Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 990.36 -6.74 (-0.68%)
  • HNX-Index 104.14 +0.10 (+0.10%)
  • UPCOM-Index 56.97 +0.27 (+0.48%)
SỰ KIỆN
CIA: 11.9.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 185:100)
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIA của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là: 123*10/100 = 12,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới của cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 6.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 185:100 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 185 quyền được mua 100 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.
          - Phương án làm tròn : Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (2.000 x 100)/185 = 1.081,08 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 1.081 cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng chào bán tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu).
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa
               + Số tài khoản: 112002689406
          - Loại cổ phiếu đặt mua: là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 17/09/2019
               + Thời gian kết thúc: 07/10/2019
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 17/09/2019
               + Thời gian kết thúc: 09/10/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp