Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 947.62 -5.99 (-0.63%)
  • HNX-Index 103.60 +0.14 (+0.14%)
  • UPCOM-Index 54.85 -0.19 (-0.35%)
SỰ KIỆN
BHT: 23.5.2019, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
+ Thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Upcom:
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp