Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 972.98 +4.98 (+0.51%)
  • HNX-Index 106.46 +0.17 (+0.16%)
  • UPCOM-Index 55.73 +0.05 (+0.09%)
SỰ KIỆN
DC1: 22.10.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), bán ưu đãi (tỷ lệ 10:9)
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 20/11/2018.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Địa chỉ: Lầu 18, Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bắt đầu từ ngày: 20/11/2018
Khi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Địa chỉ: Lầu 18, Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuKhi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức)
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.350.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:9 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 09 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ do phát sinh làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành cổ đông A được nhận thêm 89,1 quyền mua. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được mua thêm 89 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
               + Số tài khoản: 76010 000 999 968
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông từ chối mua (nếu có) được HĐQT chào bán cho đối tượng khác thì số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/11/2018
               + Thời gian kết thúc: 30/11/2018
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/11/2018
               + Thời gian kết thúc: 04/12/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt tại:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Địa chỉ: Lầu 18, Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuKhi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức) và tài liệu khác v/v tổ chức chấp thuận chuyển nhượng quyền mua cho bên nhận chuyển nhượng quyền mua (nếu chuyển nhượng quyền mua).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông phải đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
HNX
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp