 L44 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2.20 (-100.00%)
10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 TKU HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 1000:75) 8 -7.80 (-100.00%)
10/06/2019 TAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 25 +0.50 (+2.00%)
10/06/2019 LBM HOSE Giao dịch 1.500.000 cp niêm yết bổ sung 32 +1.80 (+5.66%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 QTC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -19.20 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 20/08/2019 TTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 9 -8.60 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VPB HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 21 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 HFS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -11.20 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 HTN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 19 +0.10 (+0.52%)
07/06/2019 10/06/2019 20/06/2019 HAS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 8 +0.40 (+5.06%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 WCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (20.000 đ/cp) 155 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 LKW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 26 +2.90 (+11.20%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 TTZ HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 +0.10 (+1.20%)
07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 APT UPCOM Giao dịch 8.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -2.50 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 CTX HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 0 (0%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 SHX UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 -20 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 CEN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 +0.10 (+0.71%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 PCN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -4.70 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 MCH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.500đ/cp) 72 -0.50 (-0.69%)
07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 HNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 16 -15.40 (-95.06%)
07/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 BPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 10/07/2019 IDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 18 -0.30 (-1.68%)
07/06/2019 10/06/2019 17/06/2019 DVN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 13 +0.20 (+1.54%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VLP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2.20 (-100.00%)
07/06/2019 TTE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13 +0.90 (+6.87%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 NBT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 TV4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 15 -14.60 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 15/07/2019 MDG HOSE Trả cổ tức năm 2018 ,tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (400 đ/cp) 12 0 (0%)
07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 NHT UPCOM Giao dịch 3.419.318 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 64 -0.70 (-1.09%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 L14 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 57 +0.40 (+0.70%)
07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 MEF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 2 -1.60 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 SPV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 12 -12.30 (-100.00%)
07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 HAD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (7.000 đ/cp) 22 -0.40 (-1.85%)
07/06/2019 10/06/2019 21/06/2019 HJS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 26 -24.50 (-96.08%)
07/06/2019 10/06/2019 24/06/2019 CDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (334đ/cp) 4 -3.40 (-91.89%)
07/06/2019 10/06/2019 07/06/2019 VCG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 27 +0.10 (+0.38%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 DIH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 -2.10 (-10.50%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 VGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 20 +0.10 (+0.51%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 BCP UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 13 -0.30 (-2.40%)
06/06/2019 07/06/2019 29/06/2019 BBC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 65 +1 (+1.55%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CNH UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 14 -14 (-100.00%)
06/06/2019 CMI UPCOM Hủy niêm yết 15.002.500 cổ phiếu 2 -2.50 (-104.17%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 KAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 +1 (+6.25%)
06/06/2019 07/06/2019 20/06/2019 A32 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 26 -26.20 (-100.00%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CMW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -9.40 (-100.00%)
06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019 SIP UPCOM Giao dịch 69.048.195 cổ phiếu đăng ký giao dịch 110 -0.10 (-0.09%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 HGM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.500 đ/cp) 39 -39.30 (-100.00%)
22/04/2019 06/06/2019 TV2 HOSE Giao dịch lần đầu 12.313.159 cp 88 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 24/06/2019 PMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 13 -12.90 (-100.00%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 LTG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 +0.10 (+0.43%)
06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 CPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 25 -0.50 (-2.02%)
06/06/2019 07/06/2019 06/06/2019 CHS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 +0.80 (+12.50%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 TKC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) 16 -0.50 (-3.18%)
06/06/2019 07/06/2019 17/06/2019 CH5 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 7 -7.10 (-100.00%)
06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 EVE HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 12 -0.30 (-2.56%)
06/06/2019 07/06/2019 28/06/2019 PTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 26/06/2019 TCT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 46 0 (0%)
06/06/2019 07/06/2019 18/10/2019 SHI HOSE Trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền (500 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:2) 9 +0.20 (+2.12%)
06/06/2019 07/06/2019 08/07/2019 SBH UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 24 -24.10 (-100.00%)
06/06/2019 07/06/2019 25/06/2019 NDC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 50 0 (0%)
05/06/2019 05/06/2019 VIC HOSE Niêm yết bổ sung 154.314.159 cp 123 +0.40 (+0.33%)
05/06/2019 06/06/2019 08/07/2019 VIB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (567đ/cp) 18 0 (0%)
05/06/2019 05/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 900.000 ccq thay đổi niêm yết 15 +0.20 (+1.33%)
05/06/2019 PLP HOSE Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung 13 +0.50 (+3.85%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 VNI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -0.30 (-3.16%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 POB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (180đ/cp) 14 -13.70 (-98.56%)
05/06/2019 06/06/2019 17/06/2019 SCS HOSE Trả cổ tức còn lại năm 2018 (3.700 đ/cp) 160 +2.90 (+1.81%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 TSB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp) 7 -7 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 TTT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 52 -51.50 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 IN4 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 63 -11 (-17.46%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 HDC HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 22 +0.80 (+3.61%)
05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019 VGI UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 32 -0.10 (-0.32%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 PNJ HOSE Thưởng cp (tỷ lệ 3:1) 82 +0.30 (+0.36%)
05/06/2019 06/06/2019 05/06/2019 MFS UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 24 +0.10 (+0.42%)
05/06/2019 06/06/2019 26/06/2019 VNM HOSE Chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 (1.500 đ/cp) 122 -0.60 (-0.49%)
05/06/2019 06/06/2019 19/06/2019 HTU HOSE Trả cổ tức bằng tiền mặt (61đ/cp) 10 0 (0%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 KSE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 34 -34.20 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 SPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019 NCT HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (5.000 đ/cp) 74 -0.10 (-0.14%)
05/06/2019 06/06/2019 01/07/2019 PTT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 6 -5.50 (-100.00%)
05/06/2019 06/06/2019 20/06/2019 EBS HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 8 +0.40 (+4.76%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 VTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 41.4%) 133 +1 (+0.75%)
04/06/2019 04/06/2019 MSH HOSE Niêm yết bổ sung 2.381.400 cp 55 -1.30 (-2.36%)
04/06/2019 04/06/2019 DPG HOSE Niêm yết bổ sung 14.999.848 cp 45 +0.60 (+1.34%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 OCH HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 +0.70 (+8.33%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 FLC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 4 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 19/06/2019 VDB Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.076đ/cp) 0 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 17/06/2019 HNI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 34 -34.20 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 HHV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.328đ/cp) 11 -10.70 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 ARM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 50 -49.50 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 HAB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 28 -28 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 VTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 41.4%) 133 +1 (+0.75%)
04/06/2019 04/06/2019 FCN HOSE Niêm yết bổ sung 19.503.180 cp 12 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 26/06/2019 CMG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 39 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 HPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10:3) 23 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 HAH HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 15 +0.20 (+1.33%)
04/06/2019 SDD UPCOM Hủy niêm yết 16.007.685 cổ phiếu 3 -2.60 (-104.00%)
04/06/2019 HAI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
04/06/2019 05/06/2019 17/06/2019 THI HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.000 đ/cp) 28 -0.30 (-1.07%)
04/06/2019 05/06/2019 21/06/2019 HTC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (300 đ/cp) 29 -29.20 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 29/08/2019 TOW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 13 -13 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 NQN UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -11.90 (-95.97%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 DNA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 23 -23 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 04/06/2019 DLD UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 9 -9 (-100.00%)
04/06/2019 05/06/2019 20/06/2019 BMP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (2.500 đ/cp) 52 +1.60 (+3.09%)
04/06/2019 05/06/2019 08/07/2019 SID UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 14 -1.50 (-10.71%)
04/06/2019 05/06/2019 20/06/2019 VTB HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 15 +0.10 (+0.67%)
03/06/2019 03/06/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 4.000.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 VSC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10), bằng tiền (1.500 đ/cp) 28 -0.40 (-1.42%)
03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 CFV Giao dịch 6.256.100 cổ phiếu đăng ký giao dịch 0 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 01/07/2019 SVG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (60đ/cp) 17 -17.20 (-99.42%)
03/06/2019 04/06/2019 17/06/2019 CSV HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.600 đ/cp) 24 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 BMD UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 +0.90 (+12.50%)
03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 DOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (420đ/cp) 8 -7.50 (-100.00%)
03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 PVV UPCOM Giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+16.67%)
03/06/2019 04/06/2019 12/06/2019 PTS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 5 -5 (-100.00%)
03/06/2019 04/06/2019 28/06/2019 PCE HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 10 -10.30 (-100.00%)
03/06/2019 AAA HOSE giao dịch 1.700.000 cp niêm yết bổ sung 16 -0.40 (-2.51%)
03/06/2019 04/06/2019 22/06/2019 QCG HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 5 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 LQN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 CSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 17 +0.20 (+1.20%)
03/06/2019 04/06/2019 29/06/2019 NKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 KTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.292,2đ/cp) 14 -10.50 (-76.09%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 HTK UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -10.50 (-100.00%)
03/06/2019 04/06/2019 21/06/2019 KHP HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (200 đ/cp) 9 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 HHA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 92 -91.50 (-100.00%)
03/06/2019 04/06/2019 14/06/2019 DSC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000đ/cp) 7 0 (0%)
03/06/2019 04/06/2019 10/06/2019 VCS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 92 +4.10 (+4.46%)
03/06/2019 04/06/2019 03/06/2019 VSC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10), bằng tiền (1.500 đ/cp) 28 -0.40 (-1.42%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 SDD UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -2.60 (-104.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 PHP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 04/07/2019 PSL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 22 -22 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 26/06/2019 TNC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) 16 +0.20 (+1.22%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 KHA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 30 -30.30 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 20/06/2019 CTB HNX Trả cổ tức bằng tiền (1.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 5:1) 32 -31.50 (-100.00%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 DLR UPCOM Giao dịch 4.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 12 -11.80 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VT8 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25 -25 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 ROS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27 +0.40 (+1.48%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 IRC UPCOM Giao dịch 17.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -9.70 (-97.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 KTL UPCOM Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 22 -21.90 (-100.00%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 DCS UPCOM Giao dịch 60.310.988 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -0.50 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 ASA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 28/06/2019 HVN HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 33 -0.90 (-2.70%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 PCN UPCOM Giao dịch 3.924.550 cổ phiếu đăng ký giao dịch 5 -4.70 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 SBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 28 -24.80 (-88.26%)
31/05/2019 03/06/2019 15/06/2019 DNH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 27 -26.50 (-100.00%)
31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 VHG UPCOM Giao dịch 150.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+12.50%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VC7 HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 7 0 (0%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 CTC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -3.80 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 VSF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -7 (-100.00%)
31/05/2019 03/06/2019 31/05/2019 LIC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -5 (-100.00%)
31/05/2019 DTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 -1.70 (-6.72%)
31/05/2019 03/06/2019 18/06/2019 BLT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 11 -1.90 (-17.27%)
31/05/2019 DBC HOSE Giao dịch đầu tiên 8.281.363 cổ phiếu niêm yết bổ sung 23 -0.10 (-0.44%)
31/05/2019 03/06/2019 01/07/2019 HTE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 5 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 GTA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) 13 -0.30 (-2.28%)
30/05/2019 31/05/2019 22/06/2019 RIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.30 (+5.09%)
30/05/2019 31/05/2019 23/07/2019 PLX HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.600 đ/cp) 63 +0.80 (+1.28%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 IRC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -9.70 (-97.00%)
30/05/2019 31/05/2019 25/06/2019 DTK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (550đ/cp) 8 -8.30 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 BSA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -0.10 (-0.67%)
30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 VT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 22 -3.50 (-16.28%)
30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 MGC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 7 -5.80 (-82.86%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SPP HNX ĐHĐCĐ thường niên 2019, bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 1488:1000) 4 +0.30 (+7.14%)
30/05/2019 31/05/2019 24/10/2019 CTW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (573đ/cp) 10 -9.60 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 IDV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 38 +0.50 (+1.33%)
30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 57 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 28/06/2019 THT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 7 -6.60 (-100.00%)
30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 57 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 PMJ UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 12 -11.90 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SSF UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -2.90 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 HBW UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 32 -31.40 (-98.74%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 46 +0.50 (+1.09%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 SRB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -1 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 NSS Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 0 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 02/07/2019 DRC HOSE Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 (600 đ/cp) 24 +0.90 (+3.78%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 HIG UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 SKV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.340đ/cp) 24 -0.40 (-1.65%)
30/05/2019 31/05/2019 24/06/2019 NAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 30 -30 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 20/06/2019 PET HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 8 0 (0%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 VSA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -1.90 (-10.22%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 VBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) 19 -18.50 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 DHP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 21/06/2019 TRC HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (800 đ/cp) 36 -0.20 (-0.56%)
30/05/2019 31/05/2019 21/06/2019 VTO HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) 7 +0.10 (+1.35%)
30/05/2019 31/05/2019 26/06/2019 MGG UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 31 -31 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 18/06/2019 KPF HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 29 +0.60 (+2.07%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 FOX UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 46 +0.50 (+1.09%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 RGC UPCOM Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 4 -4.40 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 30/05/2019 AVF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -0.50 (-100.00%)
30/05/2019 31/05/2019 11/06/2019 MC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 10 0 (0%)
29/05/2019 29/05/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 2.400.000 ccq niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 TMP HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.500 đ/cp) 36 +0.10 (+0.28%)
29/05/2019 30/05/2019 01/07/2019 HAP HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 3 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 LAW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (786đ/cp) 11 -11 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 25/06/2019 DPC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 15 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 07/06/2019 LSS HOSE Chi trả cổ tức năm 2017-2018 (700 đ/cp) 5 -0.20 (-4.00%)
29/05/2019 30/05/2019 24/06/2019 XDH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 40%) 18 -8.90 (-49.17%)
29/05/2019 30/05/2019 14/06/2019 IBC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) , thưởng cp (tỷ lệ 100:11) 20 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 12/06/2019 BBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 TNA HOSE Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 14 +0.40 (+2.96%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 TCK UPCOM Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 5 -4.60 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 30/07/2019 SPA UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 7 -7.20 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 VLG UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -0.10 (-1.79%)
29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 NBW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 26 +2.30 (+8.75%)
29/05/2019 30/05/2019 17/06/2019 TV3 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 28 0 (0%)
29/05/2019 30/05/2019 17/06/2019 HTR UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 FCC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -11 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 18/06/2019 BRS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 13 -13.30 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 GEG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 27 +0.30 (+1.09%)
29/05/2019 30/05/2019 18/07/2019 C32 HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.200 đ/cp) 23 -0.10 (-0.44%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TCM HOSE Thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:7) 22 -0.40 (-1.80%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 DST HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -0.10 (-11.11%)
29/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 GCB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 6 -6 (-100.00%)
29/05/2019 30/05/2019 29/05/2019 VTL HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 -2.30 (-10.80%)
28/05/2019 TV2 HOSE Hủy niêm yết 12.313.159 cổ phiếu 88 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 ATB UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
28/05/2019 FRT HOSE Giao dịch 680.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 48 +1.50 (+3.16%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 APF UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) 21 +0.20 (+0.95%)
22/05/2019 28/05/2019 VPH HOSE Giao dịch 586.053 cp niêm yết bổ sung 4 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TKC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -0.50 (-3.18%)
28/05/2019 VSH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 +0.40 (+2.11%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 KLF HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 CVH UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 0 (0%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 TCM HOSE Trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:7) 22 -0.40 (-1.80%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 LBC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -12 (-100.00%)
28/05/2019 29/05/2019 10/06/2019 PTD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 16 -16.20 (-100.00%)
28/05/2019 29/05/2019 12/06/2019 PEQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 28%) 36 -36.20 (-100.00%)
28/05/2019 29/05/2019 17/06/2019 MVB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 7 +0.80 (+12.12%)
28/05/2019 29/05/2019 28/05/2019 FRC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -16 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 CKV HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 14 -14 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 PIA HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 31 -31.20 (-100.00%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 SCJ UPCOM Giao dịch 19.516.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 4 -3.70 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 VNP UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -0.10 (-1.96%)
27/05/2019 HSG HOSE Giao dịch 38.479.161 cp niêm yết bổ sung 6 -0.10 (-1.56%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 SLC UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty 11 -0.30 (-2.86%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 NCS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 31 +3.80 (+12.10%)
27/05/2019 VHM HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 89 +0.50 (+0.56%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 PPI UPCOM Giao dịch 48.290.629 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 +0.10 (+16.67%)
27/05/2019 28/05/2019 28/06/2019 NBC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 +0.10 (+1.69%)
27/05/2019 28/05/2019 14/06/2019 TC6 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 4 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 BSI HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 12 -0.65 (-4.98%)
27/05/2019 28/05/2019 18/06/2019 FRT HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 48 +1.50 (+3.16%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 BAX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 53 -1.60 (-3.00%)
27/05/2019 28/05/2019 07/06/2019 HND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 14 0 (0%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 HPI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 26 +0.80 (+3.08%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 DBM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 45 -45 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 25/06/2019 M10 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 17 -17 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 21/06/2019 DTV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 20 -19.80 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 IPA UPCOM Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -15.50 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 27/06/2019 VE4 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (400 đ/cp) 9 -8.60 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 ACV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 76 +2.30 (+3.03%)
27/05/2019 28/05/2019 27/05/2019 SRA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -0.20 (-2.25%)
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 BUD UPCOM Giao dịch 6.495.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -6.50 (-100.00%)
27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 HEC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 30 0 (0%)
17/05/2019 27/05/2019 AAM HOSE Giao dịch 2.410.710 cp niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
26/05/2019 EIB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 17 0 (0%)
25/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 18 +1.10 (+6.13%)
25/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 18 +1.10 (+6.13%)
25/05/2019 DTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 +0.10 (+0.83%)
25/05/2019 CRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 -0.20 (-1.23%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 VMS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -7.80 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 29/06/2019 DLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 LLM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 22 -21.80 (-100.00%)
24/05/2019 24/05/2019 PLP HOSE Niêm yết bổ sung 10.000.000 cp 13 +0.50 (+3.85%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 SBV HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 8 +0.30 (+3.62%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 DTG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 14 +1.70 (+12.50%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 TS4 HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 5 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 12/06/2019 THW UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 16 -16 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 SVL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 0 (0%)
24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 IBD UPCOM Giao dịch 9.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 13 -12.50 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 SAV HOSE Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp), thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:5) 9 0 (0%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 HGW UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 10 -9.40 (-97.92%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 NSG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 DL1 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 -29.40 (-100.00%)
24/05/2019 HT1 HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 15 -0.10 (-0.65%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 LDW Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 0 (0%)
24/05/2019 DHC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 33 -0.30 (-0.90%)
24/05/2019 27/05/2019 26/06/2019 PGC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.000 đ/cp) 14 +0.10 (+0.70%)
24/05/2019 27/05/2019 19/06/2019 ITD HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 12 -0.10 (-0.86%)
24/05/2019 27/05/2019 06/06/2019 MTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 8 -8.20 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 LHG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) 17 -0.30 (-1.76%)
24/05/2019 HT1 HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 15 -0.10 (-0.65%)
24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 SPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 8 -7.10 (-87.65%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 SJE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 -29.40 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 24/05/2019 HRB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 43 -40.50 (-94.19%)
24/05/2019 27/05/2019 27/06/2019 LCG HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 9 -0.10 (-1.08%)
24/05/2019 DLR UPCOM Hủy niêm yết 4.500.000 cổ phiếu 12 -11.80 (-100.00%)
24/05/2019 27/05/2019 10/06/2019 CNG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 23 +0.10 (+0.44%)
24/05/2019 PVV UPCOM Hủy niêm yết 30.000.000 cổ phiếu 1 +0.10 (+16.67%)
24/05/2019 DCS UPCOM Hủy niêm yết 60.310.988 cổ phiếu 1 -0.50 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VIX HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 6 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 BSQ UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 25 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 30/05/2019 DHD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 31 -31 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 BVS HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -0.10 (-0.93%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 23 +0.10 (+0.44%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 BHT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -2.70 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 NS2 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.065đ/cp) 14 -13.60 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 04/06/2019 CMK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 10 0 (0%)
23/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 HGW UPCOM Giao dịch 7.399.456 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10 -9.40 (-97.92%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 HEP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (703đ/cp) 8 -8.30 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 SPB UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (4.000đ/cp) 25 +3.20 (+12.80%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 SKN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (484đ/cp) 7 -6.80 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 20/06/2019 HTI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 11 -0.10 (-0.88%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 BTR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 4 -4.10 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 PTH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 12 -12.20 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 GDW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 21 -2.10 (-10.19%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 ONE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 NAC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp) 7 -7.10 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 SJF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 GTH UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 5 -5 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 THG HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 40 -0.80 (-2.01%)
23/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 SDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 29 -28.80 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 06/06/2019 CLL HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (200 đ/cp) 29 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 AMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 17/06/2019 YBM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 +0.10 (+1.02%)
23/05/2019 24/05/2019 12/06/2019 VNS HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 14 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 CDO UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 14/06/2019 HES UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 13 +0.80 (+6.40%)
23/05/2019 PCN UPCOM Hủy niêm yết 3.924.550 cổ phiếu 5 -4.70 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 12/06/2019 PVG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp) 7 -0.10 (-1.52%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 TDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 GLT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 31 -3.20 (-10.49%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VNB UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -14.60 (-100.00%)
23/05/2019 24/05/2019 24/06/2019 TTF HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
23/05/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (lần 2) 4 0 (0%)
23/05/2019 24/05/2019 10/06/2019 UIC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.100 đ/cp) 39 -0.30 (-0.77%)
23/05/2019 24/05/2019 25/06/2019 TIX HOSE Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp), tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) 31 +0.50 (+1.63%)
23/05/2019 24/05/2019 14/06/2019 DND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 46 -38.50 (-82.97%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VIR UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -9.10 (-93.81%)
23/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 MWG HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 124 +1.10 (+0.89%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 VPG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) 23 +0.10 (+0.44%)
23/05/2019 24/05/2019 23/05/2019 SP2 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -8.60 (-100.00%)
23/05/2019 VIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 123 +0.40 (+0.33%)
23/05/2019 24/05/2019 30/09/2019 SJS HOSE Chi trả cổ tức năm 2017 (1.000 đ/cp) 17 -0.30 (-1.78%)
22/05/2019 22/05/2019 VPH HOSE Niêm yết bổ sung 586.052 cp 4 0 (0%)
22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 MSR UPCOM Giao dịch 15.902.430 cổ phiếu niêm yết bổ sung 18 +0.60 (+3.26%)
22/05/2019 23/05/2019 17/06/2019 VLB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 33 -3 (-9.15%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 ART HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 FTI UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -2.50 (-100.00%)
22/05/2019 23/05/2019 12/06/2019 HUB HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 23 +1.10 (+4.71%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 SJG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -5.50 (-100.00%)
22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 RAT UPCOM Giao dịch 1.400.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 7 -6.50 (-100.00%)
22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 ITA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
22/05/2019 23/05/2019 22/05/2019 HKB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+14.29%)
22/05/2019 DIG HOSE Giao dịch 47.463.661 cp niêm yết bổ sung 14 +0.20 (+1.40%)
22/05/2019 23/05/2019 28/06/2019 TIE UPCOM ĐHCĐ thường niên năm 2019 9 -8.10 (-95.29%)
21/05/2019 21/05/2019 FRT HOSE Niêm yết bổ sung 680.000 cp 48 +1.50 (+3.16%)
20/05/2019 20/05/2019 FUESSV50 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 13 0 (0%)
20/05/2019 20/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
21/05/2019 22/05/2019 10/06/2019 NTL HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 23 -0.10 (-0.44%)
21/05/2019 22/05/2019 17/06/2019 PMB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 6 -6.10 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 SGN HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (3.000 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:4) 86 -0.40 (-0.47%)
21/05/2019 22/05/2019 10/06/2019 VEE UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 X18 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -4.30 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 31/05/2019 SRF HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (800 đ/cp) 14 +0.10 (+0.71%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 VOC UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 -0.10 (-0.81%)
21/05/2019 22/05/2019 10/07/2019 CLW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 20 0 (0%)
21/05/2019 22/05/2019 06/06/2019 BTG UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 6 -5.50 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 12/06/2019 HCM HOSE Thanh toán cổ tức đợt 2/2018 (1.900 đ/cp) 23 +0.50 (+2.21%)
21/05/2019 22/05/2019 04/06/2019 PNJ HOSE Trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (200 đ/cp) 82 +0.30 (+0.36%)
21/05/2019 22/05/2019 25/06/2019 GVT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.200đ/cp) 36 +4.60 (+12.92%)
21/05/2019 PDR HOSE Giao dịch 61.268.965 cp niêm yết bổ sung 27 -0.10 (-0.38%)
21/05/2019 22/05/2019 04/06/2019 DPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 23 -22.50 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 30/05/2019 VGL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 28 -27.50 (-100.00%)
21/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 VMG UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.30 (+11.11%)
20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 SEB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 30 0 (0%)
20/05/2019 21/05/2019 12/06/2019 RTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp) 25 -24.80 (-100.00%)
20/05/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 0 (0%)
20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 ICF UPCOM Giao dịch 12.807.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 1 -1 (-100.00%)
20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 PJT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 11 -0.50 (-4.55%)
20/05/2019 21/05/2019 20/05/2019 AST HOSE Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (tỷ lệ 4:1) 68 +0.50 (+0.74%)
20/05/2019 21/05/2019 05/06/2019 X26 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 18 -17.50 (-100.00%)
18/05/2019 CTI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 0 (0%)
17/05/2019 17/05/2019 AAM HOSE Niêm yết bổ sung 2.410.710 cp 13 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 VRE HOSE Chi trả cổ tức (tỷ lệ 1.050 đ/cp) 34 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 JOS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 2 -2.20 (-100.00%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 PWS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -16.20 (-100.00%)
17/05/2019 20/05/2019 31/05/2019 BMC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 17 -0.10 (-0.59%)
17/05/2019 20/05/2019 05/06/2019 APF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.022đ/cp) 21 +0.20 (+0.95%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 ACS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 16 -14.50 (-90.63%)
17/05/2019 20/05/2019 07/06/2019 FPT HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (1.000 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 58 +0.90 (+1.56%)
17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 CCR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp) 30 +3 (+10.00%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 PNP UPCOM Giao dịch 16.100.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 7 -9.50 (-143.94%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 SDB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -2 (-100.00%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 HEM UPCOM Giao dịch 1.904.650 cổ phiếu niêm yết bổ sung 15 -14.60 (-100.00%)
17/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 ADS HOSE Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 11 0 (0%)
17/05/2019 PXT HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 KDC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 20 -0.10 (-0.50%)
17/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 KDF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 31 -0.90 (-2.87%)
17/05/2019 20/05/2019 11/06/2019 TDW HOSE Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) 24 +1.50 (+6.30%)
17/05/2019 20/05/2019 12/06/2019 MCF HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (668 đ/cp) 11 -11.40 (-100.00%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 SIV UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 31 -30.90 (-100.00%)
17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 BT1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 18 -17.80 (-98.89%)
17/05/2019 20/05/2019 06/06/2019 VHC HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) 78 -1.70 (-2.18%)
17/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 TDB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 37 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 DVW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 26 +1 (+3.85%)
17/05/2019 20/05/2019 28/05/2019 AVC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 28 -1 (-3.64%)
17/05/2019 20/05/2019 29/05/2019 THB HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.750 đ/cp) 11 0 (0%)
17/05/2019 20/05/2019 04/06/2019 PPC HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (1.200 đ/cp) 26 +0.10 (+0.39%)
17/05/2019 ANV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 0 (0%)
17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 PWS UPCOM Giao dịch 14.798.179 cổ phiếu niêm yết bổ sung 16 -16.20 (-100.00%)
17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 QSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp) 15 -15.10 (-100.00%)
17/05/2019 ANV HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 25 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 BDF UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
16/05/2019 16/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
16/05/2019 17/05/2019 30/05/2019 X20 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 9 -9.40 (-100.00%)
16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 VMA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 10 -9 (-90.00%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 SBA HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 15 -0.10 (-0.69%)
16/05/2019 17/05/2019 14/06/2019 HPD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 17 -17.30 (-100.58%)
16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 CNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (923đ/cp) 31 -36.90 (-117.52%)
16/05/2019 CIG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 2 2 -0.09 (-4.59%)
16/05/2019 16/05/2019 HSG HOSE Niêm yết bổ sung 38.479.161 cp 6 -0.10 (-1.56%)
16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 HC3 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 27 +0.50 (+1.89%)
16/05/2019 17/05/2019 29/05/2019 VCA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 11 -10.60 (-100.95%)
16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 MQB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 10 -9.90 (-98.02%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 RTB UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 THS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 10 +0.90 (+9.09%)
16/05/2019 17/05/2019 28/05/2019 SAS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.490đ/cp) 34 -2.20 (-6.43%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 DIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
16/05/2019 17/05/2019 27/05/2019 VDS HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) 8 +0.50 (+6.25%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 VCI HOSE Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) 33 +0.50 (+1.50%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 MCO HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 +0.10 (+4.17%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 SKH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.222đ/cp) 22 -0.10 (-0.46%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 S12 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 -0.30 (-100.00%)
16/05/2019 17/05/2019 03/06/2019 C21 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 25 -25 (-100.00%)
16/05/2019 17/05/2019 16/05/2019 API HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 -0.70 (-5.26%)
16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 TDN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 5 -5.10 (-100.00%)
16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 SBD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -12 (-92.31%)
16/05/2019 17/05/2019 25/06/2019 NDP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700đ/cp) 19 -18.50 (-100.00%)
15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 CMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.300đ/cp) 40 -40 (-100.00%)
15/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 CLC HOSE Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 33 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 03/06/2019 HPU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.200đ/cp) 8 -5.30 (-70.67%)
15/05/2019 16/05/2019 07/06/2019 MTC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 10 -9.50 (-95.00%)
15/05/2019 15/05/2019 DIG HOSE Niêm yết bổ sung 47.463.661 cp 14 +0.20 (+1.40%)
15/05/2019 16/05/2019 30/05/2019 HMC HOSE Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.500 đ/cp) 15 +0.20 (+1.35%)
15/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 EIN UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 0 (0%)
15/05/2019 16/05/2019 29/05/2019 VSI HOSE Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) 24 +0.90 (+3.75%)
15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 INN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 33 -0.70 (-2.12%)
15/05/2019 16/05/2019 15/05/2019 PGV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -0.30 (-3.00%)
15/05/2019 16/05/2019 06/06/2019 HOT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.040 đ/cp) 35 +0.10 (+0.29%)
15/05/2019 16/05/2019 06/06/2019 PPY HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 -13.40 (-100.00%)
15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 TMC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 14 -14.30 (-100.00%)
07/05/2019 15/05/2019 ILB HOSE Giao dịch lần đầu 24.502.245 cp 19 -0.10 (-0.53%)
15/05/2019 16/05/2019 28/05/2019 MTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 8 -1 (-11.11%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 IVS HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 9 +0.20 (+2.17%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 SGS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.350đ/cp) 26 -26 (-100.00%)
14/05/2019 14/05/2019 PDR HOSE Niêm yết bổ sung 61.268.965 cp 27 -0.10 (-0.38%)
14/05/2019 15/05/2019 11/06/2019 DHG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 91 -0.40 (-0.44%)
14/05/2019 15/05/2019 11/06/2019 DHG HOSE Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 91 -0.40 (-0.44%)
13/05/2019 13/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 3.100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 HLB UPCOM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (10.000đ/cp) 105 +1.60 (+1.53%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BMN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (840đ/cp) 7 -6.60 (-89.19%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BNW Trả cổ tức bằng tiền mặt (545đ/cp) 0 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 TTD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 54 -54.30 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 29/05/2019 BGW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (223đ/cp) 19 -18.50 (-100.00%)
14/05/2019 SCS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 160 +2.90 (+1.81%)
14/05/2019 15/05/2019 03/06/2019 MTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 13 -12.60 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 HAI HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 2 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 BMG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 25 -23.50 (-94.00%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 NVP UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -6.30 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 TAC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 +0.50 (+2.00%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 PME HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) 54 -0.20 (-0.37%)
14/05/2019 15/05/2019 15/06/2019 TCH HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 24 +0.80 (+3.39%)
14/05/2019 15/05/2019 23/05/2019 BTU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 18 -17.60 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 10/06/2019 SSU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp) 4 -4 (-95.24%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 KOS HOSE Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 26 -0.50 (-1.89%)
07/05/2019 14/05/2019 VNG HOSE Giao dịch 4.513.480 cp niêm yết bổ sung 21 +0.10 (+0.48%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 TIP HOSE Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500 đ/cp) 28 +0.30 (+1.09%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 HBC HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (300 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 20:1) 14 +0.10 (+0.74%)
14/05/2019 15/05/2019 30/05/2019 QBR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp) 10 -10 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 24/05/2019 FHS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 26 -26 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 BVN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 13 -12.80 (-100.00%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 UMC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 10 0 (0%)
14/05/2019 15/05/2019 12/06/2019 AFX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (150đ/cp) 5 -0.10 (-2.08%)
14/05/2019 SCS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 160 +2.90 (+1.81%)
14/05/2019 15/05/2019 28/05/2019 TCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 24 +0.20 (+0.84%)
14/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 BBT UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 12 -11.90 (-97.54%)
13/05/2019 14/05/2019 13/05/2019 DTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 -1.70 (-6.72%)
13/05/2019 14/05/2019 26/06/2019 CVT HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) 21 +0.40 (+1.88%)
13/05/2019 14/05/2019 29/05/2019 EAD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.750đ/cp) 20 -17.80 (-91.28%)
13/05/2019 14/05/2019 24/05/2019 PKR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.454đ/cp) 3 -2.90 (-100.00%)
13/05/2019 14/05/2019 13/05/2019 DC4 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 12 +0.10 (+0.83%)
13/05/2019 14/05/2019 13/05/2019 BCM UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 31 +0.20 (+0.65%)
13/05/2019 14/05/2019 11/06/2019 BTW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 24 -2.50 (-10.37%)
13/05/2019 14/05/2019 27/05/2019 CKA UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 15 -15.20 (-100.00%)
13/05/2019 14/05/2019 28/05/2019 VFG HOSE Tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2018 (2.000 đ/cp) 42 -0.10 (-0.24%)
13/05/2019 14/05/2019 13/05/2019 L18 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 9 -8.60 (-100.00%)
12/05/2019 C47 HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 +0.20 (+1.69%)
10/05/2019 13/05/2019 10/05/2019 IFC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
10/05/2019 13/05/2019 24/05/2019 KHS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.700 đ/cp) 14 -13.50 (-100.00%)
10/05/2019 13/05/2019 22/05/2019 AGX UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 31 -30.50 (-100.00%)
10/05/2019 13/05/2019 10/05/2019 CAG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 95 -95.40 (-100.00%)
10/05/2019 13/05/2019 10/05/2019 C36 UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
10/05/2019 13/05/2019 30/05/2019 DAP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 42 -41.50 (-100.00%)
10/05/2019 13/05/2019 22/05/2019 USD Trả cổ tức bằng tiền mặt (850đ/cp) 0 0 (0%)
10/05/2019 13/05/2019 31/05/2019 BAL UPCOM rả cổ tức bằng tiền mặt (1.300đ/cp) 13 +1.60 (+12.60%)
10/05/2019 13/05/2019 10/05/2019 CCV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 35 -32.40 (-92.57%)
10/05/2019 13/05/2019 10/05/2019 NAF HOSE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22 -0.20 (-0.91%)
10/05/2019 13/05/2019 10/05/2019 VEA UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 53 +0.70 (+1.32%)
10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 HSA UPCOM Giao dịch 3.109.881 cổ phiếu niêm yết bổ sung 42 +0.50 (+1.20%)
10/05/2019 EMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 +0.90 (+6.45%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 LCC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -3.10 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 HPW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 14 -10.80 (-77.14%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 HAN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -9.80 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 FIC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 20/05/2019 HLS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 10 -10.70 (-104.90%)
09/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 FOC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp) 127 +2 (+1.57%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 CJC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 21 -21 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 SDI UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 64 +1.90 (+2.96%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 LDG HOSE Trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 4:1) 10 -0.10 (-0.97%)
09/05/2019 10/05/2019 30/05/2019 DNL UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 19 -19 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 27/05/2019 VCM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 45 -45 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 SDG HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 38 -38.40 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 28/05/2019 VNC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 35 -34.50 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 01/08/2019 PVI HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 34 -0.10 (-0.30%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 VHM HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 89 +0.50 (+0.56%)
09/05/2019 CDC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 15 +0.70 (+4.61%)
19/04/2019 09/05/2019 ASM HOSE Giao dịch 16.933.996 cp niêm yết bổ sung 6 +0.40 (+6.35%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 PXL UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -0.10 (-1.92%)
09/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 BLI UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (548đ/cp) 8 0 (0%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 QNS UPCOM Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) 30 +0.10 (+0.33%)
08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 RAT UPCOM Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.400.000 cổ phiếu 7 -6.50 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 PVE HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -2.70 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 31/05/2019 VQC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp) 17 -16.60 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 30/05/2019 PSC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.350 đ/cp) 14 -13.50 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 X77 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 -0.30 (-100.00%)
08/05/2019 08/05/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 600.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
09/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 TTP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 21 -21.10 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 NDT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 7 -6.50 (-100.00%)
09/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 HT1 HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 -0.10 (-0.65%)
09/05/2019 10/05/2019 20/05/2019 PIS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (130đ/cp) 8 -8.10 (-100.00%)
08/05/2019 09/05/2019 29/05/2019 DPG HOSE Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) và thưởng cp (tỷ lệ 2:1) 45 +0.60 (+1.34%)
09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019 TTE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13 +0.90 (+6.87%)
09/05/2019 10/05/2019 20/05/2019 TVD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (700 đ/cp) 5 +0.10 (+1.85%)
09/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 QNU UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (395đ/cp) 11 -10.10 (-96.19%)
08/05/2019 09/05/2019 31/05/2019 PPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 16 -15.80 (-100.00%)
08/05/2019 09/05/2019 21/05/2019 CPH UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.640đ/cp) 8 0 (0%)
07/05/2019 08/05/2019 10/06/2019 FTS HOSE Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (500 đ/cp) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1) 12 -0.10 (-0.81%)
08/05/2019 DGW HOSE Giao dịch 1.200.000 cp niêm yết bổ sung 24 -0.10 (-0.42%)
08/05/2019 09/05/2019 29/05/2019 DPG HOSE Nhận cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) và thưởng cp (tỷ lệ 100:50) 45 +0.60 (+1.34%)
08/05/2019 09/05/2019 08/05/2019 VTE UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 5 -4.60 (-100.00%)
08/05/2019 09/05/2019 08/05/2019 NPS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 -29 (-100.00%)
08/05/2019 09/05/2019 08/05/2019 AGR HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.13%)
07/05/2019 07/05/2019 VNG HOSE Niêm yết bổ sung 4.513.480 cp 21 +0.10 (+0.48%)
08/05/2019 09/05/2019 08/05/2019 BII HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 +0.10 (+7.69%)
08/05/2019 09/05/2019 08/05/2019 DGC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:15) 27 -0.30 (-1.13%)
08/05/2019 YEG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 56 -1.70 (-3.02%)
07/05/2019 07/05/2019 FPT HOSE Niêm yết bổ sung 3.067.200 cp 58 +0.90 (+1.56%)
06/05/2019 06/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 200.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
08/05/2019 09/05/2019 17/06/2019 SGH HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp) 51 -3.50 (-6.86%)
08/05/2019 09/04/2019 08/05/2019 HNF UPCOM Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 41 -40.80 (-100.74%)
08/05/2019 09/05/2019 24/05/2019 VDT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 17 -17.20 (-100.00%)
08/05/2019 09/05/2019 20/05/2019 MIG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp) 12 0 (0%)
08/05/2019 09/05/2019 16/05/2019 VWS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 15 -15 (-100.00%)
07/05/2019 08/05/2019 22/05/2019 VCW UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 36 -36 (-100.00%)
07/05/2019 08/05/2019 28/05/2019 ST8 HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (1.000 đ/cp) 17 -1 (-6.06%)
07/05/2019 HVN HOSE giao dịch lần đầu 1.418.290.847 cp 33 -0.90 (-2.70%)
07/05/2019 08/05/2019 07/05/2019 HFX UPCOM Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 -1.40 (-100.00%)
07/05/2019 08/05/2019 10/06/2019 FTS HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) 12 -0.10 (-0.81%)
07/05/2019 08/05/2019 17/05/2019 VGT UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) 9 +0.10 (+1.12%)
07/05/2019 08/05/2019 17/05/2019 DNN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (780đ/cp) 7 -3.10 (-46.27%)
07/05/2019 08/05/2019 07/05/2019 HHP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 +0.10 (+0.85%)
06/05/2019 07/05/2019 22/05/2019 HHR UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (890đ/cp) 5 -4.50 (-83.33%)
06/05/2019 07/05/2019 15/05/2019 DM7 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 11 -10.60 (-100.00%)
06/05/2019 07/05/2019 06/05/2019 TST HNX Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 7 -7 (-100.00%)
06/05/2019 07/05/2019 15/05/2019 HTG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 20 -19.80 (-100.00%)
06/05/2019 TNI HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 10 0 (0%)
04/05/2019 RAL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 79 +2.30 (+2.91%)
04/05/2019 CMV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 -0.80 (-8.00%)
03/05/2019 03/05/2019 E1VFVN30 HOSE Giao dịch 100.000 ccq niêm yết bổ sung 15 +0.20 (+1.33%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 EIC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 21/05/2019 CNC UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 21 +0.80 (+3.83%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 PXA UPCOM Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -1.90 (-100.00%)
03/05/2019 03/05/2019 03/05/2019 CZC UPCOM Hủy ĐKGD cổ phiếu 5 0 (0%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 VVN UPCOM Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 -3.50 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 DZM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 +0.20 (+6.90%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 SIC HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:20) 10 -0.10 (-1.02%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 VPI HOSE Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 42 0 (0%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 VFC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 +1.30 (+12.38%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 DCS UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -0.50 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 VIW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 9 -8.80 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 HVA HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 1 -0.90 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 IN4 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 63 -11 (-17.46%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 PVX HNX Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
03/05/2019 06/05/2019 12/06/2019 DP3 HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000 đ/cp) 62 0 (0%)
03/05/2019 TDH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 +0.20 (+1.94%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 HUT HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 0 (0%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 NTC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 161 -3.10 (-1.92%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 SDJ UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -8 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 LG9 UPCOM Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -7.20 (-100.00%)
03/05/2019 06/05/2019 27/05/2019 BRC HOSE Chi trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) 11 0 (0%)
03/05/2019 06/05/2019 03/05/2019 TMB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
02/05/2019 E1VFVN30 HOSE Thay đổi niêm yết 1.100.000 ccq 15 +0.20 (+1.33%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 MIM HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -12.30 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 QNW UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 0 (0%)
02/05/2019 03/05/2019 20/05/2019 MND UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (250đ/cp) 10 -9.50 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 VIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 123 +0.40 (+0.33%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 AUM UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 0 (0%)
02/05/2019 BVH HOSE Giao dịch 20.415.000 cp niêm yết bổ sung 74 -0.50 (-0.68%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 VPR UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 -13 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 17/05/2019 VDN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 17 -17.40 (-100.00%)
02/05/2019 NBB HOSE Giao dịch 2.904.082 cp niêm yết bổ sung 19 +0.30 (+1.56%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 PXM UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 0 -0.30 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 GSM UPCOM Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 -10.50 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 16/05/2019 QST HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300 đ/cp) 13 -13.40 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 16/05/2019 GDT HOSE Chia cổ tức đợt cuối năm 2018 (1.500 đ/cp) 36 -0.30 (-0.82%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 MKP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 49 -47.80 (-97.75%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 LWS UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 18 -17.90 (-100.00%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 MCP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 18 +1.10 (+6.13%)
02/05/2019 03/05/2019 17/05/2019 CAV HOSE Trả cổ tức năm 2018 (3.500 đ/cp) 52 0 (0%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 VNE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 4 0 (0%)
02/05/2019 03/05/2019 02/05/2019 TAP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 -8.20 (-100.00%)
30/04/2019 PMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
30/04/2019 PMG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 0 (0%)
29/04/2019 UDC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.15%)
29/04/2019 DMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 69 -1.50 (-2.17%)
29/04/2019 HAR HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 -0.10 (-2.71%)
29/04/2019 MDG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 0 (0%)
27/04/2019 SRC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 23 -0.60 (-2.61%)
27/04/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 14 0 (0%)
27/04/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ TN năm 2019 4 0 (0%)
27/04/2019 HCD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
27/04/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 0 (0%)
27/04/2019 PNC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 14 0 (0%)
27/04/2019 LGL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 11 -0.10 (-0.93%)
27/04/2019 MBB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 +0.10 (+0.43%)
27/04/2019 HAP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
27/04/2019 SRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 -0.60 (-2.61%)
27/04/2019 HAP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 THU UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 21/05/2019 IST UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800đ/cp) 22 -22.40 (-100.00%)
26/04/2019 PET HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 8 0 (0%)
26/04/2019 PXS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 CC1 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 -11.50 (-100.00%)
26/04/2019 HLG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 8 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 DHT HNX Thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 42 -1.30 (-3.08%)
26/04/2019 TCR HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 2 0 (0%)
26/04/2019 TNC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 +0.20 (+1.22%)
26/04/2019 SVT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 7 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 GND UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 24 -0.30 (-1.26%)
26/04/2019 02/05/2019 16/05/2019 DPP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp) 15 -14.50 (-100.00%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 NBP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13 -12.80 (-100.00%)
26/04/2019 PAN HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 29 +0.30 (+1.03%)
26/04/2019 VRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 -0.20 (-1.25%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 NSH HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 +0.10 (+5.00%)
26/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 VIM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.200đ/cp) 18 +0.40 (+2.25%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 VEF UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 118 -0.30 (-0.26%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 LCM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 0 (0%)
26/04/2019 EVG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 0 (0%)
26/04/2019 SKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 -0.10 (-0.90%)
26/04/2019 02/05/2019 22/05/2019 TDS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 11 +0.20 (+1.82%)
26/04/2019 ASM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.40 (+6.35%)
26/04/2019 IBC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 20 0 (0%)
26/04/2019 HAG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.17%)
26/04/2019 NAV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 8 -0.50 (-6.54%)
26/04/2019 VSI HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 24 +0.90 (+3.75%)
26/04/2019 POM HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 6 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 20/05/2019 FHN UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp) 24 -23.80 (-100.00%)
26/04/2019 26/04/2019 26/04/2019 SDE UPCOM Giao dịch 1.751.092 cổ phiếu đăng ký giao dịch 3 -3.40 (-100.00%)
26/04/2019 TPC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 10 -0.80 (-7.66%)
26/04/2019 LIX HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 41 -0.10 (-0.24%)
26/04/2019 SKG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 -0.10 (-0.90%)
26/04/2019 HTI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 -0.10 (-0.88%)
26/04/2019 FIT HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 3 0 (0%)
26/04/2019 BFC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 0 (0%)
26/04/2019 VHC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 78 -1.70 (-2.18%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 MQN UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 30 +0.50 (+1.65%)
26/04/2019 TMT HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 6 +0.20 (+3.33%)
26/04/2019 PVD HOSE ĐHĐCĐTN 2019 18 +0.40 (+2.22%)
26/04/2019 PXS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 0 (0%)
26/04/2019 TNC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 +0.20 (+1.22%)
26/04/2019 STB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 10 0 (0%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 YTC UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 72 -72.40 (-100.00%)
26/04/2019 TDW HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 24 +1.50 (+6.30%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 MSC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -16 (-100.00%)
26/04/2019 HHS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3 -0.10 (-3.47%)
26/04/2019 02/05/2019 26/04/2019 TVU UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 11 +0.10 (+0.94%)
26/04/2019 PVD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 18 +0.40 (+2.22%)
26/04/2019 SFG HOSE Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -0.10 (-1.39%)
26/04/2019 VNS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 0 (0%)
26/04/2019 HHS HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 3 -0.10 (-3.47%)
26/04/2019 VNS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14 0 (0%)
25/04/2019 HAS HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 8 +0.40 (+5.06%)
25/04/2019 IDI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 +0.40 (+6.31%)
25/04/2019 GMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27 -0.60 (-2.19%)
25/04/2019 SHI HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 9 +0.20 (+2.12%)
25/04/2019 26/04/2019 10/05/2019 XMD UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 4 -2.70 (-65.85%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 MLC UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 0 (0%)
25/04/2019 HVX HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 3 -0.20 (-6.78%)
25/04/2019 25/04/2019 DGW HOSE Niêm yết bổ sung 1.200.000 cp 24 -0.10 (-0.42%)
25/04/2019 VID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.10 (+1.95%)
25/04/2019 UIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 39 -0.30 (-0.77%)
25/04/2019 VPD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 18 +0.50 (+2.82%)
25/04/2019 SSI HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 21 +0.10 (+0.47%)
25/04/2019 HTV HOSE Đại hội đồng cổ đông năm 2019 16 -0.10 (-0.65%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 PTX UPCOM Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (tỷ lệ 100:50,00001285) 10 -8.50 (-85.86%)
25/04/2019 HCM HOSE ĐHĐCĐ Thường niên 2019 23 +0.50 (+2.21%)
25/04/2019 BVH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 74 -0.50 (-0.68%)
25/04/2019 BMI HOSE ĐHĐCĐTN 2019 25 +0.20 (+0.79%)
25/04/2019 CLC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 33 0 (0%)
25/04/2019 MHC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 4 -0.10 (-2.44%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 PTX UPCOM Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 50%) 10 -8.50 (-85.86%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 CGP UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 +0.20 (+1.64%)
25/04/2019 HCM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 23 +0.50 (+2.21%)
25/04/2019 CHP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 0 (0%)
25/04/2019 LIX HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 2 41 -0.10 (-0.24%)
25/04/2019 DAG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 7 +0.10 (+1.48%)
25/04/2019 UIC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 39 -0.30 (-0.77%)
25/04/2019 BTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 35 -2.40 (-6.82%)
25/04/2019 ITC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 0 (0%)
25/04/2019 HTV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 16 -0.10 (-0.65%)
25/04/2019 26/04/2019 27/05/2019 GTS UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (380đ/cp) 8 -7.80 (-100.00%)
25/04/2019 VPD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 18 +0.50 (+2.82%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 VKC HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 0 (0%)
25/04/2019 BTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 35 -2.40 (-6.82%)
25/04/2019 DHA HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 31 +0.90 (+2.93%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 VEC UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 15 -15.40 (-100.00%)
25/04/2019 26/04/2019 25/04/2019 SSN UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -0.20 (-3.08%)
25/04/2019 26/04/2019 28/05/2019 PTB HOSE Trả cổ tức 2018 (3.200 đ/cp) 70 0 (0%)
25/04/2019 TVT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22 0 (0%)
25/04/2019 GMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27 -0.60 (-2.19%)
25/04/2019 26/04/2019 09/05/2019 FUCTVGF1 HOSE Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) 12 +0.40 (+3.36%)
25/04/2019 26/04/2019 03/06/2019 MNB UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 35 +4.50 (+13.04%)
25/04/2019 HRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 47 0 (0%)
25/04/2019 26/04/2019 10/05/2019 PRC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 11 -10.50 (-100.00%)
25/04/2019 HRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 47 0 (0%)
25/04/2019 SSI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 +0.10 (+0.47%)
25/04/2019 ELC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
25/04/2019 26/04/2019 23/05/2019 SDK UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (6.000đ/cp) 36 -0.80 (-2.21%)
25/04/2019 VID HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 +0.10 (+1.95%)
24/04/2019 PPC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26 +0.10 (+0.39%)
24/04/2019 NVT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 9 +0.60 (+6.40%)
24/04/2019 MSN HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 78 +1.30 (+1.67%)
24/04/2019 LEC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 -0.10 (-0.59%)
24/04/2019 OGC HOSE ĐHĐCĐ bất thường 2019 4 0 (0%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 DTT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 +0.10 (+0.83%)
24/04/2019 VTO HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 7 +0.10 (+1.35%)
24/04/2019 25/04/2019 10/05/2019 PHN HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 28 -27.80 (-100.00%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 NUE UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 8 0 (0%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 PTO UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 2 -1.80 (-100.00%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 STK HOSE Trả cổ tức 2017 (tỷ lệ 100:7), bán ưu đãi (tỷ lệ 10:1) 22 +0.30 (+1.40%)
24/04/2019 SZL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 49 -1.10 (-2.25%)
24/04/2019 PPC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26 +0.10 (+0.39%)
24/04/2019 HTN HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19 +0.10 (+0.52%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 EME UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 29 -28.50 (-100.00%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 PDR HOSE Trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:23) 27 -0.10 (-0.38%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 TQN UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 56 -55.80 (-100.00%)
24/04/2019 DCM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 8 +0.10 (+1.18%)
24/04/2019 CSV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 0 (0%)
24/04/2019 ACL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 35 0 (0%)
24/04/2019 NSC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 84 +1.50 (+1.79%)
24/04/2019 TRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 36 -0.20 (-0.56%)
24/04/2019 25/04/2019 23/05/2019 SHP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 0 (0%)
24/04/2019 NSC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 84 +1.50 (+1.79%)
24/04/2019 D2D HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 70 -1.50 (-2.14%)
24/04/2019 NSC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 84 +1.50 (+1.79%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 SAL UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -8.60 (-95.56%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 BMV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
24/04/2019 25/04/2019 08/05/2019 S55 HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp) 24 0 (0%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 VC5 UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -0.60 (-100.00%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 NOS UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 0 -0.30 (-100.00%)
24/04/2019 25/04/2019 30/05/2019 TLG HOSE ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2018, tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp) 57 0 (0%)
24/04/2019 PTC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
24/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 NAP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 16 -16 (-100.00%)
24/04/2019 LAF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 8 -0.50 (-6.58%)
24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 CMT UPCOM Giao dịch 8.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 10 +0.20 (+2.11%)
24/04/2019 CSV HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 0 (0%)
23/04/2019 TVB HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 17 -0.40 (-2.37%)
23/04/2019 SCR HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
23/04/2019 24/04/2019 23/04/2019 BTV UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 27 +3 (+11.11%)
23/04/2019 VOS HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 2 -0.10 (-4.88%)
23/04/2019 TTB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 +0.10 (+0.42%)
23/04/2019 TEG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
23/04/2019 LMH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 -0.10 (-0.60%)
23/04/2019 VAF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 10 -0.20 (-2.04%)
23/04/2019 PGD HOSE ĐHĐCĐ TN năm 2019 33 +0.90 (+2.74%)
23/04/2019 VNL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 +1 (+6.64%)
23/04/2019 DRC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 24 +0.90 (+3.78%)
23/04/2019 TVB HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 17 -0.40 (-2.37%)
23/04/2019 VAF HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 10 -0.20 (-2.04%)
23/04/2019 24/04/2019 23/04/2019 CE1 UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -9 (-100.00%)
23/04/2019 24/04/2019 14/05/2019 UEM UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp) 36 -35.10 (-97.50%)
23/04/2019 TEG HOSE Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung 6 0 (0%)
23/04/2019 DVP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 44 +1.50 (+3.38%)
23/04/2019 24/04/2019 23/04/2019 VHG UPCOM ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1 +0.10 (+12.50%)
23/04/2019 24/04/2019 10/05/2019 VJC HOSE Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1.000 đ/cp) 141 +2.30 (+1.64%)
23/04/2019 SCR HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
23/04/2019 SC5 HOSE ĐHĐCĐTN 2019 25 +0.60 (+2.41%)
23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 HVN HOSE Hủy ĐKGD cổ phiếu của Tổng Công ty 33 -0.90 (-2.70%)
23/04/2019 LGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 36 0 (0%)
23/04/2019 LGC HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 36 0 (0%)
23/04/2019 HDB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26 +0.30 (+1.14%)
23/04/2019 PDN HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 69 +3.30 (+4.79%)
23/04/2019 24/04/2019 16/05/2019 TNB UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 7 0 (0%)
23/04/2019 LMH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 17 -0.10 (-0.60%)
23/04/2019 SJS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 -0.30 (-1.78%)
23/04/2019 24/04/2019 23/04/2019 AMV HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19 -0.10 (-0.53%)
23/04/2019 CTG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 -0.10 (-0.48%)
23/04/2019 SC5 HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 25 +0.60 (+2.41%)
23/04/2019 TIP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 28 +0.30 (+1.09%)
23/04/2019 TPB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 0 (0%)
23/04/2019 VPS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 +0.70 (+6.14%)
23/04/2019 PDN HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 69 +3.30 (+4.79%)
23/04/2019 TEG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 6 0 (0%)
23/04/2019 DVP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 44 +1.50 (+3.38%)
23/04/2019 TPB HOSE ĐHĐCĐ TN 2019 23 0 (0%)
22/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 IHK UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -7.40 (-87.06%)
22/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 CTI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 0 (0%)
22/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 HSG HOSE Trả cổ tức bẳng cp (tỷ lệ 100:10) 6 -0.10 (-1.56%)
22/04/2019 VMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 +1.50 (+6.54%)
22/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 LTG UPCOM Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 +0.10 (+0.43%)
22/04/2019 23/04/2019 16/05/2019 BSP UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp) 25 +1.70 (+6.80%)
22/04/2019 CEE HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 +0.20 (+1.32%)
22/04/2019 23/04/2019 10/05/2019 BED HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (9.300 đ/cp) 26 -26 (-100.00%)
22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 LPB UPCOM Giao dịch 138.144.667 cổ phiếu niêm yết bổ sung 8 +0.10 (+1.32%)
22/04/2019 23/04/2019 10/05/2019 NDX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 13 0 (0%)
22/04/2019 PME HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 54 -0.20 (-0.37%)
22/04/2019 VMD HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 +1.50 (+6.54%)
22/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 PYU UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 12 0 (0%)
22/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 CER UPCOM Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 11 0 (0%)
21/04/2019 GIL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 21 -0.20 (-0.94%)
20/04/2019 VIP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5 -0.10 (-2.00%)
20/04/2019 PNJ HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 82 +0.30 (+0.36%)
20/04/2019 HDC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22 +0.80 (+3.61%)
20/04/2019 NAF HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 22 -0.20 (-0.91%)
20/04/2019 THG HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 40 -0.80 (-2.01%)
20/04/2019 BSI HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 -0.65 (-4.98%)
20/04/2019 HVH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 20 -0.10 (-0.50%)
20/04/2019 LM8 HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 24 -1.80 (-7.44%)
20/04/2019 HQC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 1 0 (0%)
20/04/2019 TCO HOSE ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 8 -0.60 (-7.32%)
20/04/2019 VTB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 +0.10 (+0.67%)
20/04/2019 HOT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 35 +0.10 (+0.29%)
20/04/2019 CVT HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 21 +0.40 (+1.88%)
20/04/2019 BMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 17 -0.10 (-0.59%)
20/04/2019 VTB HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15 +0.10 (+0.67%)
20/04/2019 NTL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 -0.10 (-0.44%)
20/04/2019 VDP HOSE ĐHCĐ TN năm 2019 34 -1.70 (-5.00%)
20/04/2019 ABT HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 36 +0.50 (+1.40%)
20/04/2019 BMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 17 -0.10 (-0.59%)
20/04/2019 HVH HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 20 -0.10 (-0.50%)
20/04/2019 DBD HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 53 +0.10 (+0.19%)
20/04/2019 HDC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 22 +0.80 (+3.61%)
20/04/2019 VIP HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 5 -0.10 (-2.00%)
20/04/2019 SMC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 12 -0.80 (-6.87%)
20/04/2019 LBM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 32 +1.80 (+5.66%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 VES UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1 -0.90 (-100.00%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 GCB UPCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 6 -6 (-100.00%)
19/04/2019 22/04/2019 22/05/2019 VCC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 10 -9.80 (-100.00%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 TTG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -8.60 (-100.00%)
19/04/2019 22/04/2019 06/05/2019 BDG UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp) 37 +0.50 (+1.37%)
19/04/2019 CRE HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 25 -0.20 (-0.81%)
19/04/2019 HII HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 11 +0.20 (+1.75%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 QHD HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17 -17.20 (-100.00%)
19/04/2019 TMP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 36 +0.10 (+0.28%)
19/04/2019 VFG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 42 -0.10 (-0.24%)
19/04/2019 22/04/2019 08/05/2019 SFN HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp) 26 +2.20 (+8.49%)
19/04/2019 GEX HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 23 -0.30 (-1.33%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 CEG UPCOM Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10 -10 (-100.00%)
19/04/2019 VFG HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 42 -0.10 (-0.24%)
19/04/2019 22/04/2019 03/05/2019 AG1 UPCOM Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.400đ/cp) 4 -4 (-100.00%)
19/04/2019 TMP HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 36 +0.10 (+0.28%)
19/04/2019 FDC HOSE ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 13 -0.20 (-1.52%)
19/04/2019 VIS HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 -0.30 (-1.30%)
19/04/2019 POW HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 13 0 (0%)
19/04/2019 22/04/2019 12/05/2019 C47 HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 12 +0.20 (+1.69%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 DID HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 7 -6.90 (-100.00%)
19/04/2019 CLL HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 29 0 (0%)
19/04/2019 GEX HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 23 -0.30 (-1.33%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 SD6 HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 3 -0.10 (-3.03%)
19/04/2019 TCL HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 29 +0.60 (+2.09%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 VXB HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 9 -9 (-100.00%)
19/04/2019 22/04/2019 10/05/2019 SMB HOSE Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (2.000 đ/cp) 38 0 (0%)
19/04/2019 22/04/2019 06/05/2019 DRL HOSE Chi trả cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) 54 +1 (+1.87%)
19/04/2019 BMP HOSE ĐHCĐ thường niên năm 2019 52 +1.60 (+3.09%)
19/04/2019 PGC HOSE ĐHĐCĐ thường niên 2019 14 +0.10 (+0.70%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 TTV UPCOM Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4 -4.30 (-100.00%)
19/04/2019 22/04/2019 19/04/2019 ABR UPCOM Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20 -18.90 (-94.97%)
19/04/2019 VNM HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 122 -0.60 (-0.49%)
19/04/2019 DRH HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 7 -0.10 (-1.37%)
19/04/2019 22/04/2019 15/05/2019 HEV HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp) 13 -13.20 (-100.00%)
19/04/2019 TSC HOSE ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2 +0.10 (+4.39%)
19/04/2019